Як провести громадське слухання містобудівної документації?
Громадські слухання

Дана інформаційна карта підготовлена на основі Закону України «Про планування та забудову територій» та «Статуту територіальної громади міста Львова».

Основні терміни:

Замовник -  фізична  або юридична особа,  яка має у власності або у користуванні  земельну  ділянку  і  подала  у  встановленому  законодавством  порядку  заяву  (клопотання)  щодо її забудови для  здійснення будівництва або зміни (у тому  числі  шляхом  знесення) об'єкта  містобудування;

Громадське  слухання - форма громадського обговорення проекту містобудівної  документації, спрямована на врахування законних інтересів  фізичних  та  юридичних  осіб,  територіальних громад  та  держави при плануванні і забудові територій.

Містобудівна документація - затверджені текстові і графічні матеріали, якими   регулюються   планування,  забудова  та  інше використання  територій,  з  урахуванням яких визначається цільове призначення  земель.

Крок 1. Подання заяви

Для організації громадського слухання містобудівної документації замовнику необхідно підготувати заяву на ім’я начальника управління «Секретаріат ради» п. Л.Зубача.  

В тексті заяви необхідно зазначити:

  • назву проектів містобудівної  документації
  • відомості про замовника та розробника містобудівної  документації
  • адресу за якою можна ознайомитись із оригіналами містобудівної документації
  • контактну інформацію (адреса для кореспонденції, номер телефону робочий та мобільний, П.І.Б. контактної особи)

До заяви необхідно долучити наступний перелік документів:

1. Копію містобудівного обґрунтування
2. Копію історико – містобудівного обґрунтування (за необхідності)
3. Висновки комплексної державної експертизи містобудівної документації.

Важливо! Комплексну державно експертизу містобудівної документації у місті Львові здійснює Філія державного підприємства «Спеціалізована державна експертна організація – Центральна служба державної будівельної експертизи» у Львівській області «ЛЬВІВДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА», яка знаходиться за адресою вул.Франка, 61\220, тел. 225 63 22, 225 64 38

4. Одну або декілька фотографій сучасного стану місця забудови (за бажанням)
5. Електронні копії п.1,2,3,4 у форматі pdf
6. Перелік та контакти осіб, які, на Вашу думку, повинні бути повідомлені та запрошені на громадські слухання. (за бажанням)

Підготовлений перелік документів необхідно подати в «Єдине вікно» Львівської міської ради, за адресою площа Ринок 1, І-ий поверх, (канцелярія міської ради), дні прийому: з 08.00 до 18.00, щодня, крім суботи і неділі.

Крок 2. Розгляд заяви

Належно оформлена заява із додатками розглядається працівниками відділу громадського партнерства управління «Секретаріат ради», які протягом 30 днів:

1. Перевіряють поданий пакет документів на відповідність до вимог Закону України «Про планування та забудову територій».
2. Призначають дату проведення громадського слухання

Важливо! Громадське слухання призначається у термін від 40  до  90 календарних днів від дати подання заяви.

3. Готують текст оголошення для публікації у друкованому засобі масової інформації,
4. Направляють замовнику лист-відповідь із зазначеною датою проведення громадського слухання та текстом оголошення.

Крок 3. Публікація оголошення

Замовнику необхідно опублікувати текст оголошення у друкованому ЗМІ та надати один примірник газети працівникам відділу громадського партнерства управління «Секретаріат ради».

Важливо! Оголошення повинно бути опубліковане у термін не менше 30 днів до дати проведення громадського слухання. Замовник публікує оголошення за власний кошт.   

З моменту отримання копії публікації працівники відділу:

1. Розміщають копії містобудівної документації та оголошення про проведення громадського слухання на сайті Львівської міської ради.
2. Повідомляють мешканців прилеглих територій, депутатів профільних постійних комісій міської ради, членів містобудівної ради та інших зацікавлених осіб про проведення громадського слухання.
3. Готують та передають до друку матеріали громадського слухання.
4. В день проведення громадського слухання забезпечують реєстрацію учасників  та ведення протоколу.

Крок 4. Проведення слухання

Замовник та автори містобудівної документації повинні підготувати виступ-представлення відповідно інвестиційних намірів Замовника та аргументації містобудівної документації (до 15  хв. на виступ). А також володіти матеріалом в достатній мірі щоб могти компетентно та вичерпно надавати відповіді на запитання учасників слухань.

Веде слухання головуючий (представник відділу громадського партнерства управління «Секретаріат ради»), який, зокрема:

1. забезпечує обрання секретаріату громадського слухання.
До складу секретаріату входять по одному представнику від управління архітектури, громадськості та замовника документації.
2. надає можливість учасникам слухань поставити запитання та висловити свою думку.
3. підбиває підсумки  громадських   слухань   та інформує про порядок  урахування  пропозицій  (зауважень).
4. забезпечує обрання членів погоджувальної комісії від громадськості (за необхідності).

Крок 5. Погоджувальна комісія (за необхідності)

У випадку якщо в ході обговорення містобудівної документації виникають спірні питання, які неможливо розв’язати безпосередньо на громадському слуханні,  головуючий оголошує про створення погоджувальної комісії.  

До складу погоджувальної комісії входять:

1. посадові особи  Львівської міської ради;
2. представники професійних об'єднань та спілок, архітектори, науковці;
3. уповноважені представники громадськості, які обираються на громадському  слуханні.

Важливо! Кількість представників громадськості має становити не менше 50 відсотків і не більше 70 відсотків загальної чисельності комісії.

Погоджувальна комісія протягом двох тижнів після її створення розглядає спірні  питання,  зафіксовані  у  протоколі громадських слухань,  та  ухвалює  рішення  про  врахування   або  мотивоване  відхилення цих пропозицій (зауважень).

Важливо! У разі  неспроможності  погоджувальної  комісії   врегулювати спірні  питання  між  сторонами остаточне рішення приймає Львівська міська рада.

Крок 6. Протокол громадських слухань

Після проведення громадського слухання працівники відділу громадського партнерства:

1. готують і передають на ознайомлення та підпис протокол громадського слухання членам секретаріату.
2. подають підписаний членами секретаріату протокол на затвердження до міського голови
3. направляють замовнику копію затвердженого протоколу.

Термін виконання до 30 днів від дати проведення громадського слухання (засідання погоджувальної ради).  

За детальнішою інформацією просимо звертатись у відділ громадського партнерства управління «Секретаріат ради», пл.Ринок, 1, каб. 539, тел.. 297 57 63, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду .