Функції комісії

Комісія комунального майна та власності 

Основні функції та напрямки діяльності

1. Розглядає відповідні розділи проектів програм соціально-економічного розвитку та цільових регіональних програм.

2. Розглядає відповідні розділи проекту місцевого бюджету та ініціює внесення змін до нього.

3. Розглядає відповідні розділи звіту про виконання місцевого бюджету у частині своєї компетенції.

4. Здійснює контроль за реалізацією міської політики у сфері управління майном комунальної власності міста.

5. Здійснює контроль за проведенням інвентаризації майна територіальної громади міста.

6. Здійснює контроль за дотриманням умов договорів оренди, приватизацією та відчуженням майна територіальної громади міста, об’єктів спільної власності.

7. Розглядає та вносить на розгляд ради пропозиції щодо доцільності, порядку та умов відчуження комунального майна, об’єктів спільної власності, переліку об’єктів, які не підлягають приватизації, проектів програм приватизації, організовує контроль за виконанням цих програм.

8. Розглядає та виносить на пленарні засідання ради питання придбання у встановленому порядку приватизованого майна, включення до об’єктів міської комунальної власності відчуженого майна у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого у встановленому порядку розірвано або визнано недійсним.

9. Розглядає та виносить на пленарні засідання ради перелік об’єктів приватизації, що підлягають продажу на аукціоні за конкурсом чи шляхом викупу.

10. Розглядає та виносить на пленарні засідання ради питання про прийняття майна у комунальну власність.

11. Розглядає питання особливостей приватизації (відчуження) об’єктів незавершеного будівництва, що перебувають у комунальній власності.

12. Здійснює контроль у сфері відносин, пов’язаних з передачею в оренду (суборенду) майна, що перебуває у комунальній власності, комунальних підприємств та організацій.

13. Здійснює контроль у сфері майнових відносин між орендодавцем та орендарями щодо господарського використання майна, що перебуває у комунальній власності.

14. Делегує своїх представників для участі у комісіях, конкурсах з надання в оренду (суборенду) майна територіальної громади міста.

15. Розглядає питання вартості об’єктів приватизації, ініціює необхідність проведення рецензування оцінки.

16. Делегує своїх представників для участі у конкурсних комісіях з відбору експертів для оцінки вартості майна при приватизації та для надання в оренду, нотаріусів та інших.

17. Розглядає питання створення, ліквідації, реорганізації, перепрофілювання підприємств комунальної власності та підприємств з часткою комунальної власності.

18. Здійснює аналіз фінансово-господарської діяльності, контроль за ефективністю управління підприємствами комунальної власності, підприємствами різних форм власності з часткою (паями, акціями) комунальної власності.

19. Розглядає питання щодо управління цілісними майновими комплексами, об’єктами спільної власності, корпоративними правами, управління ліквідацією та банкрутством комунальних підприємств, концесії майна, іпотечного кредитування.

20. Розглядає пропозиції щодо застави комунального майна під кредитування.

21. Здійснює контроль за використанням об’єктів комунальної власності, переданих на баланс, в оперативне управління, повне господарське відання.

22. Здійснює контроль за забезпеченням страхового захисту майна (об’єктів оренди).

23. Заслуховує звіти керівників виконавчих органів ради, керівників комунальних підприємств щодо ефективності управління комунальними підприємствами, майном територіальної громади.

24. Здійснює контроль за обліком та реєстрацією відповідно до чинного законодавства об’єктів нерухомого майна незалежно від форм власності.

25. Погоджує надання в оренду (суборенду) майна територіальної громади міста.