Про внесення змін до ухвали міської ради від 20.09.2012 № 1763
Проекти ухвал

Керуючись Конституцією України, Земельним кодексом України, Податковим кодексом України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Законом України “Про землеустрій“, Законом України “Про державний земельний кадастр“, ухвалою міської ради від 26.07.2012 № 1676 “Про затвердження Положення про земельний сервітут та порядок визначення плати за землю при встановленні земельного сервітуту, а також Типових договорів про встановлення земельного сервітуту“, з метою забезпечення ефективного використання земель територіальної громади м. Львова, наповнення дохідної частини міського бюджету м. Львова, міська рада ухвалила:
внести зміни до ухвали міської ради від 20.09.2012 № 1763 “Про затвердження Порядку встановлення строкового земельного сервітуту для організації паркування та зберігання транспортних засобів та Типового договору сервітутного користування земельною ділянкою для організації паркування та зберігання транспортних засобів“:
1. Викласти назву у новій редакції:
“Про затвердження Порядку встановлення земельного сервітуту для організації розміщення та зберігання транспортних засобів та Типового договору про встановлення земельного сервітуту для організації розміщення та зберігання транспортних засобів“.
2. Викласти пункт 1 у новій редакції:
“1. Затвердити:
1.1. Порядок встановлення земельного сервітуту для організації розміщення та зберігання транспортних засобів (додаток 1).
1.2. Типовий договір про встановлення земельного сервітуту для організації розміщення та зберігання транспортних засобів (додаток 2)“.
3. Викласти додатки 1, 2 у новій редакції згідно з додатками 1, 2 до цієї ухвали.

Міський голова А. Садовий

Додаток 1
до ухвали міської ради
від_____________№________


“Додаток 1

Затверджено
ухвалою міської ради
від 20.09.2012 № 1763


ПОРЯДОК
встановлення земельного сервітуту для організації розміщення та зберігання транспортних засобів


