Про затвердження Програми утримання парків м. Львова на 2014-2017 роки
Проекти ухвал

Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про природно-заповідний фонд України“, наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України від 10.04.2006 № 105 “Про затвердження правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України“, ухвалою міської ради від 14.11.2012 № 1825 “Про затвердження Комплексної екологічної програми на 2012-2016 роки для міста Львова“, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму утримання парків м. Львова на 2014-2017 роки (додається).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з питань містобудування та інфраструктури.


Міський голова А. Садовий

Додаток

Затверджено
ухвалою міської ради
від _____________ №_____


ПРОГРАМА
утримання парків м. Львова на 2014-2017 роки


1. Загальні положення

Програма утримання парків м. Львова на 2014-2017 роки (надалі – Програма) спрямована на забезпечення стабільної та сприятливої екологічної ситуації у місті, забезпечення належних умов для короткочасного відпочинку населення, а також забезпечення збереження, відтворення та належного утримання об’єктів зеленого господарства, у тому числі об’єктів природно-заповідного фонду, розвитку природно-заповідної справи, відновлення туристичної атракційності парків та збільшення площ природно-заповідного фонду м. Львова.
Програма розроблена відповідно до Конституції України, Законів України “Про природно-заповідний фонд України“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, Правил утримання зелених насаджень на території населених пунктів України, затверджених наказом Міністерства будівництва, архітектури та житлово-комунального господарства України № 105 від 10.04.2006, Комплексної екологічної програми на 2012-2016 роки для міста Львова, затвердженої ухвалою міської ради від 14.11.2012 № 1825.
Зелені насадження м. Львова є неодмінною і обов’язковою складовою містобудівного каркасу міста. Вони відіграють унікальну буферну роль у міському середовищі і є важливими агентами оптимізації газового складу повітря і терморегуляції у міському середовищі. До системи зелених насаджень міста належать міські насадження загального користування, міжквартальні насадження житлових районів, насадження вулиць, парків, лісопарків, скверів, газони, квітники та інші насадження. Основну частку зелених насаджень міста складають зелені насадження загального користування – парки та лісопарки міста. Загальна площа міських парків 1137,55 га, у тому числі об’єктів природно-заповідного фонду – 632,95 га.
Потенціал міських парків використовується для поліпшення міського середовища через оптимізацію структури, функціонування та використання зелених насаджень, що у свою чергу поліпшує туристичну привабливість міста.
Кількість відвідувачів паркових зон надзвичайно висока впродовж всього року, а отже витрати на утримання об’єктів благоустрою зеленого господарства постійно зростають.
Враховуючи вищенаведене, забезпечення безпеки та належних умов відпочинку мешканців, а також забезпечення громадського порядку та збереження елементів паркового благоустрою потребує грунтовного розроблення цілісної системи заходів з врахуванням нових реалій: ринкової економіки, соціального партнерства тощо.

2. Мета Програми

Мета Програми полягає у забезпеченні комфортних умов проживання населення, підвищення якості утримання об’єктів благоустрою зеленого господарства, ефективності їх функціонування для задоволення потреб мешканців в оточуючому міському середовищі відповідно до встановлених нормативів і стандартів.

3. Завдання та заходи виконання Програми

3.1. Завданнями Програми є:
3.1.1. Створення екологічної рівноваги між суспільством та природою.
3.1.2. Створення належних умов для короткочасного відпочинку населення.
3.1.3. Забезпечення дотримання санітарних норм та вимог щодо утримання зелених насаджень у населених пунктах України.
3.1.4. Зміцнення фізичного та психічного здоров’я мешканців міста через організацію умов для короткочасного відпочинку.
3.1.5. Підвищення якості комунальних послуг у рослинництві та прибиранні парків.
3.2. Заходи виконання Програми наведені у додатку до цієї Програми.

4. Відповідальність за виконання Програми

4.1. Відповідальним за реалізацію Програми є департамент містобудування.
4.2. Здійснення Програми відбувається через закупівлю послуг з санітарного оброблення та аналогічних послуг, а також послуг у рослинництві відповідно до вимог законодавства України.

5. Очікувані результати виконання Програми

5.1. Виконання Програми дасть змогу:
5.1.1. Збільшити кількість та площі озеленених територій м. Львова, охоплених якісним доглядом.
5.1.2. Забезпечити якісне надання послуг з санітарного оброблення озеленених територій, а також послуг у рослинництві.
5.1.3. Забезпечити вчасний і кваліфікований догляд за надземною частиною дерев та чагарників (формувальне, санітарне і омолоджувальне обрізування крони дерев та догляд за чагарниками).
5.1.4. Забезпечити комплексне та систематичне відновлення газонів і квітників.
5.1.5. Зменшити загрозу падіння аварійних вітровальних і перестійного віку дерев та їх скелетних гілок на територіях парків.
5.1.6. Знизити рівень ураження дерев шкідниками та хворобами.

6. Фінансове забезпечення Програми

6.1. Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м. Львова і визначається щороку, виходячи з реальних фінансових можливостей.

 

 

Секретар ради В. Павлюк


Візи:

Директор департаменту
містобудування А. Павлів


Начальник управління
екології та благоустрою А. Галушка