Про затвердження Програми з оздоровлення та відпочинку дітей м. Львова на 2013 рік
Проекти ухвал

Керуючись Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про оздоровлення та відпочинок дітей“, Концепцією Державної цільової соціальної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2011-2015 роки, схвалену розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 2056-р, на виконання пункту 12 ухвали міської ради від 27.12.2012 № 2018 “Про міський бюджет м. Львова на 2013 рік“ міська рада ухвалила:

Міський голова А. Садовий


Додаток

Затверджено
ухвалою міської ради
від _____________ №_____


ПРОГРАМА
з оздоровлення та відпочинку дітей м. Львова на 2013 рік

1. Загальні положення

Схвалення Програми з оздоровлення та відпочинку дітей м. Львова на 2013 рік (надалі – Програма) зумовлене необхідністю реалізації сучасної державної політики оздоровлення та відпочинку дітей, спрямованої на забезпечення сприятливих умов для їх всебічного розвитку.
Загрозою здорового способу життя дітей та молоді є вплив постійно діючих факторів ризику, незадовільна екологічна ситуація, стресові перевантаження, зокрема у шкільному віці, які спричиняють зниження імунітету та розвитку у дітей хронічних захворювань, що загострює проблему можливої дитячої інвалідності.
Поліпшення стану здоров’я дітей, відновлення їх життєвих сил, зайнятість у канікулярний період, запобігання бездоглядності, створення можливості продовжити виховний процес та розвиток творчих здібностей дітей забезпечують організоване оздоровлення та відпочинок.
Програма розроблена відповідно до Конституції України, Сімейного кодексу України, Законів України “Про оздоровлення та відпочинок дітей“, “Про місцеве самоврядування в Україні“, “Про охорону дитинства“, постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку направлення дітей до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок коштів державного бюджету“, Загальнодержавної програми “Національний план дій щодо реалізації Конвенції ООН про права дитини на період до 2016 року“ та інших нормативно-правових актів.

2. Мета Програми

2.1. Метою Програми є створення сприятливих умов та реалізація права на якісне оздоровлення і відпочинок дітей м. Львова, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.

3. Завдання та заходи Програми

3.1. Завданнями Програми є:
3.1.1. Створення належних умов для отримання послуг з відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки.
3.1.2. Створення належних умов для отримання послуг з оздоровлення дітей.

3.1.3. Зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей через організацію оздоровлення і відпочинку.
3.1.4. Підвищення якості відпочинкових та оздоровчих послуг.
3.1.5. Розвиток різноманітних форм і видів організації оздоровлення та відпочинку дітей.
3.2. Заходи Програми наведені у додатку до Програми.

4. Шляхи та засоби реалізації Програми

4.1. Шляхами та засобами реалізації Програми є:
4.1.1. Здійснення закупівлі послуг (путівок) з оздоровлення та відпочинку дітей у встановленому законодавством порядку.
4.1.2. Визначення дитячого закладу оздоровлення та відпочинку відповідно до типових технічних вимог, затверджених наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту від 20.01.2010 № 64.
4.1.3. Оптимізація фінансового та організаційного механізму щодо оздоровлення і відпочинку дітей влітку 2013 року.
4.1.4. Підвищення якості оздоровчих послуг, які надають дитячі оздоровчі заклади.
4.1.5. Забезпечення доступності оздоровчих послуг для різних категорій дитячого населення.
4.1.6. Забезпечення інформаційного висвітлення процесу оздоровлення та відпочинку дітей міста.

5. Очікувані результати виконання Програми

5.1. Виконання Програми дасть змогу забезпечити у межах коштів, передбачених у 2013 році у міському бюджеті м. Львова для управління молоді, сім’ї та спорту департаменту гуманітарної політики, відпочинок та оздоровлення дітей, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки:
5.1.1. Дітей-сиріт.
5.1.2. Дітей, позбавлених батьківського піклування.
5.1.3. Дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей.
5.1.4. Дітей-інвалідів (котрі мають здатність до самообслуговування та не мають протипоказань).
5.1.5. Дітей, які перебувають на диспансерному обліку (не менше одного року).
5.1.6. Дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків.
5.1.7. Дітей, які постраждали внаслідок Скнилівської трагедії (крім дітей, які потерпіли від наслідків Чорнобильської катастрофи).
5.1.8. Талановитих та обдарованих дітей – переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих творчих колективів та спортивних команд, у тому числі гуртківців установ дитячо-юнацьких молодіжних клубів м. Львова.

