Ярослав Гінка: Основний закон повинен виконуватись, а не постійно змінюватись та заговорюватись!
Новини

Cвоє бачення виконання, а точніше тотального невиконання Основного закону в нашій державі виклав головний «УДАР»івець Львівщини Ярослав Гінка.

У демократичних країнах Конституція виконує унікально важливу роль - це не просто зведення правил, - підкреслив депутат-«УДАР»івець, -  це – договір про те, як вестимуться справи в країні, як захищатимуться права її громадян, лише на цій підставі державні органи можуть здійснювати свої повноваження.

В Україні Конституцію розглядають під іншим «кутом зору» - зокрема, як інструмент для досягнення своїх потреб, що постійно змінюються. Наприклад, спочатку ми даємо додаткові повноваження Кабміну, Президенту, потім – забираємо, проводимо закулісні переговори, торгуємось щодо проведення політреформи в країні. Сьогодні влада знову закликає переглянути Конституцію. Для обґрунтування цього формуються комісії, до яких «згори» зводять науковців, громадських діячів і політиків. Але чи це питання зараз на часі? Як виконується навіть та Конституція, яка є? Давайте проаналізуємо?

Наприклад, відповідно до статті 5 Конституції, «носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ».

Право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами.

Але у 2010 році відбулася фактична зміна конституційного ладу, коли Конституційний Суд України одноосібно, без рішення Верховної Ради змінив конституційний устрій держави фактично на президентську республіку.

Це рішення віддало – без згоди громадян – усю повноту влади до рук однієї особи, Президента України.

Стаття 22 визначає, що конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.

При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод.

Але влада постійно і неодноразово порушує зазначену статтю Конституції. Приклад – ухвалення Верховною Радою за поданням Кабінету Міністрів пенсійної реформи в Україні. Зокрема, на 5 років підвищено пенсійний вік для жінок, на 10 років підвищено страховий стаж для чоловіків і жінок, на 5 років «зросла» вислуга років для військовослужбовців… Суттєво обмежені права інвалідів, науковців, чорнобильців, працюючих пенсіонерів, держслужбовців тощо. Тобто допущено суттєве звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод понад 30 млн. українських громадян.

За статтею 42 Конституції, кожен має право на підприємницьку діяльність, яка не заборонена законом. Підприємницька діяльність депутатів, посадових і службових осіб органів державної влади та органів місцевого самоврядування обмежується законом.

Держава забезпечує захист конкуренції у підприємницькій діяльності. Не допускаються зловживання монопольним становищем на ринку, неправомірне обмеження конкуренції та недобросовісна конкуренція.

Але в Україні владою створені умови, що унеможливлюють підприємницьку діяльність. Україна посідає останні місця у Європі за показниками зручності для ведення своєї справи

За індексом корупції Transparency International – Україна на 152 місці з 183 країн;

За показниками економічної свободи – на 163 з 183 країн.

Владі вистачає нахабства перекладати відповідальність за свої помилки на людей.

Віце-прем’єр Сергій Тігіпко заявив, що соціальний податок необхідний, щоб покрити... збитки держав підприємств – перекладають помилки неефективного державного управління на людей.

За статтею 43, кожен має право на працю, що включає можливість заробляти собі на життя працею, яку він вільно обирає або на яку вільно погоджується. Кожен має право на належні, безпечні і здорові умови праці, на заробітну плату, не нижчу від визначеної законом. Громадянам гарантується захист від незаконного звільнення.

Право на своєчасне одержання винагороди за працю захищається законом. Натомість права працюючої людини систематично порушуються як окремими роботодавцями, так і державою в цілому. Наприклад, заборгованість із заробітної плати в Україні складає біля 1 млрд. 100 млн. гривень, за 5 місяців 2012 року заборгованість із заробітної плати на економічно активних підприємствах України збільшилася майже на 10%.

За останні два з половиною роки заборгованість із заробітної плати на державних підприємствах зросла майже на 70%.

Відповідно до статті 49, кожен має право на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування.

Охорона здоров'я забезпечується державним фінансуванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних програм. Держава створює умови для ефективного і доступного для всіх громадян медичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров'я медична допомога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Держава сприяє розвиткові лікувальних закладів усіх форм власності.

Однак останніми роками всі громадяни України відчувають на собі відчутне звуження прав на охорону здоров'я та належну медичну допомогу.

Особливо гостро це відчувають сільські жителі та мешканці невеликих міст.

Як наслідок: на думку експертів понад 60% смертей у сільській місцевості є передчасними, яких можна було уникнути через вчасне надання допомоги та наявність широкої номенклатури ліків.

За статтею 53, кожен має право на освіту. Повна загальна середня освіта є обов'язковою. Держава забезпечує доступність і безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; надання державних стипендій та пільг учням і студентам.

Реформи» в освітній сфері нинішньої влади звелись лише до так званої «оптимізації» мережі навчальних закладів в Україні –  масове закриття дитячих садочків і загальноосвітніх шкіл. Натомість питання незадовільного забезпечення шкіл, мізерної оплати праці вчителів і викладачів залишаються нерозв’язаними. Це ставить під загрозу майбутній розвиток України.

Як бачимо, Конституція України не виконується – у першу чергу владою. Тому ця влада не має морального права говорити про зміну Конституції. Її справа – не заважати громадянам обрати таку владу, яку бажають самі громадяни.

Тому партія УДАР не бере участі у роботі «конституційних асамблей», створених чинною владою. Говорити про перегляд Конституції може лише влада, яка має підтримку людей. І яка не має історії невиконання Конституції, - наголосив лідер Львівського «УДАРу», депутат Львівської міської ради Ярослав Гінка.