Як провести громадське слухання проекту положення (рішення, ухвали)?
Громадські слухання

Для організації громадського слухання розробнику проекту необхідно:

Подати заяву на ім’я начальника управління «Секретаріат ради» з проханням організації та проведення громадського слухання проекту (назва проекту).

У заяві необхідно зазначити пропоновані дату, час та місце  проведення   громадських   слухань з обговорення  проекту ухвали (рішення, положення) (не менше двох тижнів з дня оприлюднення повідомлення про громадські  слухання);

До заяви необхідно долучити наступний перелік документів:

1. Копію проекту ухвали (рішення, положення).
2. Копію аналізу регуляторного впливу (якщо проект є регуляторним актом, тобто підпадає під дію Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»)
3. Пояснювальну записку до  проекту положення,  яка має містити:

•  опис проблеми на вирішення якої пропонується прийняти дане положення;
•  відомості про розробника, підстави розроблення;
•  строк подання пропозицій (зауважень) громадськості;

4. Перелік та контакти осіб, які повинні бути повідомлені та запрошені на громадське слухання.
5. Електронні копії п.1, 2, 3.

Важливо! У заяві обов’язково повинно бути зазначено повну адресу, номер телефону та П.І.Б. контактної особи

Крок 1. Визначення часу та місця проведення громадського слухання.

Після отримання відділом громадського партнерства управління «Секретаріат ради» заяви про необхідність проведення громадського слухання проекту ухвали (рішення, положення) та електронних копій документів передбачених пунктами 1, 2, 3 від розробника даного проекту, із ним узгоджується остаточна дата, час та місце проведення відповідних громадських слухань.

Орієнтовний час проведення громадських слухань:
Пн. – Чт. з 16.00 до 18.00
Пт. – з 15.00 до 18.00

Місце проведення громадських слухань: велика сесійна зала Львівської міської ради (пл.Ринок, 1, каб 202.).

*За необхідності може бути визначено інше місце для проведення громадських слухань.

Крок 2. Оголошення про проведення громадського слухання:

Розміщується в одному з місцевих друкованих ЗМІ.

В оголошенні зазначається:      

- назва проекту ухвали (рішення, положення) щодо якого буде проведено громадське слухання;
- дата, час та місце проведення громадського слухання відповідного проекту;
- адреса, контактні телефони та термін, до якого відповідним структурним підрозділом Львівської міської ради (розробником проекту) приймаються пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб щодо даного проекту.
- контактна інформація відділу громадського партнерства управління «Секретаріат ради».

Розміщується на офіційному сайті Львівської міської ради www.city-adm.lviv.ua у рубриці  «Громадські слухання». Крім оголошення, на сайті розміщуються електронні копії документів передбачених пунктами 1, 2, 3 (за умови, що даний проект є регуляторним актом).

Крок 3. Підготовка матеріалів для проведення громадського слухання.

Зведення та макетування матеріалів на громадське слухання здійснюється відділом громадського партнерства управління «Секретаріат ради» згідно електронних копій документів передбачених пунктами 1, 2, 3, що передаються розробником проекту. Відповідальність за неточності, помилки у тексті проекту, що виноситься на громадські слухання, додатках до нього, несе розробник даного проекту. Крім основної частини, матеріали громадського слухання містять проект регламенту громадського слухання та листок подання пропозицій і зауважень учасниками слухань.  Тираж матеріалів на громадське слухання визначається з огляду на актуальність того чи іншого питання, яке виноситься на громадське обговорення.

Крок 4. Проведення громадського слухання.

Процедура проведення та організації громадського слухання визначається «Статутом територіальної громади м.Львова».

Крок 5. Протокол громадського слухання.

За підсумками громадського слухання відділом готується відповідний протокол громадського слухання у якому зазначаються дата і місце проведення слухання, загальна кількість присутніх, питання, що обговорюються, короткий зміст і внесені пропозиції. Після затвердження протоколу головою та секретарем громадського слухання, його текст передається міському голові на затвердження.

Крок 6. Оприлюднення протоколу громадського слухання.

Після візування протоколу громадського слухання міським головою, його текст оприлюднюється на офіційному сайті Львівської міської ради у розділі «Громадські слухання».

Оригінал протоколу громадського слухання зберігається у відділі громадського партнерства управління «Секретаріат ради». Копія протоколу відповідного  громадського слухання передається розробнику проекту ухвали (рішення, положення).