Функції комісії

Комісія економічної політики, підприємництва, інвестицій та зовнішніх відносин

Основні функції та напрямки діяльності

1. Представляє інтереси громадськості, підприємців, ділових кіл та професійних груп у міській раді, на підставі громадських запитів готує проекти рішень міської ради та її виконавчих органів.

2. Спільно з громадськістю розробляє стратегічні проекти економічного розвитку міста, готує пропозиції до генерального плану міста щодо перспективної забудови, функціонального зонування, ефективного використання майнових та земельних ресурсів міста.

3. Забезпечує координацію інтересів суб’єктів господарювання, що діють на території міста, їх об’єднань, професійних спілок та роботодавців.

4. Сприяє інвестиційній діяльності у місті шляхом підтримки важливих для міста інвестиційних проектів, бере участь у підготовці відповідних рішень ради, підготовці пакетів необхідних документів, здійснює загальний нагляд за реалізацією таких проектів.

5. Готує рішення та пропозиції щодо ефективного використання бюджетних та інших фінансових ресурсів міста, їх скерування на фінансування проектів розвитку, інновації та підтримку економічної активності.

6. Захищає інтереси місцевих підприємців та інвесторів.

7. Координує розробку та погодження програм соціально-економічного і культурного розвитку міста.

8. Координує розробку цільових програм з інших соціально-економічних питань, забезпечення збалансованого економічного та соціального розвитку відповідної території.

9. Сприяє залученню інвестицій, створенню робочих місць, надходженням до бюджету.

10. Ініціює внесення змін до бюджету, плану соціально-економічного розвитку, міських цільових програм.

11. Ініціює випуск цільових місцевих позик.

12. Ініціює надання відповідно до чинного законодавства пільг за місцевими податками ї зборами.

13. Ініціює зміни щодо розмірів плати за користування природними ресурсами, що є у комунальній власності міста.

14. Ініціює зміни щодо розмірів ставок місцевих податків і зборів, процедур їх стягнення.

15. Ініціює передачу об'єктів з державної власності у власність територіальної громади міста та прийняття рішень або передачу об'єктів з власності територіальної громади міста у державну власність, а також щодо придбання об'єктів державної власності.

16. Ініціює залучення на договірних засадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності до участі у комплексному соціально-економічному розвитку міста, обслуговування, розвитку транспорту і зв’язку.

17. Розглядає у 10-денний термін після рекомендацій конкурсної комісії питання про кадрові призначення на посади виконавчих органів ради з питань економіки, промисловості та підприємництва.

18. Бере участь у розробці міських програм приватизації та відчуження майна територіальної громади міста.

19. Погоджує питання щодо придбання майна у власність територіальної громади міста.

20. Погоджує надання у концесію об'єктів права комунальної власності.

21. Погоджує створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади.

22. Погоджує створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб'єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб).

23. Погоджує надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також скасування такого дозволу.

24. Розглядає питання розміщення на договірних засадах замовлень на виробництво продукції, виконання робіт (послуг), необхідних для територіальної громади міста та інших послуг, які надаються підприємствами і організаціями комунальної власності територіальної гропмади.

25. Погоджує залучення на договірних засадах коштів підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, розташованих на відповідній території, і коштів населення, а також бюджетних коштів на будівництво, розширення, ремонт та утримання на пайових засадах об'єктів соціальної і виробничої інфраструктури та на засадах щодо охорони навколишнього природного середовища.

26. Погоджує розмір відшкодувань підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності за забруднення довкілля та інші екологічні збитки, а також платежі за користування комунальними і санітарними мережами.

27. Розглядає проекти планів підприємств і організацій, вносить до них зауваження і пропозиції; плани використання природних ресурсів місцевого значення, пропозиції щодо розміщення, спеціалізації та розвитку підприємств і організацій, підпорядкованих раді, здійснює контроль за їх виконанням, вносить у разі потреби до відповідних органів виконавчої влади пропозиції з цих питань.

28. Розглядає міські програми зайнятості та заходи щодо соціальної захищеності різних груп населення від безробіття.

29. Заслуховує звіти про роботу керівників комунальних підприємств, установ та організацій.