Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян м. Львова
Проекти ухвал

Керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, відповідно до Бюджетного кодексу України, ухвали міської ради від 06.02.2014 № 3044 “Про міський бюджет м. Львова на 2014 рік“, з метою посилення соціального захисту інвалідів, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, багатодітних родин, інших категорій громадян (мешканців м. Львова), створення сприятливих умов для розвитку громадських організацій, забезпечення функціонування закладів соціального спрямування міська рада ухвалила:
1. Затвердити:
1.1. Комплексну програму соціальної підтримки окремих категорій громадян м. Львова (додаток 1).
1.2. Видатки на фінансування Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян м. Львова у 2014 році (додаток 2).
2. Вважати такими, що втратили чинність:
2.1. Ухвалу міської ради від 10.03.2011 № 247 “Про затвердження Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян м. Львова“.
2.2. Ухвалу міської ради від 22.03.2012 № 1332 “Про внесення змін до ухвали міської ради від 10.03.2011 № 247“.
2.3. Пункт 1 та пункт 2 ухвали міської ради від 19.03.2013 № 2222 “Про внесення змін до ухвали міської ради від 10.03.2011 № 247“.
2.4. Рішення виконавчого комітету від 30.12.2011 № 1086 “Про внесення змін до видатків на фінансування Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян м. Львова“.
2.5. Рішення виконавчого комітету від 21.12.2012 № 863 “Про внесення змін до видатків на фінансування Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян м. Львова у 2012 році“.
2.6. Рішення виконавчого комітету від 02.12.2013 № 918 “Про внесення змін до видатків на фінансування Комплексної програми соціальної підтримки окремих категорій громадян м. Львова у 2013 році“.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з гуманітарних питань.

 

Міський голова А. Садовий

 

Додаток 1

Затверджено
ухвалою міської ради
від _____________ №_____


КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
соціальної підтримки окремих категорій громадян м. Львова

Вступ

Ефективний соціальний захист – це не лише гарантовані державою соціальні виплати, а насамперед розвинена мережа соціальних послуг, які надаються з врахуванням особливостей і потреб різних категорій клієнтів. За умов реалізації принципів адресності та індивідуального підходу соціальні послуги є найбільш ефективним видом соціальної допомоги.
Комплексна програма соціальної підтримки окремих категорій громадян м. Львова (надалі – Програма) – це комплекс заходів, що здійснюються на місцевому рівні у доповнення до державного соціального забезпечення (пенсії, доплати тощо). Реальна соціально-економічна ситуація сьогодення, доцільність поліпшення матеріального забезпечення та умов проживання окремих категорій громадян стали основними чинниками, що враховувались при розробці Програми. Разом з тим враховано як всі наявні можливості та резерви фінансових ресурсів для надання соціальної допомоги так і структуру потреб малозабезпечених та інших пільгових категорій громадян.

