Про затвердження міської програми приведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа на період 2014 – 2020 роки
Проекти ухвал

Відповідно до Законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", на виконання законів України "Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування", "Про охорону дитинства", Порядку провадження органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866, на виконання Указу Президента України від 16.12.2011 року № 1163/2011 "Про питання щодо забезпечення реалізації прав дітей в Україні", з метою реалізації державної політики щодо забезпечення соціального захисту дітей вказаних категорій міська рада ухвалила:
1. Затвердити міську цільову Програму приведення до санітарного стану житла, яке належить на праві власності або користування дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа на період 2014 – 2020 роки (додається).
2. Контроль за виконанням ухвали покласти заступнику міського голови з гуманітарних питань.

Міський голова                                          А. Садовий
 

Завантажити додаток