Функції комісії

Комісія архітектури, містобудування та охорони історичного середовища

Основні функції та напрямки діяльності

1. Розглядає відповідні розділи програм соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільових програм у сфері будівництва та архітектури.

2. Розглядає питання капітального будівництва, реконструкції, реставрації, що здійснюється за рахунок бюджетних коштів та у випадках прийняття міською радою, через комунальні підприємства, дольової участі в інвестиційних програмах, розглядає питання делегування функцій замовника, здійснює контроль за виконанням функцій замовника на таких об'єктах.

3. Розглядає відповідно до затвердженої містобудівної документації питання відведення у користування на умовах оренди, у постійне користування, у приватну власність суб’єктам підприємницької діяльності, організаціям і установам, громадським організаціям, фізичним особам тощо земель для розміщення об’єктів містобудування та інших потреб*.

4. Розглядає відповідно до закону питання щодо продажу у власність земельних ділянок під об'єктами нерухомості, погоджує пропозиції та ціни для продажу через земельні торги земельних ділянок у власність, продажу права на оренду земельних ділянок з врахуванням містобудівної цінності території*.

5. Розглядає питання раціонального використання територій, у тому числі при наданні земельних ділянок фізичним і юридичним особам за матеріалами інвентаризації земель, припинення користування землями міста у зв’язку з їх нераціональним використанням, порушенням умов надання земель, умов забудови та затвердженої містобудівної документації*.

6. Визначає пріоритети у питаннях вибору земель, розглядає на відповідній території обмеження, режим використання та забудови земель, на яких передбачена перспективна містобудівна діяльність, резервує території для містобудівних потреб*.

7. Розглядає питання зміни цільового та функціонального призначення земельних ділянок.

8. Розглядає відповідні місцеві містобудівні програми, генеральний план міста та зміни до нього, плани забудови окремих територій, інвестиційні пропозиції, іншу містобудівну документацію*.

9. Розглядає питання щодо вирішення відповідно до законодавства спорів з питань містобудування та земельних спорів.

10. Погоджує проекти землеустрою відповідно до затвердженої містобудівної документації*.

11. Розглядає програми раціонального використання природних ресурсів, питань благоустрою та озеленення у контексті містобудування**.

12. Розглядає програми і питання щодо спорудження комплексів та об'єктів містобудування не залежно від форм власності.

13. Розглядає питання залучення інвестицій на розвиток соціальної інфраструктури міста.

14. Здійснює контроль за процедурою прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів у встановленому порядку, співпрацює з інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю.

15. Розглядає питання щодо дотримання затвердженої містобудівної документації, дотримання законодавства при плануванні та забудові відповідних територій; надає висновки відповідним виконавчим органам міської ради, виконавчому комітету, інспекції державного архітектурно-будівельного контролю у встановленому порядку щодо будівництва, яке проводиться з порушенням законодавства у сфері містобудування, затвердженої містобудівної документації і проектів окремих об'єктів; розглядає питання самовільного будівництва; здійснює контроль за процедурою надання дозволів на завершення  самовільно розпочатого будівництва.

16. Бере участь у формуванні концепції розміщення об'єктів зовнішньої реклами, подає пропозиції до регуляторних актів у сфері зовнішньої реклами.

17. Розглядає питання щодо впорядкування архітектурно-художнього середовища міста, розміщення малих архітектурних форм, у тому числі для здійснення підприємницької діяльності (павільйонів, кіосків, літніх та торгових майданчиків), розміщення пам’ятників та об’єктів монументального і декоративного мистецтва.

18. Розглядає питання щодо розвитку будівельної індустрії, контролю за впровадженням передових технологій, дотримання якості робіт у галузях будівництва, архітектури та реставрації.

19.Розглядає проекти та програми збереження культурної спадщини.

20. Розглядає питання знесення, зміни, заміни пам’яток та порядку їх переміщення, вилучення пам’яток з реєстру нерухомих пам’яток.

21. Розглядає питання режиму утримання та використання пам’яток, надає рекомендації щодо умов продажу об'єктів - пам’яток, приміщень, розміщених у пам’ятках.

22. Розглядає питання щодо вилучення, відчуження, надання об’єктів культурної спадщини, що є пам’ятками, у користування юридичним та фізичним особам, відчуження або передачі пам’яток місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління.

23. Розглядає питання консервації, реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту та пристосування пам’яток.

24. Розглядає питання щодо встановлення зон охорони пам’яток, історичних ареалів, надає рекомендації відповідним виконавчим органам ради щодо заборони діяльності, яка створює загрозу пам’яткам.

25. Здійснює контроль щодо організації охорони, реставрації та використання об’єктів історико-культурної спадщини.

26. Розглядає питання здійснення будь-якої господарської діяльності у межах історико-архітектурного заповідника та території культурної спадщини ЮНЕСКО, співпрацює з уповноваженим органом охорони культурної спадщини.

27. Розглядає документи регуляторного характеру у сфері містобудування, земельних відносин, будівництва, охорони культурної спадщини, впорядкування архітектурно-художнього середовища міста, охорони навколишнього природного середовища та благоустрою міста.

28. Розглядає та подає висновки відповідним виконавчим органам та виконавчому комітету щодо внесення змін до прийнятих ними рішень, скасування рішень, що суперечать містобудівному законодавству, містобудівній документації, генеральному плану міста.

29. Розглядає питання у 10-денний термін після рекомендацій конкурсної комісії і попередньо погоджує кандидатури на посади виконавчих органів ради, розглядає питання щодо кадрового наповнення профілюючих відділів та управлінь, які здійснюють функції містобудування та охорони історичної спадщини, подає відповідні висновки.

30. У разі потреби проводить громадські слухання з питаньмістобудування, землеустрою, та охорони культурної спадщини, бере участь у роботі містобудівельної ради управління архітектури і містобудування, консультативної ради з питань охорони культурної спадщини управління охорони історичного середовища, інших профілюючих консультативних рад.

31. Розглядає питання, пов'язані з містобудівельними, архітектурними, реставраційними, художньо-монументальними конкурсами, делегує своїх представників для участі у конкурсних комісіях.

Примітка:
* відмічені питання, які розглядаються спільно з комісією землекористування;
** відмічені питання, які розглядаються спільно з комісією природокористування, охорони довкілля та благоустрою.