Функції комісії

Комісія житлової політики

Основні функції та напрямки діяльності

1. Розглядає звернення, клопотання юридичних та фізичних осіб, проектну документацію, погодження, висновки, експертизи щодо планування та здійснення містобудівних програм, будівництва і реконструкції житлових об’єктів, молодіжного житлового будівництва, будівництва житла за власні кошти (ЖБК, МЖК), будівництва житла за бюджетні кошти, залучення інвестиційних коштів на будівництво соціального житла тощо, проведення інвентаризації житлового фонду, виселення з аварійних будинків, непридатних для проживання, ветхих та будинків, що загрожують обвалом.

2. Здійснює контроль за дотриманням законодавства у сфері житлового будівництва, технічним станом, використанням та утриманням об’єктів житлового фонду. Надає допомогу з питань організації управління і утримання житлового фонду, незалежно від форм власності.

3. Забезпечує контроль за виконанням підприємствами житлового господарства показників ефективного використання комунального майна та прибутку; планування і фінансування капітального, поточного ремонту та утримання житлового фонду.

4. Організовує та контролює передачу до комунальної власності житлового фонду від підприємств, установ і організацій.

5. Вносить пропозиції про реорганізацію Львівських комунальних підприємств, що обслуговують житловий фонд.

6. Проводить облік та аналізує споживання населенням житлово-комунальних послуг, бере участь у формуванні цін і тарифів на житлово-комунальні послуги. Розглядає та погоджує питання управління об'єктами житлово-комунального господарства, що перебувають у власності територіальної громади міста, забезпечення їх належного утримання і ефективної експлуатації, необхідного рівня та якості послуг.

7. Розробляє проекти рішень, попередньо розглядає запропоновані проекти рішень, пропозиції щодо вдосконалення діючих рішень з питань житлової політики, володіння та користування житловим фондом міста, зміни його цільового призначення, контролю за використанням житла відповідно до його цільового призначення, що виносяться на розгляд ради; готує пропозиції, висновки, рекомендації з вищезазначених питань.

8. Розглядає (обговорює) у 10-денний термін після рекомендацій конкурсної комісії кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження міською радою (виконавчим комітетом) на посади керівників, заступників та начальників відділів та управлінь, готує кваліфікаційні висновки і дає пропозиції на затвердження цих кандидатур.

9. Попередньо розглядає та вивчає проекти планів соціально-економічного розвитку міста, генерального плану забудови, міського бюджету, заслуховує інформацію про виконання програм і виконання міського бюджету, вивчає стан справ і сприяє реалізації програм розвитку житлового будівництва, капітального ремонту житлового фонду, утримання та експлуатації житлового фонду, відселення з аварійного, непридатного до проживання житла, формування МЖК, ЖБК, сприяє діяльності об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, погоджує титульні списки на проведення капітального ремонту житлового фонду, погоджує та контролює виділення коштів на проведення ремонтних робіт.

10. Вивчає та проводить за дорученням ради, міського голови чи з власної ініціативи перевірки діяльності підзвітних і підконтрольних міській раді та її виконавчому комітету органів, а також підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності, та їх посадових осіб з питань дотримання законодавства і нормативних вимог, пов’язаних з житловим та індивідуальним будівництвом, функціонуванням житлово-комунального господарства у межах повноважень, визначених законом. За результатами розгляду та перевірки, аналізує і подає рекомендації на розгляд керівників вищезгаданих підприємств, а при необхідності - на розгляд міської ради або її виконавчого комітету.

11. За результатами вивчення та розгляду питань, готує висновки та рекомендації. Рекомендації постійної комісії підлягають обов’язковому розгляду органами міської ради, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено постійну комісію у встановлений нею термін.

12. Здійснює контроль за виконанням рішень міської ради та її виконавчого комітету. 

13. Розглядає і дає роз’яснення щодо спорів з житлових питань відповідно до законодавства.