6. Фінансове забезпечення виконання Програми

6.1. Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів міського бюджету м. Львова на 2013 рік, виділених на заходи з оздоровлення та відпочинку дітей у розмірі 543 000 (п’ятсот сорок три тисячі) грн. 00 коп.
6.2. Розпорядниками коштів у 2013 році визначити установи дитячо-юнацьких молодіжних клубів м. Львова.


Секретар ради В. Павлюк

Віза:

Начальник управління
молоді, сім’ї та спорту В. Шнайдер


Додаток
до Програми з оздоровлення та
відпочинку дітей м. Львова на
2013 рік

ЗАХОДИ
Програми з оздоровлення та відпочинку
дітей м. Львова на 2013 рік

1. Сприяння у проведенні літніх відпочинкових таборів, які організовують установи дитячо-юнацьких та молодіжних клубів м. Львова.
Термін: червень-серпень 2013 року
Відповідальний: начальник
управління молоді, сім’ї та спорту
департаменту гуманітарної політики.
2. Сприяння у проведенні літніх відпочинкових таборів, вишколів, які організовують дитячі та молодіжні громадські організації м. Львова.
Термін: червень-серпень 2013 року
Відповідальні: начальник
управління молоді, сім’ї та спорту
департаменту гуманітарної політики,
керівники дитячих та молодіжних
громадських організацій.
3. Забезпечення оздоровлення дітей віком від 7 до 17 років, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки:
3.1. Дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (у тому числі дітей-вихованців дитячих будинків сімейного типу та дітей з прийомних сімей).
3.2. Дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей.
3.3. Дітей-інвалідів (котрі мають здатність до самообслуговування та не мають протипоказань).
3.4. Дітей, які перебувають на диспансерному обліку (не менше одного року).
3.5. Дітей, батьки яких загинули від нещасних випадків на виробництві або під час виконання службових обов’язків.
3.6. Дітей, які постраждали внаслідок Скнилівської трагедії (крім дітей, які потерпіли від наслідків Чорнобильської катастрофи).
3.7. Талановитих та обдарованих дітей – переможців міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінників навчання, лідерів дитячих творчих колективів та спортивних команд, у тому числі гуртківців установ дитячо-юнацьких молодіжних клубів м. Львова.
Термін: червень-серпень 2013 року
Відповідальні: начальник
управління молоді, сім’ї та спорту
департаменту гуманітарної політики,
директори установ дитячо-юнацьких
молодіжних клубів м. Львова.

4. Утворення комісій в установах дитячо-юнацьких та молодіжних клубів м. Львова для визначення порядку відбору та затвердження списку дітей, які будуть скеровуватися на відпочинок та оздоровлення. При вирішенні питання щодо першочерговості оздоровлення та відпочинку дітей враховується соціальний статус дитини та матеріальне становище сім’ї, у якій вона виховується.
Термін: червень-серпень 2013 року
Відповідальні: начальник
управління молоді, сім’ї та спорту
департаменту гуманітарної політики,
директори установ дитячо-юнацьких
молодіжних клубів м. Львова.
5. Забезпечення супроводу груп дітей на оздоровлення та відпочинок під час їх перевезення до місць оздоровлення та відпочинку, а також у зворотному напрямку.
Термін: червень-серпень 2013 року
Відповідальні: начальник
управління молоді, сім’ї та спорту
департаменту гуманітарної політики,
директори установ дитячо-юнацьких
молодіжних клубів м. Львова.
6. Забезпечення участі дітей м. Львова, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки, у тематичних змінах у Міжнародному дитячому центрі “Артек“ та Українському дитячому центрі “Молода гвардія“.
Термін: протягом року
Відповідальний: начальник
управління молоді, сім’ї та спорту
департаменту гуманітарної політики.
7. Сприяння відпочинку дітей, які перебувають на обліку у відділах у справах дітей районних адміністрацій.
Термін: червень-серпень 2013 року
Відповідальний: начальник
відділу у справах дітей департаменту
гуманітарної політики.
8. Сприяння організації роботи навчально-тренувальних зборів з метою охоплення активними формами відпочинку вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спортивних клубів та федерацій з видів спорту.
Термін: червень-серпень 2013 року
Відповідальний: начальник
управління молоді, сім’ї та спорту
департаменту гуманітарної політики.
9. Вжиття заходів щодо вдосконалення виховної, культурно-масової та фізкультурно-спортивної роботи під час літнього оздоровлення і відпочинку дітей.
Термін: червень-серпень 2013 року
Відповідальні: начальник
управління молоді, сім’ї та спорту
департаменту гуманітарної політики,
директори установ дитячо-юнацьких
молодіжних клубів м. Львова.

 

Начальник управління
молоді, сім’ї та спорту                                                                В. Шнайдер