Функції комісії

Комісія депутатської діяльності та законності

Основні функції та напрямки діяльності

1. Розглядає регламент ради.
2. Розглядає питання про утворення і ліквідацію постійних та інших комісій ради, та зміну їх складу. 3. Розглядає кандидатури за пропозицією міського голови на посаду та звільнення з посади секретаря ради, персонального складу членів виконкому.
4. Розглядає за пропозицією міського голови структуру виконавчих органів ради і їх положення, загальну чисельність апарату ради та її виконавчих органів, витрати на їх утримання.
5. Розглядає питання про утворення інших виконавчих органів ради за поданням міського голови.
6. Розглядає питання про скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням ради, прийнятим у межах її повноважень.
7. Розглядає питання про кількісний склад ради.
8. Розглядає питання щодо проведення місцевого референдуму.
9. Розглядає питання щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади місцевого самоврядування та міського голови.
10. Розглядає питання про об’єднання в асоціації або вступ до асоціацій інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування та вихід з них.
11. Розглядає питання щодо найменування (перейменування) вулиць, провулків, проспектів, площ, парків, скверів, мостів та інших споруд, розташованих на території відповідного населеного пункту.
12. Готує пропозиції щодо створення відповідно до закону міліції, що утримується за рахунок коштів місцевого самоврядування, вирішує питання про чисельність працівників такої міліції, про витрати на їх утримання.
13. Співпрацює з органами суду, прокуратури, юстиції, служби безпеки, внутрішніх справ, адвокатури, митними органами.
14. Розглядає питання щодо подань до відповідних органів про притягнення до відповідальності посадових осіб, якщо вони ігнорують законні вимоги та рішення ради і її виконавчих органів, прийняті у межах повноважень.
15. Заслуховує повідомлення керівників органів внутрішніх справ про їх діяльність щодо охорони громадського порядку на відповідній території, вносить пропозиції ради про порушення перед відповідними органами вищого рівня питання про звільнення з посади керівників цих органів у разі визнання їх діяльності незадовільною.
16. Здійснює підготовку рішень з питань адміністративно-територіального устрою, зміни меж міста та зміни меж районів міста у межах і порядку, визначених чинним законодавством.
17. Розглядає питання про затвердження договорів, укладених міським головою від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції.
18. Приймає участь у розробці правил з питань благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші у громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність.
19. Розглядає питання щодо боротьби зі стихійними лихами, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність.
20. Розглядає питання про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених законодавством.
21. Напрацьовує пропозиції та затверджує програми співпраці Львівської міської ради з органами місцевого самоврядування в Україні та за кордоном.
22. Розглядає питання щодо етики поведінки депутатів міської ради.
23. Розглядає питання у 10-денний термін після рекомендацій конкурсної комісії і попередньо погоджує кандидатури на керівні посади виконавчих органів ради з правових, кадрових та організаційно-інформаційних питань.
24. Розглядає питання, що стосуються процедур надання адміністративних послуг, що надаються виконавчими органами міської ради, та процедур адміністративного оскарження рішень, дій та бездіяльності виконавчих органів міської ради та її посадових осіб.
25. Попередньо розглядає питання про звіти постійних комісій ради.