1. Порядок встановлення земельного сервітуту для організації розміщення та зберігання транспортних засобів (надалі – Порядок) розроблений відповідно до Конституції України, Земельного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, Закону України “Про землеустрій“, Закону України “Про державний земельний кадастр“, вимог чинного законодавства України, ухвали міської ради від 19.10.2006 № 219 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“ (зі змінами).
2. Метою цього Порядку є забезпечення ефективного використання земель територіальної громади м. Львова, наповнення дохідної частини міського бюджету м. Львова, а також створення сприятливих умов для розвитку підприємництва та громадського суспільства.
3. Цей Порядок визначає процедуру встановлення земельного сервітуту для організації розміщення та зберігання транспортних засобів у м. Львові.
4. Наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:
власник – Львівська міська рада, відповідно до рішення якої встановлюється земельний сервітут;
особа, уповноважена власником – особа, уповноважена Львівською міською радою на укладання договору про встановлення земельного сервітуту;
сервітуарій (землекористувач) – особа, в інтересах якої встановлюється строковий земельний сервітут;
об’єкт земельного сервітуту – конкретна земельна ділянка, яка призначена для організації паркування та зберігання транспортних засобів;
плата за земельний сервітут – плата у розмірі орендної плати за землю, визначена на підставі нормативної грошової оцінки земельної ділянки;
комісія з визначення істотних умов строкового земельного сервітуту та сервітуарія – комісія, персональний склад якої затверджує міська рада, утворюється з метою визначення істотних умов строкового земельного сервітуту та сервітуарія, щодо якого у подальшому буде встановлено земельний сервітут для організації розміщення та зберігання транспортних засобів на підставі ухвали міської ради (надалі – Комісія);
паспорт майданчика для розміщення та зберігання транспортних засобів – розроблений спеціалізованою ліцензованою проектною організацією паспорт розташування місць розміщення та зберігання транспортних засобів на земельній ділянці.
5. Особа, зацікавлена у встановленні в її інтересах земельного сервітуту для організації розміщення та зберігання транспортних засобів, подає на ім’я Львівського міського голови клопотання з ініціативою організації розміщення та зберігання транспортних засобів.
6. До клопотання додаються:
6.1. Для фізичних осіб – підприємців – копія паспорта, свідоцтво про державну реєстрацію та витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, виданий Реєстраційною службою Львівського міського управління юстиції.
6.2. Для юридичних осіб – копії установчих документів (нотаріально посвідчені або засвідчені печаткою юридичної особи) та витяг з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, виданий Реєстраційною службою Львівського міського управління юстиції.
6.3. Викопіювання плану земельної ділянки масштабу 1:500 з нанесеними орієнтовними межами.
6.4. Довідка про правовий статус земельної ділянки, видана Відділом Держземагенства у м. Львові.
6.5. Висновок управління архітектури департаменту містобудування про можливість організації розміщення та зберігання транспортних засобів.
6.6. Паспорт майданчика для розміщення та зберігання транспортних засобів, погоджений з управлінням транспорту та зв’язку департаменту житлового господарства та інфраструктури, Відділом Державтоінспекції з обслуговування адміністративної території м. Львова та автомобільно-технічної інспекції ГУ МВС України у Львівській області.
7. Подані Львівському міському голові матеріали скеровуються на розгляд Комісії.
8. Комісія розглядає подані документи та визначає можливість організації розміщення та зберігання транспортних засобів на земельній ділянці і подає пропозиції щодо терміну встановлення земельного сервітуту в інтересах особи, яка ініціювала розгляд цього питання.
9. Висновок комісії оформляється протоколом, який підписує голова комісії.
10. Затверджений протокол комісії разом з поданим пакетом документів голова Комісії скеровує в управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин департаменту містобудування для підготовки відповідного проекту ухвали міської ради про погодження місця розташування земельної ділянки.
11. Після прийняття ухвали міської ради про погодження місця розташування земельної ділянки з встановлення земельного сервітуту для організації розміщення та зберігання транспортних засобів на земельній ділянці у встановлений термін юридична чи фізична особа виготовляє відповідно до вимог законодавства України через спеціалізовану землевпорядну організацію технічну документацію на земельну ділянку з встановлення земельного сервітуту для організації розміщення та зберігання транспортних засобів на земельній ділянці, та подає її міській раді на затвердження.
12. Прийняття ухвали міської ради про затвердження технічної документації зі встановлення земельного сервітуту для організації розміщення та зберігання транспортних засобів на земельну ділянку є підставою для укладання договору про встановлення земельного сервітуту для організації розміщення та зберігання транспортних засобів на земельній ділянці.
13. Особою, уповноваженою власником на укладання договору про встановлення земельного сервітуту для організації розміщення та зберігання транспортних засобів на земельній ділянці, є директор департаменту містобудування.
14. З часу прийняття ухвали про затвердження технічної документації на земельну ділянку з встановлення земельного сервітуту до часу видачі документа на землекористування користувач сплачує Львівській міській раді за окремим договором (угодою) втрати від недоотримання коштів за користування ділянкою у розмірах, розрахованих управлінням природних ресурсів та регулювання земельних відносин департаменту містобудування, на підставі довідки про нормативну грошову оцінку.
15. Розмір плати за землю при встановленні земельного сервітуту (плати за земельний сервітут) визначається відповідно до функціонального призначення земельної у розрізі економіко-планувальних зон м. Львова згідно з нормативною грошовою оцінкою земельної ділянки та встановлюється у розмірі трьох відсотків від діючої нормативної грошової оцінки земельної ділянки.
16. У Львівській міській раді реєстрацію договорів про встановлення земельного сервітуту та договорів про відшкодування втрат від недоотримання коштів за користування земельними ділянками здійснює управління природних ресурсів та регулювання земельних відносин департаменту містобудування.
17. Договір про встановлення земельного сервітуту для організації розміщення та зберігання транспортних засобів на земельній ділянці набирає чинності після його підписання сторонами та реєстрації у Львівській міській раді. Державна реєстрація речового права здійснюється за зверненням особи, якій надано земельну ділянку у сервітутне користування. “


Секретар ради В. Павлюк

Віза:
Начальник управління природних
ресурсів та регулювання
земельних відносин М. Бокало


Додаток 2
до ухвали міської ради
від_____________№________


“Додаток 2

Затверджено
ухвалою міської ради
від 20.09.2012 № 1763


ТИПОВИЙ ДОГОВІР
про встановлення земельного сервітуту
(для організації розміщення та зберігання транспортних засобів)

