Функції комісії
 

Основні функції та напрямки діяльності

1. Погоджує проекти загальнодержавних, регіональних і місцевих програм раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля.

2. Погоджує відповідні розділи програм соціально-економічного та культурного розвитку міста.

3. Розробляє проекти рішень, що стосуються організації територій і об'єктів природо-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні.

4. Здійснює підготовку проектів рішень ради з пропозиціями до відповідних державних органів про оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії або культури, що охороняються законом.

5. Погоджує відповідні розділи схем генерального плану розвитку міста, планів територій, проектів забудови територій, програм соціально-економічного розвитку, цільових програм у галузі раціонального використання природних ресурсів та охорони довкілля.

6. Розглядає питання проектування об'єктів містобудування з врахуванням екологічних вимог, влаштування зовнішнього благоустрою та комунікацій.

7. Розглядає питання видачі дозволів на спеціальне використання природних ресурсів загальнодержавного і місцевого значення та скасування таких дозволів.

8. Ініціює впровадження у місті енерго- та ресурсоощадливих заходів і технологій.

9. Погоджує земельні ділянки для будівництва та інших цілей у природоохоронних зонах та у разі існування певних екологічних обмежень.

10. Погоджує використання коштів міського природоохоронного фонду та інших коштів, призначених для охорони та відновлення довкілля.

11. Розглядає питання встановлення розмірів плати за використання юридичними і фізичними особами міської благоустроєної території та за забруднення довкілля у місті.

12. Розглядає питання організації благоустрою та озеленення міської території, охорони зелених насаджень і водойм, створення місць відпочинку населення.

13. Приймає участь у формуванні концепції розміщення об'єктів зовнішньої реклами.

14. Погоджує місця розташування малих архітектурних форм, літніх майданчиків, місця тимчасової і сезонної торгівлі у природоохоронних зонах та у разі існування певних екологічних обмежень.

15. Погоджує правила благоустрою міської території та заходи щодо їх дотримання включно з санітарно-гігієнічними вимогами.

16. Перевіряє дотримання правил благоустрою, екологічних та санітарно-гігієнічних вимог у громадських місцях, місцях відпочинку населення, на ринках та кладовищах.

17. Звертається до відповідних органів щодо скасування дозволів на експлуатацію об'єктів у разі неодноразового або тривалого порушення природоохоронного законодавства, екологічних та санітарно-гігієнічних норм і правил, вимог благоустрою міської території.

18. Погоджує дозволи на будівництво споруд та об'єктів, що мають підвищений негативний вплив на довкілля.

19. Розглядає питання визначення територій для складування, зберігання або розміщення виробничих, побутових та інших відходів відповідно до чинного законодавства.

20. Готує необхідні заходи з попередження і ліквідації наслідків екологічних катастроф, стихійних лих, епідемій, інших надзвичайних ситуацій, інформує про це населення.