Депутатський запит депутата Львівської міської ради Андрія Якиміва
Трибуна депутата

Подаємо депутатське звернення повнотекстово

Генеральному прокурору України

Пшонці Віктору Павловичу
01011, м. Київ, вул. Різницька 13/15
 
Міському голові м. Львова
Садовому Андрію Івановичу
79000, м. Львів, пл. Ринок, 1
 
 
 
                                                                         Депутатський запит
                                                                         Шановні колеги!
 
 
На пленарному засіданні 11-ї сесії Львівської міської ради Вами було підтримано  зініційоване мною звернення до вищих посадових осіб держави, а також до центральних органів виконавчої влади та відповідальних органів на місцевому рівні з проханням перевірити законність діяльності щодо ремонту дороги по вул. Лесі Українки у м. Львові та захисту пам’яток археології м. Львова. 
 
Зокрема, згаданим вище запитом пропонувалось: 
 
1. створити тимчасову слідчу комісію для вивчення  обставин порушення законодавства у сфері охорони культурної та археологічної спадщини під час здійснення ремонту дороги по вул. Лесі Українки; 
 
2. зобов’язати генпроектувальника ДП ДІМП «Містопроект» та Управління охорони історичного середовища Львівської міської ради надати копії дозвільної та проектно-кошторисної документації на проведення ремонту дороги по вул. Лесі Українки у м. Львові тимчасовій комісії та мені як ініціатору звернення;
 
3. зобов’язати Управління охорони історичного середовища Львівської міської ради подати пропозицію щодо включення об’єктів археологічної спадщини, що знаходяться на території вул. Лесі Українки у м. Львові («Високого муру» та оборонних веж), до Державного реєстру нерухомих пам’яток України;
 
4. направити звернення у правоохоронні органи для здійснення розслідування за фактом порушення законодавства у сфері охорони культурної та археологічної спадщини та притягнення осіб, винних у порушенні Законів України «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону археологічної спадщини» при проектуванні та здійсненні ремонту дороги по вул. Лесі Українки у м. Львові  до передбаченої законом відповідальності.
 
За результатами розгляду зазначеного звернення Прокуратурою м. Львова, а також Прокуратурою Галицького району м. Львова було направлено звернення з метою вжиття, в межах компетенції, заходів реагування відповідно до вимог чинного законодавства України, на адресу Інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у Львівській області, Департаменту з питань культури, охорони культурної спадщини та культурних цінностей Львівської обласної державної адміністрації, Управління охорони історичного середовища Львівської міської ради, НДЦ «Рятівна археологічна служба» Інституту археології НАН України, та іншим компетентним органам.
 
Причиною повторного мого звернення з проханням встановлення осіб, винних у порушенні чинного законодавства у сфері охорони культурної та археологічної спадщини під час планування та проведення ремонту дороги по вулиці Лесі Українки у м. Львові, стали наступні факти:
 
 
1. Тимчасова комісія для вивчення обставин порушення законодавства у сфері охорони культурної та археологічної спадщини, не зважаючи на підтримання ініціативи створення останньої Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (Мінрегіоном) у листі-відповіді від 30.07.2013 р.  №7/14-11844 (копія відповіді додається), і досі не створена. 
 
2.   Ні генпроектувальником здійсненого ремонту дороги по вул. Лесі Українки у м. Львові, ані Управлінням охорони історичного середовища Львівської міської ради досі не надано для ознайомлення копій дозвільної та проектно-кошторисної документації. 
 
3. Щодо підтриманої депутатами Львівської міської ради пропозиції зобов’язати Управління охорони історичного середовища Львівської міської ради подати пропозицію щодо включення об’єктів археологічної спадщини, що знаходяться на території вул. Лесі Українки у м. Львові, до Державного реєстру нерухомих пам’яток України.
 
Станом на день подання цього запиту жодних спроб включити будь-які об’єкти археологічної спадщини, що знаходяться загалом у м. Львові, Управління охорони історичного середовища не здійснювало, таким чином не обтяжуючи себе та проектувальників отриманням спеціальних дозволів на проведення ремонтних робіт у центральній, історичній частині м. Львова.
 
