Функції комісії

Комісія землекористування

Основні функції та напрямки діяльності

1. Розглядає та погоджує відповідні розділи програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільові програми у сфері земельної політики та земельних відносин.

2. * Розглядає та погоджує питання регулювання земельних відносин, у тому числі розглядає і погоджує питання організації та здійснення землеустрою, зміни правового статусу земельних ділянок, їх надання та вилучення, володіння, користування (оренди), придбання (викупу) та відчуження .режиму використання та забудови відповідно до їх цільового призначення і умов надання, визначає пріоритети земельної та містобудівної політики, погоджує проекти землеустрою.

3. Ініціює пропозиції щодо вдосконалення діючих рішень з питань регулювання земельних відносин.

4. Розглядає питання, пов'язані з розробленням та здійсненням заходів щодо функціонування та розвитку ринку земель.

5. Розглядає проекти правових актів, які регламентують питання продажу земельних ділянок у власність або надання їх в оренду на конкурентних засадах (аукціонах, конкурсах)

6. Здійснює контроль за додержанням земельного законодавства, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові відповідних територій, охороною та використанням земельних ресурсів.

7. Розглядає питання, пов’язані з інвентаризацію земель міста.

8. Розглядає питання встановлення мінімальної ціни продажу та викупу земельних ділянок.

9. * Розглядає та погоджує генеральний план міста та зміни до нього, відповідні місцеві містобудівні програми, іншу містобудівну документацію.

10. Розглядає питання у 10-денний термін після рекомендацій конкурсної комісії і попередньо погоджує кандидатури на посади виконавчих органів ради, які здійснюють функції землеустрою та регулювання земельних відносин, дає відповідні висновки.

11. Заслуховує з ініціативи ради, міського голови або з власної ініціативи інформацію посадових осіб виконавчих органів ради про їх діяльність у сфері регулювання земельних відносин та містобудування і дає відповідні висновки та рекомендації міському голові та раді.

12. Проводить за дорученням ради, міського голови перевірку діяльності підзвітних і підконтрольних раді, міському голові та виконавчому комітету ради органів та їх посадових осіб з приводу додержання ними вимог Конституції України, земельного законодавства, рішень ради з цих питань, затвердженої містобудівної документації при плануванні та забудові відповідних територій та подає на розгляд ради відповідні висновки і рекомендації за наслідками таких перевірок.

13. Здійснює контроль та координацію діяльності місцевих землевпорядних органів.

Примітка:
*зазначені питання, які розглядаються спільно з комісією архітектури, містобудування та охорони історичного середовища.