Програма Партії Регіонів
Партія Регіонів

Партія регіонів – партія народу, стабільного розвитку, історичної перспективи.

Ми – Партія регіонів. Ми – добровільне об’єднання громадян України, яке представляє народні інтереси в державно-політичній системі, свідомо і відповідально поставивши за мету забезпечення належного життя українців. Сьогодні нас і наших прихильників мільйони. У нас досить сил та енергії, знань і досвіду, патріотизму і професіоналізму, щоб втілити в життя мрії наших пращурів, прагнення поколінь українців до незалежності, надії до єдності, реалізації історичної перспективи для українського народу та досягнення особистого успіху кожним громадянином.

І. ПРИНЦИПИ, ЗАВДАННЯ ТА МЕТА

Партія має великий досвід політичної роботи в умовах влади та опозиції, стабільності і перманентних криз. За 10 років свого існування Партія регіонів стала найпотужнішою політичною силою в Україні, партією всього українського народу. Перемога на парламентських виборах 2006 та 2007 років засвідчила високий рівень довіри виборців до партії та її лідера В.Ф. Януковича, який вже двічі успішно очолював Уряд України. За всіма показниками та оцінками це були найуспішніші роки соціально-економічного розвитку країни, всіх регіонів.

Підсилення ролі місцевого самоврядування, розвиток в регіонах України демократії та ініціативи відповідає загальносвітовим тенденціям. Саме в областях, містах, районах, селищах і селах зосереджується людський капітал, створюється національне багатство, стверджується сьогодення і визначається майбутнє країни.

Побудова міцної демократичної держави, здатної ефективно відповідати на сучасні глобальні виклики, можлива лише за умов повноцінного представництва регіонів у вищих органах влади та ефективного розподілу повноважень між центральною владою і органами місцевого самоврядування.

Розуміючи проблеми та інтереси кожного регіону України та його мешканців, Партія регіонів водночас прагне дати адекватну відповідь на провідні тенденції сучасного історико-політичного процесу та виклики глобалізації.

Фундаментом Партії регіонів, її кадровим ядром, соціальною опорою є люди праці всіх сфер суспільного життя, чиїми зусиллями твориться новітня українська історія, зміцнюється держава та суспільство. Ми сприятимемо їх добробуту, становленню середнього класу, розвитку підприємництва, налагодженню в Україні соціального діалогу та партнерства.

Важливим результатом плідного осмислення та втілення ідейних підходів, практики передових демократій початку XXІ століття став політичний центризм – основа стратегії Партії регіонів.

Ми – за центризм як точку тяжіння всіх демократичних і патріотичних сил, політичних партій, громадських організацій до консолідації та співпраці на новому відповідальному етапі розвитку України.

Ми – за центризм як платформу для консолідації українського політикуму.

Розбудова громадського суспільства завжди була невід’ємною складовою нашої політики, вона й надалі залишатиметься одним з партійних пріоритетів. Вважаємо своїм обов’язком всіляко підтримувати громадські ініціативи, проекти, які мають загальнодержавну і регіональну значимість, відповідають програмним принципам партії, її політичній стратегії.

Політичний курс, обраний партією, – це філософія і технологія творення, яка ставить у центр своєї діяльності людину й забезпечує ефективний розвиток усього суспільства.

Партія покладається на молодь, яка поважає досвід старшого покоління, прагне володіти сучасними знаннями, знайти своє місце в суспільстві і гідно представляти Україну в світі.

Чим далі, тим вагомішою повинна ставати роль українських жінок в усіх сферах життєдіяльності суспільства, на всіх рівнях влади. Ми будемо наполегливо проводити цю лінію в партійній роботі, орієнтуючись на український досвід і кращі світові стандарти.

Партія буде робити все можливе, щоб ветерани війни і праці – ті хто приніс нам мир, життя та свободу – відчували постійну турботу, передавали нам свої моральні і духовні цінності.

Партія регіонів вважає, що розбудова авторитетної держави неможлива без активної участі у сучасних світових процесах. Гарантією гідної ролі України у світі повинна стати саме розкриття людського потенціалу.

