Про затвердження Програми поліпшення сервісу обслуговування платників податків у м. Львові
Проекти ухвал

З метою вдосконалення порядку надання адміністративних послуг, підвищення їх якості та забезпечення комфортних умов платникам податків області через утворення центрів обслуговування платників податків у районах і містах області, керуючись Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму поліпшення сервісу обслуговування платників податків у м. Львові (додається).
2. Виконавчому комітету:
2.1. Забезпечити цільове використання коштів на фінансування Програми поліпшення сервісу обслуговування платників податків у м. Львові.
2.2. Забезпечити закупівлю матеріально-технічних засобів відповідно до виділених бюджетних асигнувань на Програму поліпшення сервісу обслуговування платників податків у м. Львові у міському бюджеті м. Львова на 2014 рік.
2.3. Передати Головному управлінню Міндоходів у Львівській області придбані матеріально-технічні засоби у безоплатне користування терміном на 20 років, уклавши відповідні договори позички.
3. Вважати ухвалу міської ради від 01.03.2012 № 1317 “Про затвердження Програми поліпшення сервісу обслуговування платників податків у м. Львові“ (зі змінами) такою, що втратила чинність.
4. Контроль за виконанням ухвали покласти на постійну комісію фінансів та планування бюджету.


Міський голова А. Садовий


Додаток

Затверджено
ухвалою міської ради
від _____________ №_____

ПРОГРАМА
поліпшення сервісу обслуговування платників податків м. Львова

1. Загальна характеристика

1.1. Програма поліпшення сервісу обслуговування платників податків м. Львова (надалі – Програма) передбачає запровадження в практику європейських стандартів і норм, що передусім сприятиме мінімізації людського фактора у податковій сфері, а відтак, і зменшенню корупційних ризиків. На ділі це означає ліквідацію багатолюдних черг, які змушені долати підприємці, необов’язковість їх систематичних візитів до інспектора, обмеження рамок бюрократичної тяганини при отримані різного роду довідок, прозорість і оперативність проведення звірки щодо платіжних зобов’язань тощо.
1.2. З метою забезпечення належних умов для платників податків у всій горизонталі територіальних органів Міндоходів України створено та функціонують спеціалізовані підрозділи – центри обслуговування платників (надалі – ЦОП).
1.3. ЦОП здійснює діяльність відповідно до Конституції України, указів і розпоряджень Президента України, Податкового кодексу України, Законів України “Про державну службу“, постанов Верховної Ради України, постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів Міндоходів України, Типового регламенту ЦОП.
1.4. Основні принципи роботи ЦОП:
1.4.1. Орієнтація на платника та неупередженість.
1.4.2. Ввічливість та доброзичливість.
1.4.3. Надання повної та достовірної інформації.
1.4.4. Надання послуг у максимально стислі строки (не більш 10 хв. на одне стандартизоване питання).
1.5. Організацію та спрямування відвідування платниками податків ЦОП безпосередньо здійснюють консультанти-модератори підрозділів обслуговування платників податків державних податкових інспекцій.
1.6. Загальне керівництво ЦОП здійснює начальник (заступник начальника) державної податкової інспекції.