“____“_____________20___р. м. Львів

Львівська міська рада, що знаходиться за адресою: м. Львів, пл. Ринок, 1, (надалі – “Власник“) у особі директора департаменту містобудування __________________________________________________,
(прізвище, ім’я та по батькові)
що діє на підставі Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні“, ухвали Львівської міської ради від 19.10.2006 № 219 “Про розмежування повноважень між виконавчими органами Львівської міської ради“ (зі змінами) та “Землекористувач“_______________________
(прізвище, ім’я та
________________________________________________________________,
по батькові фізичної особи, найменування юридичної особи)
(надалі – “Сторони“) уклали цей Договір про таке:

1. Об’єкт Договору

1.1. Власник на підставі Порядку встановлення строкового земельного сервітуту для організації паркування та зберігання транспортних засобів, затвердженого ухвалою міської ради від 20.09.2012 № 1763, Положення про земельний сервітут та порядок визначення плати за землю при встановленні земельного сервітуту, затвердженого ухвалою міської ради від 26.07.2012 № 1676, Земельного кодексу України, Цивільного кодексу України та ухвали Львівської міської ради____________________________________________________________
(ухвала)
встановлює земельний сервітут (обмежене платне користування) на земельну ділянку, яка знаходиться за адресою: _______________________
________________________________________________________________
(адреса земельної ділянки)
1.2. Земельний сервітут встановлюється на земельній ділянці площею __________.
1.3. Межі земельної ділянки закріплені в натурі (на місцевості) межовими знаками.
2. Термін дії Договору

2.1. Земельний сервітут встановлюється терміном на _______ років.
2.2. Договір про встановлення земельного сервітуту набирає чинності з дати його реєстрації у Львівській міській раді та підлягає державній реєстрації.
2.3. Після закінчення терміну дії Договору Землекористувач має переважне право на поновлення Договору на новий термін, якщо інше не передбачено цим Договором та ухвалою Львівської міської ради. У такому разі зацікавлена сторона повинна письмово повідомити другу сторону про бажання щодо продовження дії Договору на новий термін не пізніше ніж за два місяці до його закінчення.
2.4. При зміні Землекористувача Договір про встановлення земельного сервітуту втрачає чинність.

3. Плата за землю при встановленні земельного сервітуту

3.1. За земельний сервітут Землекористувач сплачує плату у грошовій формі.
3.2. Плату за землю при встановленні земельного сервітуту (плата за земельний сервітут) вносить Землекористувач, відповідно до економіко-планувальної зони м. Львова, і складає ___________ у рік та вноситься (розмір плати)
щомісячно рівними частинами на ___________________________________
(реквізити одержувача)
– до 30-го числа місяця наступного за звітним.
3.3. На будь-яку суму плати за земельний сервітут, яка не була сплачена у строки, визначені цим Договором, справляється пеня у розмірі 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення боргу або на день його погашення (залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою), за кожний календарний день прострочення у його сплаті.
3.4. Розмір плати за земельний сервітут не є сталим і змінюється у зв’язку з проведенням щорічної індексації грошової оцінки земельної ділянки та внесенням змін на підставі вимог законодавства України.
3.5. У разі визнання договору про встановлення земельного сервітуту недійсним, одержана Власником плата за фактичний строк дії земельного сервітуту не повертається.
3.6. Контроль за сплатою земельного сервітуту здійснює департамент фінансової політики Львівської міської ради.

4. Порядок встановлення та дія земельного сервітуту

4.1. Земельний сервітут встановлюється для_____________________ ________________________________________________________________
(конкретний вид використання)

Категорія земель за основним цільовим призначенням ________________________________________________________________
(категорія земель)
Категорія земель за функціональним призначенням ________________________________________________________________
(для фіскальних цілей)
4.2. Умови використання:
4.2.1. Землекористувач зобов’язаний використовувати земельну ділянку згідно з підпунктом 4.1 цього Договору.
4.2.2. Дія земельного сервітуту зберігається у разі переходу прав на земельну ділянку, щодо якої встановлено земельний сервітут, до іншої особи.
4.2.3. Земельний сервітут не може бути предметом купівлі-продажу, застави та не може передаватися будь-яким способом особою, в інтересах якої цей сервітут встановлено, іншим фізичним та юридичним особам.
4.3. Збереження якості землі:
4.3.1. Землекористувач відповідно до статті 162 Земельного кодексу України здійснює захист земельної ділянки від водної та вітрової ерозії, підтоплення, забруднення відходами виробництва та радіоактивними речовинами, від інших процесів руйнування.
4.3.2. Землекористувач забезпечує знімання, використання і збереження родючого шару грунту при проведення робіт пов’язаних з порушенням земель.
4.3.3. Землекористувач перед порушенням грунтового покриву земельної ділянки у зоні розміщення археологічних пам’яток забезпечує письмове повідомлення органів охорони культурної спадщини про заплановані роботи і сприяє проведенню археологічних досліджень.