1. Надання допомог, пільг з послуг зв’язку та компенсаційних виплат

1.1. Загальні положення

В умовах подорожчання життя – зростання цін на товари широкого вжитку, медикаменти, подорожчання соціальних послуг, підвищення цін і тарифів на оплату житлово-комунальних послуг – проблема соціального захисту малозабезпечених мешканців міста є найбільш актуальною. За даних умов зростає незадоволення громадян, підвищується їх соціальна активність. Особливе занепокоєння викликає зростання кількості захворювань (онкологічні, серцево-судинні, легеневі тощо), при яких мешканці потребують значних коштів на лікування та реабілітацію.
Програма у частині надання допомог, пільг з послуг зв’язку та компенсаційних виплат грунтується на створенні у місті системи цільової адресної допомоги малозабезпеченим мешканцям, а також в окремих випадках – іншим категоріям громадян, одноразової матеріальної допомоги багатодітним сім’ям, допомоги на поховання, щомісячної доплати до пенсії ветеранам УПА, колишнім воякам 1-ї Української Дивізії “Галичина“ Української Національної Армії, щомісячної виплати колишнім членам Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінкських угод, щомісячної матеріальної допомоги Почесним громадянам міста Львова – ветеранам УПА, доплати інвалідам 1 групи загального захворювання, які не мають права на пенсію в органах Пенсійного фонду України, компенсації вартості путівки особі, що супроводжує інваліда 1 групи з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також надання пільг з послуг зв’язку ветеранам УПА, вдовам ветеранів УПА, вдовам політв’язнів; постійному аналізі матеріального забезпечення громадян, що звертаються до органів системи соціального захисту міста Львова; проведенні аналізу та моніторингу здійснення заходів з метою запровадження у майбутньому ефективніших форм допомоги малозабезпеченим мешканцям міста, іншим категоріям громадян.
У зв’язку зі зменшенням обсягу безоплатних медичних послуг у закладах охорони здоров’я та постійним зростанням цін на ліки і медичний інвентар виникає необхідність матеріальної підтримки мешканців міста, які потребують допомоги на лікування. Постає проблема надання соціально незахищеним громадянам послуг, які так чи інакше пов’язані з медико-соціальною реабілітацією, з охороною їхнього здоров’я, зокрема, проведенням термінових хірургічних операцій та курсу медикаментозного лікування, оперативного лікування захворювань на очах, стоматологічної допомоги, зубопротезування тощо; надання реабілітаційної допомоги інвалідам, хворим на онкологію; матеріальна допомога тяжкохворим дітям з малозабезпечених, неповних та багатодітних сімей, що потребують лікування, яке дорого коштує. Ще одна категорія, яка потребує уваги, це – малозабезпечені інваліди та громадяни, які потребують лікування, яке дорого коштує, надання матеріальної допомоги на інші потреби, виходячи з сімейної ситуації: стихійне лихо, пожежа, проведення ремонтних робіт, пов’язаних з аварійністю житла, погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги тощо.
Одним з постійних напрямів роботи є проведення святкових заходів для дітей з малозабезпечених сімей та інших категорій населення до знаменних і пам’ятних дат, релігійних, національних свят тощо.
Соціально-економічна ситуація, що склалася на сучасному етапі розвитку України, кризові явища у сфері економіки і фінансів зумовлюють необхідність посилення соціальної підтримки ветеранів УПА, вдів ветеранів УПА, вдів політв’язнів, колишніх вояків 1-ї Української Дивізії “Галичина“ Української Національної Армії, членів Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінкських угод. Слід зазначити, що на державному рівні вказані категорії мешканців не мають ні пільг, ні іншої фінансової підтримки. У місті Львові на сьогодні проживає понад триста ветеранів УПА; вдів ветеранів УПА та вдів політв’язнів – 120; троє колишніх вояків 1-ї Української Дивізії “Галичина“ Української Національної Армії; троє членів Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінкських угод тощо. Кількість ветеранів УПА, колишніх вояків 1-ї Української Дивізії “Галичина“ Української Національної Армії щорічно зменшується з огляду на вік.
Особливої уваги потребують багатодітні сім’ї, сім’ї, які виховують дітей-інвалідів, а також ті, у яких працездатні члени сім’ї не мають регулярного доходу. Економічне становище сім’ї залежить не лише від розміру доходів, а й від її соціально-демографічного складу – кількості дітей, працюючих та утриманців, віку членів сім’ї, їх освітнього і професійного рівня тощо.
Державні гарантії сім’ям, які мають дітей, передбачені багатьма законодавчими та нормативними актами. Однак, треба зазначити, що рівень державної допомоги достатньо не захищає сім’ї з дітьми. Для підтримки багатодітних сімей з дітьми передбачено низку заходів, що дасть змогу поліпшити умови життя сімей, зокрема дітей у сім’ях.
Найбільш вразливою категорією є категорія інвалідів, зокрема інвалідів 1 групи, які не мають права на пенсію в органах Пенсійного фонду України. Як правило, такі особи або не мають достатнього трудового стажу, оскільки за станом здоров’я не працювали, або з інших причин не мають права на пенсію. Значні видатки бюджету сім’ї, у якій проживає інвалід (а тим більше, якщо інвалід самотній), значно погіршують матеріальний стан людини. Враховуючи вищезазначене, а також аналіз особистих звернень інвалідів та результати обстеження матеріально-побутових умов їх проживання, визначилися основні нагальні проблеми інвалідів, на вирішення яких спрямовані завдання Програми у частині надання допомог, пільг з послуг зв’язку та компенсаційних виплат.