Так, згідно із відповіддю Міністерства культури України від 31.07.2013 р. №1648/10/10-13 (копія відповіді додається), Міністерством культури України в установленому порядку буде розглянуте питання про занесення об’єктів, що знаходяться на території вул. Лесі Українки у м. Львові, до Державного реєстру нерухомих пам’яток України у разі надходження пропозиції  та передбачених законодавством документів від органів охорони культурної спадщини за місцезнаходженням таких об’єктів, тобто Управління охорони історичного середовища Львівської міської ради.
 
Начальник ж Управління охорони історичного середовища Львівської міської ради Л. Онишкевич-Швець у відповіді від 15.08.2013 р. №04-1302 (копія відповіді додається) вказала, що «для виготовлення облікової документації необхідне відповідне фінансування», «на підставі висновків РАС ( НДЦ «Рятівна археологічна служба» інституту археології НАН України) щодо цінності обстежених фрагментів оборонних мурів можливе опрацювання облікової документації та подання пропозиції для включення їх до Державного Реєстру нерухомих пам’яток України».
 
Наголошую на тому, що обов’язком Управління охорони історичного середовища Львівської міської ради є збереження пам’яток, перш за все, в первісному стані,  здійснення усіх передбачених повноважень для захисту останніх від руйнувань, пошкоджень, в тому числі внаслідок недбалої господарської діяльності. 
 
Окрім того, відповідно до відповіді Департаменту з питань культури, охорони культурної спадщини, культурних цінностей від 12.08.2013 р. №03/1482 (копія відповіді додається), згідно наданих РАС даних, археологічний нагляд «Рятівною археологічною службою» за земляними роботами під час злощасного ремонту дороги по вул. Лесі Українки у м. Львові здійснювався протягом серпня-жовтня 2012 р., завдяки тиску громадськості, оскільки проводити археологічний нагляд Управління охорони історичного середовища не планувало загалом. Під час такого нагляду було виявлено рештки оборонних споруд міста, а саме рештки стіни та веж Високого оборонного муру. Загалом було досліджено територію площею 86 кв.м. Обсяг земляних ремонтних робіт значно перевищував площу археологічних розкриттів, що призвело до руйнування частини давнього культурного шару.
 
Тобто, виходячи із апріорі неправомірної діяльності Управління охорони історичного середовища Львівської міської ради щодо надання дозволу на проведення ремонту дороги без дозволу Міністерства культури України, без забезпечення археологічного контролю здійснення такого ремонту, Управління охорони історичного середовища ставило ціллю не забезпечення збереження  пам’ятки археологічно спадщини – стіни та веж Високого муру, не включення даного об’єкту до Реєстру нерухомих пам’яток України, а навпаки, знищення будь-яких даних, будь-яких відомостей, фрагментів, залишок, що змогли б зафіксувати існування такої величної пам’ятки археології в нашому місті.
 
Так, відповідно до відповіді Міністерства культури України від 31.07.2013 р. №1648/10/10-13, Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2001 р. №878 місто Львів включено до Списку історичних населених місць України. Науково-проектною документацією (Проект зведених зон охорони історичного середовища м. Львова), затвердженою рішенням міськвиконкому Львівської міської ради від 09.12.2005 р. №1311, визначено межі і режими використання історичного ареалу м. Львова.
 
При цьому, незважаючи на передбачений ч.3 ст. 32 Закону України «Про охорону культурної спадщини» порядок отримання дозволу відповідного органу охорони культурної спадщини для здійснення містобудівних, архітектурних, ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових чи земляних робіт на території історичних ареалів населених місць, занесених до Списку історичних населених місць України (в тому числі Львова), заступник Міністра культури  В.С. Балюрко вказав, що звернень щодо надання дозволу на проведення робіт з ремонту дорожнього покриття на вулиці Лесі Українки у м. Львові або науково-проектної документації на зазначені роботи на розгляд Міністерства культури України не надходило.
 
Також варто підкреслити, що, згідно із відповіддю директора Департаменту з питань культури, охорони культурної спадщини, культурних цінностей  Н.В. Гамкала, вул. Леся Українки розташована на території м. Львова, яка внесена до Списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, в межах Державного історико-архітектурного заповідника у м. Львові, на території історичного ареалу міста, в охоронній зоні «А» (заповідна територія) відповідно до рішення виконкому Львівської міської ради від 23.03.2006 р. №423 «Про затвердження зон охорони та режимів використання об’єктів археологічної спадщини на території історичного центру міста Львова». Ця територія, за словами Н.В. Гамкала, має найвищий статус охорони культурної спадщини згідно діючого пам’яткоохоронного законодавства.
 
