Про затвердження Програми з організації зовнішніх зв’язків Львівської міської ради у 2014 році
Проекти ухвал

Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про Державний бюджет України на 2014 рік“, відповідно до Бюджетного кодексу України, беручи до уваги ухвалу міської ради від 06.02.2014 № 3044 “Про міський бюджет м. Львова на 2014 рік“, міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму з організації зовнішніх зв’язків Львівської міської ради у 2014 році (додається).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти на секретаря ради.

 

Міський голова А. Садовий


Додаток

Затверджено
ухвалою міської ради
від___________№____


ПРОГРАМА
з організації зовнішніх зв’язків Львівської міської ради у 2014 році

1. Загальна частина

1.1. Програма з організації зовнішніх зв’язків Львівської міської ради у 2014 році (надалі – Програма) визначає організаційні і фінансові основи діяльності міської ради у сфері зовнішніх зв’язків.
1.2. Програма розроблена відповідно до Конституції України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Положення про управління “Секретаріат ради“ Львівської міської ради, затвердженого ухвалою міської ради від 07.09.2006 № 130 (зі змінами).

2. Мета і завдання Програми

2.1. Метою Програми є забезпечення розвитку та підтримання партнерських зв’язків з іншими містами України та зарубіжних країн з метою підвищення ефективності співпраці, взаємного обміну делегаціями та вивчення досвіду в сфері місцевого самоврядування.
2.2. Основними завданнями Програми є:
2.2.1. Організація співпраці з органами місцевого самоврядування та депутатським корпусом міст-партнерів м. Львова, інших міст в Україні та поза її межами.
2.2.2. Здійснення організаційного та протокольного забезпечення зовнішніх зв’язків міської ради, депутатського корпусу, координація роботи з іноземними представниками і делегаціями.
2.2.3. Організація офіційних візитів депутатів Львівської міської ради, представників постійних депутатських комісій, фракцій за кордон.
2.2.4. Підготовка та проведення культурно-мистецьких та просвітницьких заходів (фестивалів, семінарів, конференцій, “круглих столів“ тощо).
2.2.5. Забезпечення взаємодії з міжнародними організаціями (урядовими та неурядовими), дипломатичними представництвами та консульськими установами іноземних держав.

3. Механізм реалізації Програми

3.1. Реалізація завдань Програми покладається на управління “Секретаріат ради“, яке виступає головним розпорядником коштів.
3.2. Здійснення Програми забезпечується такими заходами:
3.2.1. Обслуговування ділових зустрічей (харчування) представників офіційних делегацій у м. Львові.
3.2.2. Проживання представників офіційних делегацій у м. Львові.
3.2.3. Організація транспортного забезпечення (транспортні послуги).
3.2.4. Придбання сувенірів та подарунків.
3.2.5. Інші заходи, пов’язані з реалізацією завдань Програми (послуги туристичних гідів, послуги щодо письмового та усного перекладів тощо).
3.3. Оплата заходів Програми здійснюватиметься на підставі наказу начальника управління “Секретаріат ради“ та поданих для фінансування документів.

4. Фінансове забезпечення Програми

4.1. Програма розроблена і фінансується за рахунок коштів, запланованих у міському бюджеті м. Львова на 2014 рік на організацію зовнішніх зв’язків Львівської міської ради у 2014 році.

5. Очікувані результати виконання Програми

У результаті виконання Програми очікується:
5.1. Підтримання зв’язків та формування нових моделей співпраці з містами-партнерами м. Львова.
5.2. Встановлення нових контактів із містами європейських країн, які зацікавлені у співпраці із м. Львовом.
5.3. Забезпечення розвитку зв’язків із закордонними українцями та їхніми громадськими організаціями.
5.4. Співорганізація та проведення у м. Львові ІІ Фестивалю українсько-польської культури “Наша Галичина“.
5.5. Участь м. Львова у міжнародних проектах і програмах (у тому числі спільно з містами-партнерами), спрямованих на культурний, соціальний та економічний розвиток.
5.6. Створення позитивного міжнародного іміджу м. Львова.
5.7. Залучення до співпраці нових іноземних партнерів, фондів, організацій.
5.8. Реалізація загальнонаціональних євроінтеграційних програм на місцевому рівні.

 

Секретар ради В. Павлюк


Віза:

Начальник управління
“Секретаріат ради“ Л. Зубач