1.2. Мета та основні завдання

1.2.1. Метою Програми у частині надання допомог, пільг з послуг зв’язку та компенсаційних виплат є підвищення рівня соціального захисту малозабезпечених потребуючих мешканців міста: інвалідів, зокрема, інвалідів 1 групи, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, пенсіонерів, багатодітних сімей, дітей, ветеранів УПА, вдів ветеранів УПА, вдів політв’язнів, колишніх вояків 1-ї Української Дивізії “Галичина“ Української Національної Армії, членів Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінкських угод, почесних громадян м. Львова – ветеранів УПА, інших категорій мешканців міста.
1.2.2. Для досягнення мети Програми у частині надання допомог, пільг з послуг зв’язку та компенсаційних виплат передбачається:
1.2.2.1. Надання одноразової матеріальної допомоги для мешканців м. Львова.
Порядок надання одноразової матеріальної допомоги для мешканців м. Львова визначається рішенням виконавчого комітету від 30.03.2007 № 162 “Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної допомоги для мешканців м. Львова“ (зі змінами).
1.2.2.2. Надання одноразової матеріальної допомоги на виконання депутатських повноважень для мешканців м. Львова.
Порядок надання одноразової матеріальної допомоги на виконання депутатських повноважень для мешканців м. Львова визначається ухвалою міської ради від 15.03.2007 № 676 “Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної допомоги на виконання депутатських повноважень для мешканців м. Львова“ (зі змінами).
Завдання спрямовується на фінансову допомогу громадянам міста, які опинилися у скрутній ситуації: допомога на лікування, яке дорого коштує, у зв’язку з важким матеріальним становищем тощо.
Підставою для надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які опинилися у скрутній ситуації, є клопотання депутата Львівської міської ради до управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики.
Одноразова матеріальна допомога окремим громадянам згідно з клопотаннями депутатів Львівської міської ради надається сім’ї один раз на рік. Розмір допомоги визначається депутатом Львівської міської ради, виходячи з обставин, які склалися.
1.2.2.3. Надання одноразових матеріальних допомог з нагоди відзначення святкових та визначних дат згідно з розпорядженнями Львівського міського голови.
Одноразові матеріальні допомоги надаються дітям з малозабезпечених сімей та іншим категоріям населення до знаменних і пам’ятних дат, релігійних, національних свят тощо.
1.2.2.4. Надання допомоги на поховання.
Порядок надання допомоги на поховання визначається постановою Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 99 “Про затвердження Порядку надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалася поховати померлого“ та ухвалою міської ради від 07.06.2007 № 928 “Про встановлення розміру допомоги на поховання“ (зі змінами).
Допомога надається на поховання окремих категорій осіб, зокрема: осіб, які на день смерті не працювали, перебували на обліку в органах соціального захисту як одержувачі державних соціальних допомог тощо.
1.2.2.5. Надання адресної допомоги, зокрема, надбавки на догляд інвалідів 1 групи та грошової компенсації похвилинної оплати телефонної розмови інвалідам 1 групи.
Адресна допомога надається згідно з розпорядженням голови Львівської обласної державної адміністрації від 02.11.1995 № 878 “Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту інвалідів“ (зі змінами).
Адресна допомога надається з метою покращання соціальної захищеності інвалідів 1 групи, враховуючи, що чинним законодавством надбавка на догляд та грошова компенсація похвилинної оплати телефонної розмови інвалідам 1 групи не передбачені.
Виплати надбавки на догляд інвалідів 1 групи та грошової компенсації похвилинної оплати телефонної розмови інвалідам 1 групи делегуються міському бюджету обласним бюджетом.
1.2.2.6. Надання щомісячної доплати до пенсії ветеранам УПА.
Порядок надання щомісячної доплати до пенсії ветеранам УПА визначається ухвалою міської ради від 11.04.2013 № 2286 “Про статус і соціальний захисту ветеранів Української повстанської армії“.
1.2.2.7. Надання щомісячної доплати до пенсії колишнім воякам 1-ї Української Дивізії “Галичина“ Української Національної Армії.
Щомісячна доплата до пенсії колишнім воякам 1-ї Української Дивізії “Галичина“ Української Національної Армії надається згідно з ухвалою міської ради від 19.03.2013 № 2222 “Про внесення змін до ухвали міської ради від 10.03.2011 № 247“.
1.2.2.8. Надання щомісячної матеріальної допомоги Почесному громадянину міста Львова – легендарному сотенному УПА.
Щомісячна матеріальна допомога Почесному громадянину міста Львова – легендарному сотенному УПА надається згідно з ухвалою міської ради від 30.05.2013 № 2332 “Про внесення змін до ухвали міської ради від 28.02.2008 № 1579“.
1.2.2.9. Надання щомісячної виплати колишнім членам Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінкських угод.
Порядок надання щомісячної виплати колишнім членам Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінкських угод визначається рішенням виконавчого комітету від 28.03.2008 № 207 “Про щомісячну виплату колишнім членам Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінкських угод“ (зі змінами).
1.2.2.10. Надання пільг з послуг зв’язку ветеранам УПА, вдовам ветеранів УПА, вдовам політв’язнів.
Порядок надання пільг з послуг зв’язку ветеранам УПА, вдовам ветеранів УПА, вдовам політв’язнів визначається рішенням виконавчого комітету від 28.12.2007 № 1272 “Про надання пільг з послуг зв’язку ветеранам УПА, вдовам ветеранів УПА, вдовам політв’язнів“.
1.2.2.11. Надання одноразової матеріальної допомоги багатодітним сім’ям, які мають на утриманні четверо і більше дітей.
Порядок надання одноразової матеріальної допомоги багатодітним сім’ям, які мають на утриманні четверо і більше дітей, визначається рішенням виконавчого комітету від 08.10.2010 № 1347 “Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної допомоги багатодітним сім’ям, які мають на утриманні четверо і більше дітей“.
1.2.2.12. Надання одноразової допомоги багатодітним сім’ям, які мають на утриманні шестеро і більше дітей, для їхнього відпочинку або оздоровлення.
Порядок надання одноразової допомоги багатодітним сім’ям, які мають на утриманні шестеро і більше дітей, для їхнього відпочинку або оздоровлення визначається рішенням виконавчого комітету від 18.02.2008 № 82 “Про затвердження Положення про надання одноразової матеріальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, які мають на утриманні шестеро і більше дітей віком до 18 років, для їхнього відпочинку або оздоровлення“ (зі змінами).
1.2.2.13. Надання щомісячних виплат сім’ям, у яких народилося одночасно троє і більше дітей.
Порядок надання щомісячних виплат сім’ям, у яких народилося одночасно троє і більше дітей, визначається рішенням виконавчого комітету від 18.02.2008 № 81 “Про затвердження Положення про щомісячну виплату сім’ям, у яких народилося одночасно троє і більше дітей“.
1.2.2.14. Доплата інвалідам 1 групи загального захворювання, які не мають права на пенсію в органах Пенсійного фонду України.
Порядок надання доплати інвалідам 1 групи загального захворювання, які не мають права на пенсію в органах Пенсійного фонду України, визначається рішенням виконавчого комітету від 18.02.2008 № 84 “Про затвердження Положення про доплату інвалідам 1 групи загального захворювання, які не мають права на пенсію в органах Пенсійного фонду“.
1.2.2.15. Надання компенсації вартості путівки особі, що супроводжує інваліда 1 групи з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.
Порядок надання компенсації вартості путівки особі, що супроводжує інваліда 1 групи з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, визначається рішенням виконавчого комітету від 18.02.2008 № 85 “Про затвердження Положення про надання компенсації вартості путівки особі, що супроводжує інваліда 1 групи з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи“.