5. Припинення дії Договору

5.1. Після закінчення терміну дії Договору про встановлення земельного сервітуту, припинення або розірвання Договору, Землекористувач зобов’язаний у десятиденний термін повернути Власнику земельну ділянку, на яку був встановлений земельний сервітут у стані не гіршому у порівнянні з тим, у якому він її одержав.
5.2. У разі, коли з вини Землекористувача земельна ділянка була деградована, що призвело до погіршення її якості, у тому числі техногенного забруднення, Землекористувач у встановленому порядку відшкодовує збитки у повному обсязі.
5.3. Витрати на поліпшення стану земельної ділянки, проведені Землекористувачем, відшкодуванню не підлягають.

6. Форс-мажорні обставини

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання обов’язків за Договором, якщо це невиконання пов’язано з обставинами, які виникли після укладення Договору внаслідок невідворотних дій надзвичайного характеру, котрі сторона не змогла ні передбачити, ні попередити вжитими заходами (повінь, пожежа, землетрус, осідання грунту та інші явища природи, а також війна або військові дії), що призвело до неможливості виконання даного Договору. Доказом є відповідна довідка, видана уповноваженими на те органами.
6.2. На Землекористувача покладається ризик випадкового пошкодження або знищення об’єкта сервітутного землекористування чи його частини протягом усього строку дії Договору.

7. Відповідальність сторін

7.1. Землекористувач за порушення вимог цього Договору несе відповідальність відповідно до законодавства України.
7.2. Землекористувач зобов’язаний відшкодувати Власнику збитки, завдані порушенням умов використання земельної ділянки для якої встановлено земельний сервітут.
7.3. Кожна зі сторін за невиконання або неналежне виконання цього Договору, у тому числі за зміну Договору в односторонньому порядку, несе перед іншою стороною майнову відповідальність у вигляді сплати пені, з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України, діючої на день виникнення боргу або на день його погашення (залежно від того, яка з величин таких ставок є більшою), за кожний календарний день, прострочений у його сплаті, а також відповідальність, передбачену законодавством України.
7.4. Сплата пені не звільняє Сторони від виконання покладених на них зобов’язань та усунення виявлених порушень.
7.5. Сторони погоджуються, що спірні питання, які виникають з цього Договору, мають вирішуватись через переговори або у судовому порядку.

8. Права та обов’язки сторін

8.1. Власник має право вимагати від Землекористувача:
8.1.1. Використання земельної ділянки згідно підпунктом 4.1 цього Договору.
8.1.2. Забезпечення екологічної безпеки для земельної ділянки, щодо якої встановлено земельний сервітут, через дотримання вимог земельного і природоохоронного законодавства України, державних та місцевих стандартів, норм і правил використання землі.
8.1.3. Своєчасного внесення плати за земельний сервітут.
8.1.4. Вільного доступу до переданої земельної ділянки для контролю за дотриманням Землекористувачем умов цього Договору.
8.1.5. Зміни розмірів плати за земельний сервітут у разі зміни відповідно до законодавства України розмірів земельного податку, індексу інфляції та з інших мотивів, що не суперечать законодавству України.
8.2. Власник зобов’язаний:
8.2.1. Надати право користування земельною ділянкою у стані, що відповідає умовам Договору про земельний сервітут, та придатну для використання згідно підпунктом 4.1 цього Договору.
8.2.2. Надавати Землекористувачу довідки про умови даного Договору.
8.2.3. Попередити про права третіх осіб на земельну ділянку.
8.3. Землекористувач має право:
8.3.1. Самостійно визначати напрямок своєї діяльності, визначеної у підпункті 4.1 та умов Договору.
8.3.2. Переваги на поновлення Договору про встановлення земельного сервітуту.
8.3.3. Приступити до використання ділянки після реєстрації Договору у встановленому законодавством порядку.
8.3.4. Проводити поліпшення стану земельної ділянки з метою ефективного користування нею за встановленим у підпункті 4.1 цього Договору цільовим використанням.
8.3.5. Користуватись на платній умові інженерними комунікаціями у відповідності з чинним законодавством України.
8.4. Землекористувач зобов’язаний:
8.4.1. Використовувати земельну ділянку відповідно до підпункту 4.1 цього Договору, дотримуючись при цьому вимог земельного та екологічного законодавства України, державних та місцевих стандартів, норм і правил щодо використання землі. Зміну цільового або функціонального призначення земельної ділянки проводити відповідно до законодавства України.
8.4.2. Своєчасно вносити плату за земельний сервітут відповідно до підпункту 3.2 цього Договору.
8.4.3. У належному стані повернути Власнику земельну ділянку після закінчення терміну дії Договору.
8.4.4. Відшкодовувати Власнику заподіяну Землекористувачем шкоду станові земельної ділянки.

