Функції комісії

Комісія медицини, освіти, науки і соціального захисту

Основні функції та напрямки діяльності:

1. За дорученням ради чи самостійно розглядає відповідні розділи програм соціально-економічного розвитку, цільові програми та заходи, які стосуються питань охорони здоров’я, освіти, науки і соціального захисту, приймає відповідні висновки і рекомендації, готує проекти рішень і доповідає про них на пленарних засіданнях ради чи виносить на розгляд виконавчого комітету.

2. Розглядає питання доцільності і пріоритетності фінансування установ галузі охорони здоров’я, освіти, науки і соціального захисту з коштів міського бюджету, заслуховує звіти про використання бюджетних коштів.

3. Вивчає стан утримання та забезпечення об’єктів соціальної інфраструктури, мережі закладів, установ, дає за результатами перевірок доручення виконавчим органам щодо їх належного утримання, усунення виявлених недоліків і порушень, у необхідних випадках виносить їх на розгляд ради.

4. Проводить попередній розгляд та організовує моніторинг пріоритетних інвестиційних проектів у галузі охорони здоров’я, освіти, науки і соціального захисту, дає рекомендації щодо вибору кращих варіантів їх впровадження. Вивчає питання реформування закладів, установ та організацій, оптимізації мережі відповідно до потреб територіальної громади.

5. Розглядає у 10-денний термін після рекомендацій конкурсної комісії питанняпрофесійної, ділової адміністративної та моральної відповідності кандидатур, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення на керівні посади в органах управління, установах, закладах та програмах охорони здоров’я, освіти, науки і соціального захисту міста; порушує питання про кадрову невідповідність у разі виявленних порушень.