1.3. Очікувані результати

1.3.1. Посилення соціального захисту малозабезпечених мешканців міста, інвалідів, багатодітних сімей, дітей-інвалідів, ветеранів УПА, колишніх вояків 1-ї Української Дивізії “Галичина“ Української Національної Армії, почесних громадян міста Львова – ветеранів УПА, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших категорій громадян, покращення матеріально-побутових умов їх проживання.
1.3.2. Зростання довіри до влади міста.
1.3.3. Зростання кількості багатодітних сімей з огляду на покращення їх матеріального становища.
1.3.4. Надання фінансової допомоги для вирішення матеріально-побутових потреб сімей.
1.3.5. Надання додаткових гарантій соціального захисту мешканцям міста за рахунок коштів міського бюджету тощо.

1.4. Джерела фінансування

Фінансування Програми у частині надання допомог, пільг з послуг зв’язку та компенсаційних виплат здійснюється за рахунок видатків загального фонду міського бюджету м. Львова, передбачених на відповідний рік.

2. Проведення централізованих заходів соціального
спрямування та реалізація соціально-культурних проектів

2.1. Загальні положення

Завданням міської ради у процесі розвитку громади є створення на території міста такого середовища, яке б стимулювало залучення до цього процесу якомога ширших верств населення, встановлення партнерських відносин між владою і неурядовими організаціями (об’єднаннями).
Громадським організаціям може по праву належати передова роль у наданні соціальних послуг на рівні громади. Такі організації, як правило, швидше реагують на потреби у соціальній сфері та найчастіше першими беруть на себе розв’язання нових соціальних проблем. Завдяки своїй мобільності й творчим підходам вони здатні забезпечити виявлення та задоволення потреб різних вразливих груп громадян, одночасно сприяючи розвиткові конкурентоспроможних соціальних послуг. Організація, що має у своєму арсеналі якісні соціальні послуги, стає більш вагомою для місцевої громади і привабливою для влади з точки зору партнерства.
Одночасно актуальним завданням залишається своєчасне виявлення та підтримка конструктивної громадської ініціативи щодо вирішення соціальних проблем.
Слід зазначити про налагоджену співпрацю церкви з міською владою. Сьогодні наші церкви мають дуже багато цікавих і важливих соціальних проектів та ідей щодо проведення заходів, які можуть бути спільно реалізовані і стосуються проблематики незахищених категорій людей.
Програма у частині проведення централізованих заходів соціального спрямування та реалізації соціально-культурних проектів діє у формі соціального замовлення на інноваційні у своїй ідеї чи виконанні проекти у соціальній сфері, що обираються на відкритих конкурсних засадах, а також заходів, спрямованих на створення умов для широкого залучення громадського сектору до ефективного вирішення завдань розвитку міста.
2.2. Мета та основні завдання