9. Умови зміни, припинення та розірвання Договору

9.1. Сторони домовляються, що:
9.1.1. Зміна умов Договору можлива за взаємною згодою сторін.
9.1.2. Договір втрачає чинність у разі його припинення або розірвання.
9.2. Підставою припинення Договору є:
9.2.1. Закінчення терміну, на який було встановлено земельний сервітут.
9.2.2. Припинення підстав його встановлення.
9.2.3. Якщо встановлення земельного сервітуту унеможливлює використання земельної ділянки, щодо якої встановлено земельний сервітут, за її цільовим призначенням.
9.2.4. Сервітут може бути припинений за рішенням суду на вимогу Власника майна за наявності обставин, які мають істотне значення.
9.2.5. Власник земельної ділянки має право вимагати припинення сервітуту, якщо цей сервітут перешкоджає використанню земельної ділянки за її цільовим призначенням.
9.2.6. Сервітут може бути припинений в інших випадках, встановлених законодавством України.
9.3. Підставою розірвання Договору є:
9.3.1. Взаємна згода Сторін.
9.3.2. Вимога однієї із Сторін у разі невиконання іншою стороною обов’язків передбачених Договором.
9.3.3. Добровільна відмова Землекористувача від сервітутного землекористування земельною ділянкою або припинення діяльності Землекористувача.
9.3.4. Рішення суду про скасування земельного сервітуту.
9.3.5. Невикористання земельного сервітуту протягом трьох років.
9.4. Сторони погоджуються з тим, що дострокове розірвання цього Договору має здійснюватися за умови письмового попередження зацікавленої у цьому Сторони.
9.5. Будь-які зміни або доповнення до цього договору здійснюються у письмовій формі та підписуються належним чином уповноваженими представниками Сторін.
9.6. У разі, якщо з будь-яких причин будь-які положення цього Договору є недійсними, недіючими, незаконними або такими, що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність або юридичну силу будь-якого з інших положень цього Договору.
9.7. Сторони попереджуються, що у разі, якщо будь-яке з положень цього Договору втратило юридичну силу, вони невідкладно розпочнуть переговори на засадах взаємної доброзичливості з метою змінити цей договір таким чином, щоб у зміненому вигляді він став чинним і законним та у максимально можливому обсязі відображав початкові наміри Сторін щодо суті зазначеного договору.

10. Заключні положення

10.1. Статті 98, 99,100, 101,102 Земельного кодексу України сторонам роз’яснено.
10.2. Додатки до Договору:
10.2.1. План земельної ділянки.
10.2.2. Кадастровий план земельної ділянки.
10.3. Договір складено у трьох примірниках, з яких один примірник передається Землекористувачу, другий Власнику, третій – реєструючому органу.

Власник: Землекористувач:
Львівська міська рада _________________________
в особі директора _________________________
департаменту містобудування _________________________
79008, м. Львів, пл. Ринок, 1 адреса: __________________
Код ЄДРПОУ 34814670 тел._______ р/р ___________


Директор департаменту
містобудування
_____________________ _________________________
(підпис) (підпис)


М. П. М. П.

 

Договір зареєстрований у _______________________________ про що у Державному реєстрі земель вчинено запис від “___“ _______________ 20______ р. за № ___________________

 

М. П. ________________________________________
(підпис, ініціали та прізвище посадової особи, яка
провела державну реєстрацію)

Договір зареєстровано у Львівській міській раді “____“ ___________20__р. за №_______________, про що у книзі _____________ записів реєстрації Договорів вчинено запис.

 

 

Секретар ради                            В. Павлюк

Віза:

Начальник управління природних
ресурсів та регулювання
земельних відносин                М. Бокало