2. Основні положення

2.1. ЦОП сприяють формуванню клієнтоорієнтовної системи адміністрування податків та підвищенню рівня їх добровільної сплати до бюджету, і як результат – забезпечення повноти і своєчасності надходження податків і зборів до державного та місцевого бюджетів та економічна стабільність регіону та держави в цілому.
2.2. Питання ефективності та якості обслуговування платників податків – це один з основних пріоритетів діяльності органів доходів та зборів України, який визначає принципово новий - партнерський рівень відносин з суб’єктами господарювання.
2.3. Програма становить комплекс взаємопов'язаних окремих завдань, спрямованих на реалізацію державної політики та пріоритетних напрямів створення сучасної інформаційної інфраструктури у територіальних органах Міндоходів у Львівської області, орієнтованої на платника податків.
2.4. У цьому контексті, основними стратегічними напрямами в роботі ЦОП територіальних органів Міндоходів у Львівській області є:
2.4.1. Впровадження принципу екстериторіальності обслуговування клієнтів.
2.4.2. Оптимізація процесів надання послуг платникам у напрямку розширення дистанційного обслуговування, мінімізації особистих звернень платників.
2.4.3. Спрощення процедур надання послуг.
2.4.4. Розвиток електронних сервісів (приклади інструментів: розширення функціональності “Електронного кабінету платника податків“, запровадження використання у інформаційній взаємодії форматів “життєвих сценаріїв“, розширення переліку онлайн сервісів тощо).
2.4.5. Розвиток телефонних сервісів (приклади інструментів: впровадження “Стандарту телефонного обслуговування“, який включає отримання SMS повідомлень, адаптація веб-порталу Міністерства доходів і зборів України для користувачів мобільних пристроїв).
2.4.6. Поліпшення якості обслуговування.
2.5. Зазначене вище визначає принципово новий – партнерський рівень відносин з суб‘єктами господарювання.
2.6. У цьому напрямі територіальні органи Міндоходів у Львівській області вже зробили ряд важливих кроків, зокрема у центрах обслуговування платників вже запроваджено та реалізовуються якісно нові стандартизовані та прозорі форми і методи обслуговування платників.
2.7. В області створено 5 структурних підрозділів Акредитованого центру сертифікації ключів, один з яких знаходиться у Львові. У ЦОП вже можна отримати електронний цифровий підпис для здійснення в онлайн-режимі не лише податкових, а й митних процедур, а також подання звітності до органів Пенсійного фонду України та органів статистики.
2.8. На цьому етапі проводиться робота щодо реалізації таких сервісів для платників:
2.8.1. Адаптація “Електронного кабінету платника податків“ для потреб фізичних осіб.
2.8.2. Створення електронного сервісу “Веб-запис на прийом“.
2.8.3. Створення електронного сервісу “Інспектор-онлайн”.
2.9. Електронний сервіс “Інспектор-онлайн“ – це спілкування співробітників територіальних органів Міндоходів у Львівській області з суб’єктами господарювання та громадянами через Інтернет, надання запитів та відповідей в електронному вигляді з використанням електронного підпису як суб’єктами господарювання, так і посадовими особами територіальних органів Міндоходів у Львівській області.
2.10. Створення електронного сервісу “Веб-запис на прийом“ – запис на прийом до інспектора через офіційний портал Міністерства доходів і зборів України. Сервіс дозволить платникам (громадянам та суб’єктам господарювання) заздалегідь спланувати свій візит до податкової інспекції, в тому числі, на прийом до керівництва, і звести до мінімуму час очікування у черзі, при цьому завантаженість ЦОП оптимізується.
2.11. У цілому, наявна матеріально-технічна база та кадровий потенціал територіальних органів Міндоходів у Львівській області дозволяє забезпечити в ЦОП належний сервіс та якісне надання адміністративних послуг платникам податків області.
2.12. Однак, залишається проблемним питання технічного забезпечення діяльності ЦОП та облаштування його додатковими технічними засобами, комп’ютерною та іншою оргтехнікою для реалізації наведених завдань у повному обсязі.

3. Основні завдання, які повинна вирішити Програма

3.1. Прийняття Програми дозволить вирішити питання:
3.1.1. Забезпечення платників податків якісними та своєчасними адміністративними послугами, відповідно до критеріїв якості надання послуг в ЦОП.
3.1.2. Скорочення часу, який витрачає платник на отримання послуги, зменшення кількості документів, які необхідні для отримання адміністративних послуг, спрощення форм декларацій, розрахунків, заяв тощо.
3.1.3. Забезпечення повної обізнаності щодо можливих змін у податковому законодавстві (через надання консультацій, роз’яснень).
3.1.4. Забезпечення значного зниження витрат платників податків, пов’язаних із виконанням податкових зобов’язань.
3.1.5. Поліпшення механізму дотримання вимог податкового законодавства за рахунок забезпечення умов для підвищення рівня добровільного виконання платниками податків своїх зобов’язань (збільшення кількості платників податків на 30 відсотків).