2.2.1. Метою Програми у частині проведення централізованих заходів соціального спрямування та реалізації соціально-культурних проектів є залучення громадських організацій до участі у місцевому самоврядуванні та виконання завдань міської ради щодо розв’язання соціальних проблем розвитку міста, впровадження інноваційних підходів до реалізації соціальної політики на муніципальному рівні, сприяння розвитку громадської ініціативи та самоорганізації мешканців міста у сфері соціального захисту.
2.2.2. Для досягнення мети Програми у частині проведення централізованих заходів соціального спрямування та реалізації соціально-культурних проектів передбачається:
2.2.2.1. Надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів.
Порядок надання фінансової підтримки громадським організаціям на реалізацію соціально-культурних проектів визначається ухвалою міської ради від 16.02.2009 № 2334 “Про затвердження Комплексної програми підтримки громадських організацій“ (зі змінами).
Фінансова підтримка спрямована на створення сприятливих передумов для розвитку громадських організацій, надання їм практичної, методичної та матеріально-фінансової підтримки на виконання суспільних завдань, організацію і проведення конкурсів для визначення громадських організацій, які отримуватимуть фінансову підтримку за рахунок коштів міського бюджету м. Львова на реалізацію соціально-культурних проектів, що, у свою чергу, сприятиме поліпшенню якості надання соціальних послуг мешканцям міста.
2.2.2.2. Проведення заходів соціального спрямування.
Основними напрямками проведення заходів соціального спрямування є: проведення централізованих заходів соціального спрямування для окремих категорій громадян міста безпосередньо управлінням соціального захисту департаменту гуманітарної політики та надання фінансової підтримки громадським організаціям через залучення їх до проведення щорічних заходів відповідно до рішення виконавчого комітету від 01.04.2011 № 372 “Про затвердження Порядку використання коштів міського бюджету м. Львова для надання фінансової підтримки громадським організаціям через залучення їх до проведення щорічних заходів“.

2.3. Очікувані результати

2.3.1. Зростання активності громадських організацій, залучених до виконання суспільно важливих для міста функцій.
2.3.2. Здобуття та/або розширення досвіду громадськими організаціями у різних напрямках співпраці.
2.3.3. Поліпшення фінансового стану громадських організацій.
2.3.4. Створення сприятливих умов для втілення соціальних інтересів громадських об’єднань, які належать до пріоритетних напрямків співпраці міської ради з громадськими організаціями.
2.3.5. Встановлення партнерських відносин між владою та громадськими організаціями.
2.3.6. Ефективне використання ресурсного та людського потенціалу громадських організацій для задоволення цільових потреб максимальної кількості визначеної категорії осіб.
2.3.7. Розширення кількості і спектру соціальних послуг, покращання змісту та якості мотивованої і кваліфікованої допомоги у сфері соціальних послуг, які отримують мешканці м. Львова.
2.3.8. Підвищення результативності виконання міською радою своїх завдань та вдосконалення якості муніципальних послуг.

2.4. Джерела фінансування

Фінансування Програми у частині проведення централізованих заходів соціального спрямування та реалізації соціально-культурних проектів здійснюється за рахунок видатків загального фонду міського бюджету м. Львова, передбачених на відповідний рік.

3. Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, муніципальних субсидій, погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування

3.1. Загальні положення

В умовах підвищення цін і тарифів на оплату житлово-комунальних послуг проблема захисту інвалідів, дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, ветеранів УПА набуває особливого значення у зв’язку з постійним зростанням їх частки у загальній структурі населення м. Львова.
Спеціальної уваги і турботи органів місцевого самоврядування потребують діти, які з тих чи інших причин перебувають у скрутних умовах існування, зокрема, діти, які стали сиротами або залишилися без батьківської опіки чи піклування в силу тих чи інших життєвих обставин. В окремих випадках заборгованість дітей-сиріт та тих, які залишилися без батьківської опіки чи піклування, дуже велика, що має наслідком подання організаціями-надавачами послуг позовних заяв до суду щодо стягнення заборгованості. Особливе занепокоєння викликає зростання чисельності дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Програма у частині надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, муніципальних субсидій, погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, грунтується на створенні у місті системи адресної допомоги інвалідам по зору 1 та 2 групи, сім’ям, у яких проживає двоє та більше інвалідів, одиноким інвалідам 1 та 2 групи, дітям-сиротам, ветеранам УПА через надання муніципальних субсидій зазначеним вище категоріям громадян, а також погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.
Погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, спрямоване на забезпечення підтримки таких дітей через погашення існуючої заборгованості за послуги, надання можливості отримати житлову субсидію, не сплачувати пеню за несплату боргу тощо.
У розробці Програми у частині надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, муніципальних субсидій, погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, враховані такі обставини:
- реальна соціально-економічна ситуація сьогодення;
- доцільність поліпшення матеріального забезпечення окремих категорій громадян;
- заохочення щодо стовідсоткової оплати за житлово-комунальні послуги мешканців м. Львова.

3.2. Мета та основні завдання

3.2.1. Метою Програми у частині надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, муніципальних субсидій, погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, є покращення умов життя соціально незахищених груп населення: інвалідів загального захворювання, інвалідів по зору 1 та 2 групи, дітей-сиріт, ветеранів УПА, вдів ветеранів УПА, вдів політв’язнів, малолітніх політичних в’язнів сталінських концтаборів; сприяння реформуванню сфери соціальних послуг та адресності їх надання, підвищенню якості соціального обслуговування найбільш незахищених категорій громадян.
3.2.2. Для досягнення мети Програми у частині надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, муніципальних субсидій, погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, передбачається:
3.2.2.1. Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг та муніципальних субсидій.
Порядок надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг та муніципальних субсидій визначається рішенням виконавчого комітету від 01.03.2002 № 80 “Про заходи щодо соціального захисту окремих категорій громадян“ (зі змінами).
Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг спрямовується на соціальний захист найбільш вразливих верств населення, зокрема, інвалідів по зору 1 та 2 групи, інвалідів війни УПА, учасників бойових дій УПА, вдів ветеранів УПА, вдів політв’язнів.
Надання муніципальних субсидій спрямовується на соціальний захист сімей, у яких проживає двоє та більше інвалідів, інвалідів по зору 1 та 2 групи, одиноких інвалідів 1 та 2 групи, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, інших категорій сімей.
3.2.2.2. Погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування.
Порядок погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, визначається рішенням виконавчого комітету від 24.04.2007 № 223 “Про затвердження Положення про порядок погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування“ (зі змінами).

3.3. Очікувані результати

3.3.1. Посилення соціального захисту інвалідів, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, ветеранів УПА, що сприятиме:
3.3.1.1. Покращенню матеріально-побутових умов їх проживання.
3.3.1.2. Стимулюванню оплати за житлово-комунальні послуги малозабезпеченими сім’ями.
3.3.1.3. Зменшенню кількості сімей, які мають заборгованість з оплати за житлово-комунальні послуги.

3.4. Джерела фінансування

Фінансування Програми у частині надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, муніципальних субсидій, погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, здійснюється за рахунок видатків загального фонду міського бюджету м. Львова передбачених на відповідний рік.

4. Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів
м. Львова

4.1. Загальні положення

Одним з головних шляхів формування громадянського суспільства є взаємодія органів місцевого самоврядування з громадою міста на основі порозуміння та реалізації спільних громадських інтересів.
Значною перешкодою ефективному вирішенню завдань розвитку міста є низький рівень матеріальної забезпеченості членів громадських організацій, оскільки велику їх частину складають незахищені категорії населення, а через це виникає неспроможність організацій власними силами здійснювати ефективну діяльність на благо своєї соціальної групи і всієї територіальної громади міста.
Програма у частині фінансової підтримки громадських організацій інвалідів і ветеранів м. Львова спрямована на створення умов для широкого залучення громадських організацій інвалідів і ветеранів, які не мають статусу всеукраїнських та обласних і зареєстровані у м. Львові, а також структурні підрозділи всеукраїнських громадських організацій, які мають статус юридичних осіб, до ефективного розв’язання проблем, вирішення питань соціальної підтримки інвалідів і ветеранів.

