Управління комунальної власності Львівської міської ради інформує про продаж за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону (далі - конкурс) об’єктів малої приватизації комунальної власності м. Львова
Актуально

 

Конкурс проводиться, згідно з вимогами Закону України «Про внесення змін до деяких законів України з питань приватизації щодо реалізації положень Державної програми приватизації на 2012 - 2014 роки» №4336-VI від 13.01.2012р. та Порядку продажу об'єктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (в тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, затвердженого наказом Фонду державного майна України №439 від 02.04.2012р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.05.2012р. за №753/21066.
 
Продаж об'єктів малої приватизації за конкурсом проводиться ліцитатором у вигляді торгів "з голосу", полягає у передачі права власності покупцю, який взяв зобов'язання виконати умови конкурсу та запропонував найвищу ціну. Конкурсна пропозиція ціни - безумовна та невідклична пропозиція учасника конкурсу щодо ціни об'єкта малої приватизації, з якої розпочнуться торги. Початкова ціна об'єкта, запропонована учасниками конкурсу, не може бути нижчою за початкову ціну об'єкта з урахуванням ПДВ. Конкурсні пропозиції ціни, у яких запропонована покупцем ціна об'єкта нижче початкової ціни об'єкта, до подальшого розгляду не приймаються.

 

АДРЕСА ОБ’ЄКТА ПРИВАТИЗАЦІЇ

ПОВЕРХО-ВІСТЬ

ПЛОЩА

ПРИМІ-ЩЕННЯ

ПОЧАТКОВА ЦІНА ПРОДАЖУ з ПДВ

ГАРАНТІЙНИЙ

ВНЕСОК

(10% від ПОЧАТКОВОЇ ВАРТОСТІ ПРОДАЖУ)

БАЛАНСО-УТРИМУВАЧ

ОБ’ЄКТА ПРИВАТИ-ЗАЦІЇ

АДРЕСА  БАЛАНСО-УТРИМУВАЧА

ТЕЛЕФОН

БАЛАНСО-УТРИМУВАЧА

КОД БАЛАНСО-УТРИМУВАЧА

за ЄДРПОУ:

1

вул.Шота Руставелі,12

підвал,

1-й поверх,

2-й поверх

 

342,4 кв.м

2 018 865 грн.

60 коп

 201 886 грн.

56 коп  без ПДВ

ЛКП «Агенція ресурсів ЛМР»

79008, м. Львів, вул.Староєврейсь-ка,7а

(032) 297-56-82

30823414

 

Умови продажу:

- дотримання норм чинного законодавства під час експлуатації об’єкта;

 - укладення договорів на комунальні послуги з експлуатаційними організаціями;

- подальше використання об’єкта визначається покупцем;

- об’єкт приватизації відчужується чи здається в оренду з дотриманням умов, на яких він був придбаний;

- для участі у відкритому засіданні конкурсу (торгах «з голосу»), між претендентом на участь в конкурсі та спеціалізованою організацією (виконавцем торгів) -  Львівською філією аукціонних центрів ПАТ ДАК «НМАЦ» в особі філії «Львівський аукціонний центр» ПАТ ДАК «НМАЦ» укладається договір про участь в конкурсі;

- покупець, після підписання протоколу конкурсу, сплачує виконавцю торгів суму у розмірі 0,5 % від кінцевої ціни продажу об’єкта з ПДВ, згідно з договором про участь у конкурсі, укладеному зі спеціалізованою організацією (виконавцем торгів) - ПАТ ДАК «НМАЦ» в особі філії «Львівський аукціонний центр» ПАТ ДАК «НМАЦ»  ;

- покупець сплачує вартість робіт з незалежної оцінки об’єкта приватизації в сумі  1 123,00 грн до укладення договору купівлі-продажу;

- у випадку незарахування суми гарантійного внеску на рахунок управління комунальної власності департаменту економічної політики Львівської міської ради до 04.08.2014 р., відсутності або нереєстрації претендента чи його представника у вказаний час, подання неповного переліку документів, неналежно оформлених документів, подання заяви та передбаченого переліку документів після встановленого на це строку, неукладення зі спеціалізованою організацією (виконавцем торгів - ПАТ ДАК «НМАЦ» в особі філії «Львівський аукціонний центр» ПАТ ДАК «НМАЦ») договору про участь у конкурсі, претендент не визначається учасником конкурсу;

- у випадку непідписання переможцем конкурсу договору купівлі-продажу протягом 5 днів з дня затвердження органом приватизації результатів конкурсу, комісія може прийняти рішення про укладення договору купівлі-продажу з учасником конкурсу, який запропонував наступну за переможцем найвищу ціну за об’єкт;

- якщо переможець конкурсу відмовляється від підписання протоколу конкурсу в день його проведення або договору купівлі-продажу в редакції органу приватизації протягом 5 днів з дня затвердження органом приватизації результатів конкурсу чи відмовляється сплатити повну вартість продажу об’єкта, то кошти в розмірі ціни продажу об’єкта стягують із цього покупця як неустойку (ст.549 ЦПК України) у судовому порядку згідно з чинним законодавством. Гарантійний внесок в такому випадку покупцю не повертають, а перераховують до міського бюджету;

- покупець, який визнаний переможцем конкурсу, зобов’язаний протягом 30 календарних днів з дати укладення договору купівлі-продажу заплатити грошові кошти за придбаний об’єкт. Договір купівлі-продажу в редакції органу приватизації укладається та нотаріально посвідчується протягом 5 днів з дня затвердження органом приватизації результатів конкурсу. З одруженою фізичною особою договір купівлі-продажу укладається при умові подання переможцем аукціону до укладення договору купівлі-продажу нотаріально засвідченої згоди другого з подружжя, згідно з ст.65 Сімейного кодексу України.