4. Мета Програми

4.1. Програма покликана забезпечити підвищення рівня надання адміністративних та інформаційних послуг платникам податків, а саме:
4.1.1. Створення комфортних умов платникам податків.
4.1.2. Розширення переліку послуг, що надаються платникам податків, з врахуванням їх потреб та побажань.
4.1.3. Подальший розвиток системи управління якістю щодо послуг, який включає внутрішній і зовнішній моніторинг та аудит якості надання послуг, вдосконалення документів системи якістю, зокрема технологічних карток послуг.
4.1.4. Спрощення процедури надання послуг та відповідно зменшення часу та вартості виконання платниками податків податкових зобов’язань, у перспективі – отримання послуг без відвідування територіальних органів Міндоходів.
4.1.5. Підвищення рівня добровільної сплати податків з одночасним здійсненням зворотного зв’язку щодо якості обслуговування платників податків.
4.1.6. Формування позитивної громадської думки щодо діяльності територіальних органів Міндоходів у Львівській області.

5. Перелік завдань, заходів та результативних показників Програми

5.1. Досягнення мети та завдань Програми зумовлене матеріально-технічним забезпеченням екстериторіальності обслуговування клієнтів, а також створенням технічних можливостей для розвитку їх дистанційного обслуговування.
5.2. Важливим у цьому контексті є розвиток електронних сервісів (розширення функціональності “Електронного кабінету платника податків“, запровадження електронних сервісів “Інспектор-онлайн“ та “Веб-запис на прийом“, використання у інформаційної взаємодії форматів “життєвих сценаріїв“, розширення переліку онлайн сервісів тощо).
5.3. Електронний кабінет платника податків – новий електронний сервіс веб-порталу Міндоходів України, який за допомогою спеціального інструмента доступу (наприклад, електронної картки платника податків) з використанням електронно-цифрового підпису дозволяє платнику податків працювати з органами Міндоходів в режимі реального часу.
5.4. Призначенням Електронного кабінету платника податків є надання платнику податків можливості реалізувати свої обов’язки та права у сфері оподаткування в режимі онлайн. Зокрема, платник податків без використання клієнтського застосування матиме змогу:
5.4.1. Підготувати, заповнити та надіслати податкову звітність в електронному вигляді.
5.4.2. Переглядати дані картки особового рахунка про стан розрахунків з бюджетом (нараховано, сплачено, переплата, податковий борг, штрафні (фінансові) санкції, пеня).
5.4.3. Формувати та заповнювати платіжні документи щодо сплати податків, зборів та інших платежів до бюджету.
5.4.4. Здійснювати сплату податків, зборів та інших платежів до бюджету за допомогою банківських систем типу Інтернет-банкінг.
5.4.5. Здійснювати офіційне листування з органами Міндоходів України з питань оподаткування, отримувати консультаційні послуги (у режимі реального часу або за попередньо надісланими питаннями), замовляти та отримувати адміністративні послуги.
5.4.6. Оперативно переглядати актуальні, а також архівні відомості, які надано платником податків або сформовано на підставі наданих ним до органів Міндоходів документів (дані обліку, дані щодо об’єктів оподаткування, інформацію про результати перевірок, інформацію про доходи фізичної особи тощо).
5.5. Електронний сервіс “Інспектор-онлайн“ це – спілкування співробітників територіальних органів Міндоходів у Львівській області з суб’єктами господарювання та громадянами через Інтернет, надання запитів та відповідей в електронному вигляді з використанням електронного підпису як суб’єктами господарювання, так і посадовими особами територіальних органів Міндоходів у Львівській області.
5.6. Електронний сервіс “Веб-запис на прийом“ це – запис на прийом до інспектора через офіційний портал Міністерства доходів і зборів України. Сервіс дозволить платникам (громадянам та суб’єктам господарювання) заздалегідь спланувати свій візит до податкової інспекції, в тому числі, на прийом до керівництва, і звести до мінімуму час очікування в черзі, при цьому завантаженість ЦОП оптимізується.
5.7. Зазначене вище вимагає значне переоснащення матеріально-технічної бази ЦОП, у тому числі сучасною комп’ютерною технікою.

6. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми

6.1. Реалізація Програми забезпечить виконання Головним управлінням Міндоходів у Львівській області основних стратегічних цілей та організації надання якісних адміністративних та інформаційних послуг мешканцям Львівщини, відповідно до світових стандартів якості обслуговування платників податків.
6.2. Належне функціонування ЦОП в територіальних органах Міндоходів у Львівській області є запорукою успішного виконання завдань щодо обслуговування платників податків, визначених законодавством України, та дозволить уникнути значної кількості наявних проблем.

7. Обсяги, джерела фінансування та строки виконання Програми

7.1. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті м. Львова на 2014 рік в сумі 100 тис. грн. у вигляді субвенції з місцевого бюджету державному бюджету за кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів 250344 (КЕКВ 3220) “Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів“.
7.2. Бюджетні кошти використовуються для фінансування забезпечення функціонування існуючого Центру обслуговування платників м. Львова.
7.3. Головним розпорядником коштів, передбачених на виконання цієї програми є виконавчий комітет Львівської міської ради, а її виконавцем – Головне управління Міндоходів у Львівській області.
7.4. Виконавчий комітет у межах передбачених асигнувань у частині міжбюджетних трансфертів, перераховує кошти Головному управлінню Міндоходів у Львівській області на окремий спеціальний реєстраційний рахунок, відкритий у встановленому порядку за балансовим рахунком 3522 “Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету“.
7.5. Кошти виділяються на підставі кошторисних витрат згідно з укладеними угодами.
7.6. Одержані кошти на виконання Програми відображаються в обліку, кошторисі та звітності про виконання державного бюджету за кодом бюджетної класифікації доходів 41032400 “Субвенція з місцевого бюджету державному бюджетові на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів“.
7.7. Головне управління Міндоходів у Львівській області перераховує кошти виконавцям робіт та наданих послуг на підставі укладених юридичних угод, актів виконаних робіт і несе повну відповідальність за їх цільове використання.
7.8. Про проведені заходи та використані кошти виконавець робіт подає звіт Львівській міській раді.

8. Очікувані результати

8.1. Виконання Програми дасть змогу:
8.1.1. Покращити рівень та прискорити процес обслуговування громадян в ЦОП територіальних органів Міндоходів у Львівській області.
8.1.2. Забезпечити системність процесу оподаткування, збільшення та стабільного забезпечення доходної частини місцевих бюджетів у затверджених обсягах за рахунок модернізації роботи ЦОП.
8.1.3. Впровадження сучасних інформаційних технологій, з метою підвищення рівня інформаційної культури та загального освітнього рівня населення.
8.1.4. Впровадження подання звітності в електронному вигляді у повному обсязі.
8.1.5. Покращити оперативний контроль за сплатою податків.
8.1.6. Підвищити ефективність запобігання порушенням законодавства у сфері оподаткування.
8.1.7. Створити умови для партнерських взаємовідносин територіальних органів Міндоходів у Львівській області та платників податків.
8.1.8. Підвищити оперативність та якість надання адміністративних та інформаційних послуг.
8.1.9. Усунути корупційні ризики через мінімізацію безпосереднього спілкування інспекторів з платниками податків.

9. Контроль за ходом виконання Програми

Відповідальність за виконання Програми покладається на начальника Головного управління Міндоходів у Львівській області.

Секретар ради                                                          В. Павлюк

Віза:

В. о. начальника управління
економіки                                                                  В. Довжик