4.2. Мета та основні завдання

4.2.1. Метою Програми у частині фінансової підтримки громадських організацій інвалідів і ветеранів м. Львова є стимулювання соціальної активності громадських організацій інвалідів і ветеранів через фінансову підтримку їх статутної діяльності, налагодження конструктивної взаємодії, соціального партнерства між органами місцевого самоврядування та громадськими організаціями.
4.2.2. Для досягнення мети Програми у частині фінансової підтримки громадських організацій інвалідів і ветеранів м. Львова передбачається надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів на статутну діяльність.
Порядок надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів визначається рішенням виконавчого комітету від 25.05.2007 № 300 “Про затвердження Порядку використання коштів міського бюджету м. Львова для надання фінансової підтримки громадським організаціям інвалідів і ветеранів“ (зі змінами).

4.3. Очікувані результати

4.3.1. Підвищення ефективності реалізації статутної діяльності громадських організацій, забезпечення необхідних умов для реалізації їх програм.
4.3.2. Активізація роботи громадських організацій.
4.3.3. Покращення організаційної та фінансової спроможності громадських організацій інвалідів і ветеранів, що приведе до реалізації найбільш раціональних шляхів вирішення проблем територіальної громади.
4.3.4. Зростання ролі міської ради у соціальному захисті громадських організацій інвалідів і ветеранів та їх цільової підтримки.
4.3.5. Налагодження тісної співпраці між органами місцевого самоврядування і громадськими організаціями, що у свою чергу забезпечить узгодження спільних дій у сфері надання соціальних послуг та національно-патріотичного виховання.

 

4.4. Джерела фінансування

Фінансування Програми у частині фінансової підтримки громадських організацій інвалідів і ветеранів м. Львова здійснюється за рахунок видатків загального фонду міського бюджету м. Львова, передбачених на відповідний рік.

5. Забезпечення функціонування закладів соціального спрямування

5.1. Загальні положення

Бездомність є однією з найгостріших форм бідності в Україні. Кількість бездомних росте, набуваючи великих масштабів. Багатоаспектність проблем бездомних та безпритульних громадян, бездомних осіб з числа сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, вимагає об’єднання зусиль різних органів, установ, організацій і чіткої координованості дій. Тому завданнями міської влади є взяття на себе відповідальності за забезпечення надання необхідними соціальними послугами, налагоджуючи тісну співпрацю між установами, організаціями всіх форм власності, завдяки яким безпритульні, бездомні особи, бездомні з числа дітей-сиріт зможуть успішно пройти процес реінтеграції та соціальної адаптації і самостійно функціонувати.
Програма у частині забезпечення функціонування закладів соціального спрямування спрямована на створення умов для соціально незахищених груп населення: бездомних громадян, осіб, звільнених з місць позбавлення волі; сприяння реєстрації їх переважного місцезнаходження, адаптації у суспільстві, надання допомоги у працевлаштуванні; забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у віці від 15 до 23 років тимчасовим житлом, проведення серед них соціально-психологічної та навчально-виховної роботи; покращання якості надання соціальних послуг зазначеній категорії громадян.

5.2. Мета та основні завдання

5.2.1. Метою Програми у частині забезпечення функціонування закладів соціального спрямування є забезпечення проживання та/або перебування бездомних осіб (у тому числі з числа сиріт) та їх соціальний супровід; проведення превентивних заходів для попередження безпритульності і бездомності; надання комплексу соціальних послуг; створення належних житлово-побутових умов; забезпечення соціальної реабілітації та зайнятості бездомних осіб міста.
5.2.2. Для досягнення мети Програми у частині забезпечення функціонування закладів соціального спрямування передбачається:
5.2.2.1. Забезпечення обліку бездомних осіб, реалізацію їх прав на реєстрацію свого переважного місцезнаходження та на отримання соціальних послуг, передбачених законодавством.
Порядок обліку у м. Львові бездомних громадян визначається рішенням виконавчого комітету від 16.12.2013 № 953 “Про затвердження Положення про Центр обліку та нічного перебування бездомних осіб“.
Забезпечення обліку бездомних осіб та реалізація їх прав на реєстрацію свого переважного місцезнаходження і на отримання соціальних послуг, передбачених законодавством, спрямовані на соціальний захист бездомних осіб, створення інформаційного банку даних, сприяння реєстрації переважного місцезнаходження бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, у встановленому законодавством порядку, надання допомоги у виготовленні документів, створення умов для їх працевлаштування тощо.
5.2.2.2. Забезпечення надання тимчасового проживання дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, у віці від 15 до 23 років.
Порядок надання у м. Львові тимчасового проживання дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, у віці від 15 до 23 років, визначається рішенням виконавчого комітету від 07.12.2007 № 1090 “Про затвердження Положення про комунальний заклад соціального захисту “Соціальний готель“ управління соціального захисту департаменту гуманітарної політики Львівської міської ради та його структури“ (зі змінами).
Забезпечення надання тимчасового проживання дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, у віці від 15 до 23 років спрямоване на соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у віці від 15 до 23 років, зокрема, у частині забезпечення їх тимчасовим житлом, проведення соціально-психологічної і навчально-виховної роботи, надання соціально-побутових та інформаційних послуг, захист прав та інтересів осіб, які проживають у комунальному закладі соціального захисту “Соціальний готель“.
5.2.2.3. Забезпечення функціонування установ соціального спрямування.
Забезпечення функціонування установ соціального спрямування спрямоване на фінансування видатків установ з метою їх повноцінного функціонування, ефективного здійснення поточної діяльності, спрямованої на виконання основних завдань.

