Організаційний відділ управління «Секретаріат ради»
Секретаріат ради

Склад відділу:

Баландюк Леся – начальник відділу (каб. 223, тел. 297-57-87, lesia.balandiuk@city-adm.lviv.ua) 
Візничак Наталія - заступник начальника відділу (каб. 221, тел. 297-58-07, nataliia.viznychak@city-adm.lviv.ua)
Кам'янка Алла - головний спеціаліст (каб. 223, тел. 254-60-38, alla.kamianka@city-adm.lviv.ua)
Крамаренко Наталія - головний спеціаліст (каб. 223, тел. 297-59-01)
Лісовська Мар'яна - головний спеціаліс (каб. 229, тел. 297-57-98)
Пилипів Оксана - спеціаліст 1 категорії (каб. 223, тел. 297-57-75, oksana.pylypiv@city-adm.lviv.ua)

Основним завданням відділу є організаційне забезпечення належної роботи Ради.

Відповідно до покладених завдань відділ виконує такі функції: 

1) здійснює організаційно-технічні заходи щодо проведення сесій та пленарних засідань Ради;
2) організовує ведення протоколів пленарних засідань Ради;
3) готує проекти календарних планів пленарних засідань Ради;
4) узагальнює та готує пропозиції до порядку денного пленарних засідань Ради;
5) організовує та контролює візування проектів рішень Ради;
6) забезпечує оприлюднення, опублікування рішень Ради;
7) доводить до відома органів, підприємств, установ, організацій, посадових осіб про рішення Ради, які їм адресовані, та інформує секретаря Ради про результати розгляду вказаними вище особами рішень Ради;
8) веде реєстр вхідної і вихідної кореспонденції Секретаріату;
9) відповідно до резолюцій секретаря Ради чи керівника Секретаріату передає вхідну кореспонденцію виконавцю та контролює дотримання останнім резолюції керівництва;
10) організовує ведення реєстру депутатських запитів, запитань та звернень, оформлених у встановленому порядку, інформує про результати розгляду депутатських запитів, запитань та звернень;
11) виконує інші функції відповідно до поставлених завдань.

Відділ має право:

1) одержувати у встановленому порядку від посадових осіб Ради будь-яку інформацію, у тому числі документи, довідки, розрахунки, інші матеріали відповідно до покладених завдань;
2) залучати за дорученням постійних комісій та секретаря Ради спеціалістів для підготовки документів, необхідних для реалізації поставлених завдань.

Контакти:
пл.Ринок, 1, каб. 223 - тел.297-58-07