Сильною і авторитетною може стати лише та політична організація, яка в чесній боротьбі доводить свої переваги на виборах, отримуючи довіру виборців. Партія регіонів весь час послідовно і принципово відстоює їх інтереси, права і свободи, перебуваючи як при владі, так і в опозиції.

Політичний процес в Україні потребує проведення послідовної стратегії. Партія регіонів неодноразово демонструвала свою здатність бути ядром як владних, так і опозиційних сил. Ми і в подальшому налаштовані на партнерські, конструктивні взаємовідносини з різними партіями, якщо вони відстоюють загальнонаціональні інтереси, виступають за демократію, захищають права і свободи громадян, діють в межах Конституції та законодавства України.

Демократія, свобода, верховенство права, економічний розвиток – неодмінні умови реалізації такої стратегії, а патріотизм, державність, духовність і прагматизм – її основа.

Народові потрібна розумна, компетентна, ефективна та чесна влада і ми спроможні її сформувати.

Партія регіонів рішуче обстоює еволюційний розвиток країни, безумовне дотримання Конституції та законів України, забезпечення прав і свобод її громадян, дотримання політичної культури у розв’язанні суспільних проблем.

Ми – за сильну державу, розвинуте громадянське суспільство, ефективну економіку.

Благополуччя і добробут усього українського народу, забезпечення високого рівня освіти і культури, соціальних гарантій, охорони здоров’я, безпеки життя та зростання конкурентоспроможності економіки – ось наші головні цілі.

Виступаючи активним і послідовним суб’єктом демократичних перетворень, ми є прихильниками:
– внутріпартійної демократії;
– свободи думки, узгодженості рішень і дисципліни виконання;
– чіткого розподілу повноважень і відповідальності між центральними керівними органами, регіональними і місцевими партійними організаціями;
– дотримання партійної вертикалі у сфері стратегічних питань та самостійності регіональних і місцевих організацій партії у розв’язанні регіональних і місцевих проблем.

Оцінюючи шлях, який ми пройшли, досягнуті результати, цілі та завдання на майбутнє, маємо всі підстави стверджувати: Партія регіонів – це партія всього українського народу, стабільного і збалансованого розвитку, історичної перспективи.

ІІ. ЗМІЦНЕННЯ ЗАСАД ДЕМОКРАТИЧНОГО РОЗВИТКУ

У своїй практичній діяльності Партія регіонів ставить за мету досягти європейських стандартів рівня життя . Досягнення цієї мети можливе за умови ефективного розвитку національної економіки та демократії.

Завдання Партії регіонів полягає в тому, щоб політичними методами забезпечити умови для розвитку людини.

Ми виступаємо за якнайшвидше приєднання України до ЄС за умови вибудови ефективної моделі співпраці з нашими сусідами – країнами СНД, насамперед – з Росією.

Ми – за поглиблення конституційної реформи, яка крім іншого повинна забезпечити:
– зміцнення демократії та верховенства права;
– реальний захист прав і свобод громадян;
– завершення переходу до парламентсько-президентської республіки;
– дієву систему загальнонаціонального політичного представництва інтересів усіх регіонів України;
– надання російській мові статусу другої державної;
– посилення парламентського контролю за діяльністю виконавчої влади;
– децентралізацію функцій влади і управління в державі, прозорість діяльності влади та її підзвітність народу;
– зміцнення місцевого самоврядування;
– створення належної правової бази для розвитку громадянського суспільства.

Свій статус європейської демократичної держави Україна може підтвердити, створивши умови для захисту громадянами своїх прав. Необхідно, щоб судочинство та інші форми правового захисту стали доступні кожній людині незалежно від рівня її доходів чи місця проживання. Ми готові провести у країні необхідні зміни, спрямовані на створення механізмів, які дадуть можливість людині ефективно, справедливо і в прийнятні строки захистити свої права. Водночас державна політика повинна спрямовуватися на захист особистості і власності. Всупереч існуючій в сьогоднішній Україні практиці, ми вимагаємо посилення кримінальної відповідальності за злочини проти особистості. Моральне, соціальне та матеріальне благополуччя громадян повинно бути пріоритетом для держави.