5.3. Очікувані результати

5.3.1. Влаштування бездомних осіб, покращення їх матеріального становища.
5.3.2. Підвищення ефективності надання послуг бездомним особам, сприяння їх адаптації у суспільство.
5.3.3. Створення системи реінтеграції бездомних осіб.
5.3.4. Зменшення чисельності бездомних та безпритульних громадян.
5.3.5. Покращення житлово-побутових умов проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у віці від 15 до 23 років.
5.3.6. Підвищення ефективності надання послуг зазначеній категорії громадян.
5.3.7. Створення сприятливих умов для інтелектуального, духовного відновлення, розвитку загальнолюдських цінностей і гуманізація відносин серед зазначеної категорії громадян тощо.

5.4. Джерела фінансування

Фінансування Програми у частині забезпечення функціонування закладів соціального спрямування здійснюється за рахунок видатків загального фонду міського бюджету м. Львова, передбачених на відповідний рік.

 

Секретар ради В. Павлюк

Віза:

В.о. начальника управління
соціального захисту І. Кобрин

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Додаток 2

Затверджено
ухвалою міської ради
від _____________ №_____

ВИДАТКИ
на фінансування Програми у 2014 році

№ з/п Назва виплати Затверджена сума видатків, грн.
1 2 3
1. Надання допомог, пільг з послуг зв’язку та компенсаційних виплат 13 310 000,00
1.1. Одноразова матеріальна допомога 7 389 210,00
1.1.1. У тому числі на виконання депутатських повноважень 3 153 000,00
1.2. Допомога на поховання 320 610 ,00
1.3. Адресна допомога 61 880,00
1.4. Щомісячна доплата до пенсії ветеранам УПА 4 332 860,00
1.5. Щомісячна виплата колишнім членам Української Громадської Групи сприяння виконанню Гельсінкських угод 90 000,00
1.6. Пільги з послуг зв’язку ветеранам УПА, вдовам ветеранів УПА, вдовам політв’язнів 50 000,00
1.7. Одноразова матеріальна допомога багатодітним сім’ям, які мають на утриманні четверо і більше дітей 460 000,00
1.8. Одноразова допомога багатодітним сім’ям, які мають на утриманні шестеро і більше дітей, для їхнього відпочинку або оздоровлення 480 000,00
1.9. Щомісячна виплата сім’ям, у яких народилося одночасно троє і більше дітей 36 000,00
1.10. Доплата інвалідам 1-ї групи загального захворювання, які не мають права на пенсію в органах Пенсійного фонду 36 150,00
1.11. Компенсація вартості путівки особі, що супроводжує інваліда 1-ї групи з числа осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 5 000,00
1.12. Щомісячна доплата до пенсії колишнім воякам 1-ї Української Дивізії “Галичина“ Української Національної Армії 36 290,00
1.13. Щомісячна матеріальна допомога особі, якій присвоєно звання “Почесний громадянин міста Львова“ як легендарному сотенному УПА, багаторічному політв’язневі радянських таборів 12 000,00
2. Проведення централізованих заходів соціального спрямування та реалізація соціально-культурних проектів 1 140 000,00
3. Надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, муніципальних субсидій, погашення заборгованості за житлово-комунальні послуги дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування 3 400 000,00
4. Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів м. Львова 44 000,00
5. Забезпечення функціонування закладів соціального спрямування 2 300 000,00
Всього 20 194 000,00

 

 


Секретар ради В. Павлюк

Віза:

В.о. начальника управління
соціального захисту І. Кобрин