Про затвердження Програми здійснення Львівською міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій у 2014 році
Проекти ухвал

Відповідно до ст. ст. 71, 91 Бюджетного кодексу України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, ухвали міської ради від 06.02.2014 № 3044 “Про міський бюджет м. Львова на 2014 рік“ міська рада ухвалила:
1. Затвердити Програму здійснення Львівською міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій у 2014 році (додається).
2. Виконавчим органам міської ради забезпечити організацію виконання Програми здійснення Львівською міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій у 2014 році.
Відповідальні: керівники виконавчих
органів міської ради.
3. Контроль за виконанням ухвали покласти на першого заступника міського голови.

 


Міський голова А. Садовий

 

Додаток

Затверджено
ухвалою міської ради
від _____________ №_____


ПРОГРАМА
здійснення Львівською міською радою внесків до статутних
капіталів комунальних підприємств, установ та організацій
у 2014 році

1. Загальні положення

1.1. Виконавчі органи міської ради, керуючись Господарським кодексом України, Бюджетним кодексом України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, ухвалою міської ради від 08.07.2010 № 3704 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“, уповноважені здійснювати управління та контроль за діяльністю підприємств, установ та організацій, що перебувають у їх підпорядкуванні.

2. Мета та завдання Програми

2.1. Метою Програми здійснення Львівською міською радою внесків до статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій (надалі – Програма) є поповнення статутних капіталів комунальних підприємств, установ та організацій до їх мінімального розміру, встановленого установчими документами (статутами), через перерахування коштів з міського бюджету м. Львова комунальним підприємствам, установам та організаціям в обмін на їхні корпоративні права для підтримки функціонування підприємств, установ та організацій, покращання фінансово-господарського стану, а також виконання зобов’язань Львівської міської ради.
2.2. Завданням Програми є поповнення статутних капіталів комунальних підприємств через проведення прямих видатків з міського бюджету м. Львова комунальним підприємствам, установам та організаціям в обмін на їхні корпоративні права і статутних капіталів установ та організацій для забезпечення їх статутної діяльності.
2.3. Переліки комунальних підприємств, установ та організацій, поповнення статутних капіталів яких здійснюється відповідно до цієї Програми, передбачаються у міському бюджеті м. Львова на відповідний рік.
2.4. Головними розпорядниками і відповідальними виконавцями є виконавчі органи міської ради, визначені ухвалою про міський бюджет м. Львова.

 

3. Очікувані результати

3.1. Виконання передбачених Програмою обсягів видатків дасть можливість забезпечити безперебійну роботу комунальних підприємств, установ та організацій і тим самим забезпечити життєдіяльність м. Львова.

4. Джерела фінансування Програми

4.1. Фінансове забезпечення виконання Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету розвитку міського бюджету м. Львова.
4.2. Обсяги фінансування, визначені у міському бюджеті м. Львова, можуть змінюватись під час бюджетного року на підставі рішень виконавчого комітету та ухвал міської ради про внесення змін до міського бюджету м. Львова.
4.3. Фінансування за Програмою здійснюватиметься відповідно до вимог нормативно-правових актів.

5. Контроль за виконанням Програми

5.1. Загальний контроль за виконанням Програми здійснює перший заступник міського голови.
5.2. Організацію виконання Програми здійснюють виконавчі органи міської ради.

 

 

Секретар ради В. Павлюк

Віза:

В. о. начальника управління
економіки В. Довжик