На пленарному засіданні розглянули Програму сприяння створенню належних умов функціонування судів м. Львова на 2010-2012 роки
Новини

Це питання спрямоване на забезпечення справедливого, неупередженого і своєчасного захисту порушених або оспорюваних прав, свобод та інтересів громадян, юридичних осіб чи інтересів територіальної громади м.Львова. На сьогоднішній день інженерно-технічне обладнання майже у всіх судах не відповідає вимогам відправлення судочинства. Особливо це стосується мешканців м. Львова з особливими потребами  (інвалідів тощо), у яких обмежений, а подекуди зовсім відсутній доступ до приміщень судів.

Складність завдань та специфіка функцій, покладених на суди, зумовлюють необхідність запровадження комплексного підходу до вирішення питань та об’єднання зусиль всіма доступними способами. 
 
 «Зважаючи на те, що у поліпшенні забезпечення судів м. Львова зацікавлені і держава, і територіальна громада міста, Програмою передбачено виконання ряду заходів, що сприятимуть створенню оптимальних організаційних і матеріально-технічних умов здійснення правосуддя, а також забезпеченню справедливого, неупередженого і своєчасного захисту прав, свобод та інтересів громадян міста Львова. У результаті виконання Програми очікується поліпшення забезпеченості судів належно обладнаними  приміщеннями і технічними засобами, які б повністю відповідали вимогам щодо здійснення судочинства», - розповідає Наталя Алєксєєва, заступник начальника управління «Секретаріат ради», автор ухвали.
 
«Програма сприяння створенню належних умов функціонування судів м. Львова, що виноситься на пленарне засідання 8 липня, спрямована насамперед на створення зручностей для наших мешканців, які звертаються в судові органи. Починаючи від елементарного дотримання санітарних норм до проведення хоча б мінімальних ремонтів в цих приміщеннях. Важливим нововведенням ще стане забезпечення судів системами звукозапису, що дасть можливість скоротити термін розгляду справ у львівських судах», - зазначив Володимир Квурт, секретар Львівської міської ради.

Відділ інформаційної політики секретаріату ради
Фото: telegraf.by