Засоби платежу: грошові кошти для фізичних та юридичних осіб.

Плата за подання заяви(реєстраційний внесок) у розмірі 17,00 грн. з ПДВ та кошти під час проведення розрахунку за придбаний об’єкт вносяться на р/р № 37183003003071 в ГУДКСУ у Львівській області (м.Львів, вул.Костя Левицького,18), МФО 825014, код отримувача коштів 25558625.

Фізичні та юридичні особи, які бажають взяти участь в конкурсі, повинні подати згідно з робочим графіком  (у Центр надання адміністративних послуг адміністративно-господарського управління Львівської міської ради, м. Львів, пл. Ринок,1, або в Управління «Дозвільний офіс» Львівської міської ради, м. Львів, вул. Весняна, 4 – крім фізичних осіб) такі документи:

1)   заява встановленої форми, заповнена друкованим способом;

2)   бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування післяприватизаційного розвитку об’єкта, який повинен включати: - найменування і місцезнаходження об’єкта; - відомості про учасника конкурсу; - зобов’язання щодо виконання умов конкурсу;

(бізнес-план або техніко-економічне обґрунтування може містити додаткові зобов'язання учасника конкурсу щодо подальшої експлуатації об'єкта).

3)   конкурсну пропозицію ціни з ПДВ за підписом покупця, зазначенням посади та прикладенням печатки - за наявності - (у запечатаному непрозорому конверті);

4)  витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців;

       5)   нотаріально засвідчена копія установчого документа (статут, установча угода) – для юридичних осіб;

      6)  довідка органу Міністерства доходів і зборів про подану декларацію про майновий стан і доходи (податкову декларацію) – для фізичних осіб (форма затверджена наказом Міністерства доходів і зборів від 11.12.2013 №795);

7)   * засвідчена копія паспорта громадянина України – особи, яка буде підписувати договір купівлі-продажу (1, 2, 11 сторінки);

8)    документ, що підтверджує право уповноваженої особи на підписання договору купівлі-продажу (згідно з установчим документом) – для юридичних осіб;

9)   документ на право представлення інтересів заявника, якщо документи подає уповноважена особа (нотаріально засвідчена довіреність);

10)   платіжний документ про внесення плати за подання заяви – 17,00 грн., у т.ч. ПДВ (для юридичних осіб – оплата тільки з р/р), яка перераховується управлінню комунальної власності департаменту економічної політики на р/р 37183003003071 в ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014, код ЄДРПОУ 25558625;

11)  документ про внесення грошових коштів (гарантійного внеску) у розмірі 10 відсотків початкової ціни продажу об’єкта (без ПДВ), які перераховуються управлінню комунальної власності департаменту економічної політики на р/р 37320004003071 в ГУДКСУ у Львівській області, МФО 825014, код ЄДРПОУ 25558625;

12) довідка з банку про відкриті поточні рахунки заявника, адресу банку, з якого будуть перераховуватися кошти;

13)  * два примірники копії витягу з рішення вищого керівного органу юридичної особи про прийняття рішення щодо участі в конкурсі, засвідчені заявником – для юридичних осіб;

14) довідка про наявність та розмір державної частки у статутному фонді покупця за підписом керівника – для юридичних осіб (крім приватних підприємств).

* напис про засвідчення документа складається зі слів “Згідно з оригіналом“, найменування посади (для юридичних осіб), особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії, печатки (для фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності, за наявності), для фізичних осіб - складається зі слів “Згідно з оригіналом“, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії.Кінцевий строк прийому заяв для участі у конкурсі – 04.08.2014 р.

Засідання комісії щодо розгляду пропозицій заявників на участь у конкурсі та визначення списку учасників конкурсу, допущених до подання конкурсних пропозицій ціни, згідно з вимогами чинного законодавства є закритим та відбудеться  12.08.2014 р. за адресою: м. Львів, пл. Галицька, 15, кімната 302 oб 11.00  год.

Особи, які подали заяви та документи на участь в конкурсі та визначені конкурсною комісією як учасники конкурсу, допущені до подання конкурсних пропозицій ціни, зобов’язані по 14.08.2014 р. включно укласти договір про участь у відкритому засіданні конкурсу (торгах «з голосу») з ПАТ ДАК «НМАЦ» в особі філії «Львівський аукціонний центр» ПАТ ДАК «НМАЦ» (м.Львів, вул.А.Сахарова,46а; тел.(032)297-05-40; 297-05-41).
 
Час та місце ознайомлення з об’єктами: ознайомитися з об’єктами можна за місцем їх розташування в робочі дні, отримати інформацію можна в балансоутримувача за вказаними телефонами та в управлінні комунальної власності Львівської міської ради за телефонами: (032)235-50-26, 297-55-18 з 1000 до 1700 
 
Час та місце проведення конкурсу: Відкрите засідання конкурсу з участю учасників конкурсу (торги «з голосу») відбудеться 15.08.2014 р. за адресою: м.Львів, пл. Ринок,1, 2-й поверх, велика сесійна зала, 11.00 год. Реєстрація учасників конкурсу проводитиметься з 9.30 год. до 10.30 год. за місцем проведення конкурсу. Присутність претендентів на участь в конкурсі на реєстрації обов’язкова. Претенденти на участь в конкурсі повинні мати при собі документ, що посвідчує особу, представники – довіреність, посвідчену нотаріально та оформлено з згідно з чинним законодавством, яка підтверджує повноваження претендентів (їх представників).