Саме тому, на думку директора Департаменту з питань культури, охорони культурної спадщини, культурних цінностей ЛОДА, Управління охорони історичного середовища Львівської міської ради перевищило свої повноваження, не поінформувавши замовника робіт по ремонту дороги по вул. Лесі Українки у м. Львові про статус даної території та необхідність отримання відповідних дозволів та здійснення попереднього археологічного дослідження на ділянці ведення ремонтних робіт. Окрім того, Управлінням охорони історичного середовища Львівської міської ради як органом охорони культурної спадщини місцевого самоврядування не було забезпечено здійснення контролю за виконанням вимог законодавства про охорону культурної та археологічної спадщини під час проведення ремонтно-будівельних робіт на території історичного ареалу м. Львова відповідно до повноважень, визначених законодавством.
 
Також хочу звернути Вашу увагу на те, що жодним правоохоронним органом, котрому було направлене звернення з проханням здійснити розслідування законності діяльності щодо проведення ремонту дороги по вул. Лесі Українки у м. Львові, жодних дій щодо виявлення винних осіб та притягнення їх до відповідальності за результатами отриманих відповідей з компетентних орагнів не вчинено (копії відповідей Прокуратури м. Львова від 30.07.2013 р. №64-1115-11, Прокуратури Галицького району м. Львова від 29.07.2013 р. №04/7-209-13 додаються).
 
Керуючись вищенаведеним, прошу:
 
1. Створити тимчасову комісію для вивчення обставин порушення законодавства у сфері охорони культурної та археологічної спадщини під час здійснення ремонту дороги по вул. Лесі Українки у м. Львові. 
 
2. Зобов’язати Управління охорони історичного середовища Львівської міської ради подати пропозицію щодо включення об’єктів археологічної спадщини, що знаходяться на території вул. Лесі Українки у м. Львові ( «Високого муру» та оборонних веж), до Державного реєстру нерухомих пам'яток України як пам’ятку національного значення відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 р. №928 «Про занесення об'єктів культурної спадщини національного значення до Державного реєстру нерухомих пам'яток України».
 
3. Зобов’язати генпроектувальника ДП ДІМП «Містопроект» та Управління охорони історичного середовища Львівської міської ради надати копії дозвільної та проектно-кошторисної документації на проведення ремонту дороги по вул. Лесі Українки у м. Львові тимчасовій комісії Львівської міської ради з  вивчення обставин порушення законодавства під час здійснення ремонту дороги по вул. Лесі Українки у м. Львові та мені як ініціатору звернення. 
 
4. Розглянути питання про відповідність займаній посаді керівника Управління охорони історичного середовища Л. Онищенко-Швець.
 
5. Направити це звернення до Генеральної прокуратури України з проханням здійснити перевірку діяльності Прокуратури м. Львова та Прокуратури Галицького району м. Львова щодо здійснення розслідування за фактом порушення законодавства у сфері охорони культурних та археологічних пам’яток під час здійснення ремонту дороги по вул. Лесі Українки у м. Львові.
 
Окрім цього, прошу офіційно оприлюднити мій запит, зокрема шляхом опублікування на офіційній інтернет-сторінці Львівської міської ради та в газеті «Ратуша».
 
Додатки:
1. Копія відповіді Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України №7/14-11844 від 30.07.2013 р.
2. Копія відповіді Міністерства культури України від 31.07.2013 р. №1648/10/10-13.
3. Копія відповіді Управління охорони історичного середовища Львівської міської ради від 15.082013 р. №04-1302.
4. Копія відповіді Департаменту з питань культури, охорони культурної спадщини, культурних цінностей від 12.08.2013 р. №03/1482.
5. Копія відповіді Прокуратури м. Львова від 30.07.2013 р. №64-1115-11;
6. Копія відповіді Прокуратури Галицького району м. Львова від 29.07.2013 р. №04/7-209-13.
 
 
З повагою, 
депутат Львівської міської ради                                                                                               Андрій Якимів