Функції комісії

Комісія фінансування та планування бюджету

Основні функції та напрямки діяльності

1. Розглядає за пропозицією міського голови структуру виконавчих органів ради, загальну чисельність апарату ради та її виконавчих органів, витрати на їх утримання.

2. Розглядає проект місцевого бюджету, здійснює підготовку змін до нього, розглядає звіт про виконання бюджету.

3. Розглядає проект місцевого бюджету та його виконання; щоквартально розглядає питання про хід і результати виконання бюджету; готує і подає пропозиції щодо складання проектів районних бюджетів.

4. Здійснює контроль за виконанням місцевого бюджету.

5. Здійснює підготовку рішення ради про встановлення місцевих податків і зборів та розмірів їх ставок у межах, визначених законодавством.

6. Розглядає питання щодо утворення позабюджетних цільових (у тому числі валютних) коштів, розглядає положення про ці кошти та звіти про їх використання.

7. Розглядає питання щодо випуску місцевих позик, муніципальних цінних паперів, залучення інвестицій, отримання та обслуговування кредитів.

8. Розглядає питання щодо отримання позик з інших місцевих бюджетів та джерел, а також щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету.

9. Розглядає питання щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг за місцевими податками і зборами.

10. Розглядає питання встановлення для підприємств, установ і організацій, що належать до власності територіальної громади, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету.

11. Розглядає питання ставок земельного податку, розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у власності територіальної громади.