Інформація про депутатську допомогу

Для отримання допомоги мешканці звертаються із заявою безпосередньо до депутата (-ів) міської ради.

До заяви додаються такі документи:

1.            Довідка про склад сім’ї заявника за місцем реєстрації (форма 2).

2.            Акт обстеження матеріально-побутових умов заявника, виданий відповідним ЛКП (іншою організацією) за місцем реєстрації (згідно з додатком до цього Положення).

3.            Довідки про доходи членів сім'ї за попередні шість місяців (у разі, якщо працездатна особа працездатного віку не працює, подається документ, що засвідчує тимчасову непрацездатність, або копія трудової книжки тощо).

4.            Документ, який підтверджує певний соціальний статус заявника (у разі наявності).

5.            Інші документи (залежно від обставин, що склалися).

6.            Копія паспорта.

7.            Копія ідентифікаційного номера.

8.            Рахунок у банківській установі (за наявності).

Депутат розглядає звернення та у випадку прийняття позитивного рішення,скеровує подання з пакетом документів в управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики.

Допомога може надаватися за поданням декількох депутатів міської ради.

Розмір одноразової матеріальної допомоги визначає депутат міської ради у кожному конкретному випадку залежно від матеріального стану та складності проблеми заявника, але не більше розміру мінімальної заробітної плати(станом на 01.01.2013 – 1 147 гривень).

В окремих випадках розмір одноразової матеріальної допомоги може бути більше розміру мінімальної заробітної плати.

Питання про надання допомоги у розмірі, більшому ніж розмір мінімальної заробітної плати, розглядається та погоджується на засіданнях постійної комісії медицини, освіти і соціального захисту і постійної комісії фінансів та планування бюджету.

Матеріальна допомога може надаватися одній особі один раз на рік.

Підставою для здійснення виплати одноразової матеріальної допомоги єнаказ начальника управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики, який видається на підставі подання депутата (-ів) міської ради та підтверджуючих документів.

Нормативно-правовий акт, яким встановлено процедуру розгляду питання:

Ухвала міської ради № 676 від 15.03.2007 «Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної допомоги на виконання депутатських повноважень для мешканців м. Львова» (зі змінами).