Партія регіонів визнає роль української мови як одного з символів української держави. Разом з тим ми категорично проти використання державних інститутів для насильницької українізації і витіснення інших мов, насамперед російської, зі сфер офіційного спілкування, засобів масової інформації, науки, освіти і культури. Підтримуючи європейську традицію взаєморозуміння між громадянами й виходячи з культурних реалій, ми домагатимемося для російської мови статусу другої державної при законодавчому закріпленні права регіонів вводити на їхній території додаткову офіційну мову, що матиме рівні з державною мовою права. Ми – послідовні прихильники гасла: „Дві мови – один народ!”

Ми – за мовне розмаїття й розвиток культур усіх громадян України. Фактично дво-, а в деяких регіонах і багатомовність жителів України Партія регіонів вважає не проблемою, а перевагою нашого народу. Тому ми стверджуємо, що одна з функцій держави – підтримка і стимулювання розвитку мовного багатства нашої країни. Причому право визначати мовні пріоритети для такої підтримки мусить бути закріплене за регіонами – за державою повинен залишитися обов’язок спільно фінансувати програми розвитку регіональних мов нарівні з розвитком державної мови.

На зовнішньополітичній арені ми обстоюємо державну політику відкритості та добросусідства, збереження позаблокового статусу України.

Питання про вступ України до НАТО та інших міжнародних військових організацій може вирішуватися тільки на основі результатів всенародного референдуму.

Сильні регіони – міцна держава

Наша Партія об'єднує громадян, які проживають в усіх регіонах України і свідомі особистої відповідальності за сьогодення та майбутнє своєї родини і громади, селища і міста, району і області – усієї країни.

Партія регіонів сприятиме ефективному використанню можливих людських, організаційних та фінансових ресурсів в інтересах соціально-економічного розвитку територіальних громад.

Законодавство України проголосило право територіальних громад (мешканців сіл, селищ, міст) самостійно вирішувати питання місцевого значення безпосередньо, а також через органи місцевого самоврядування.

Партія регіонів – за усунення двовладдя і протистояння управлінських структур на регіональному і місцевому рівнях. Ми підтримуватимемо формування обласними і районними радами власних підзвітних виконавчих органів, що дасть змогу їм оперативно реалізовувати ухвалені рішення, самостійно складати і виконувати відповідні бюджети, цільові програми з питань соціально-економічного і культурного розвитку.

Стратегічне завдання Партії регіонів – забезпечити безперешкодне здійснення цього права. Ми віримо, що визнання свободи та індивідуальності територіальних громад одночасно з наданням їм широких можливостей брати участь у розробці й реалізації соціально-економічної політики стане фактором, який сприятиме консолідації регіонів і зміцненню української держави. Тому ми будемо вирішувати питання щодо:
– втілення нової конституційної моделі, згідно з якою територіальні громади і створені ними органи зможуть ефективно управляти розвитком населених пунктів і регіонів, маючи необхідний обсяг фінансово забезпечених повноважень;
– формування більшості своїх представників у складі місцевих рад усіх рівнів, спираючись на підтримку населення;
– залучення до роботи в органах місцевого самоврядування чесних, ініціативних, відповідальних професіоналів, небайдужих до проблем людей.

Ми – за:
– реалізацію принципів регіональної й місцевої демократії, посилення прозорості та відповідальності в роботі регіональних владних структур і органів місцевого самоврядування;
– створення правових, економічних та фінансових умов для динамічного розвитку регіонів;
– розв’язання актуальних соціально-економічних та екологічних проблем регіонів;
– подолання депресивного стану територій, у тому числі шляхом податкового стимулювання розвитку слаборозвинутих та депресивних територій;
– ефективне використання продуктивного потенціалу та історичних особливостей регіонів для досягнення оптимальної спеціалізації у виробництві товарів та послуг;
– перехід від перерозподільного принципу в державній регіональній політиці до принципу розвитку регіонів з урахуванням специфіки та потенціалу кожного з них;
– визначення і правове закріплення для кожного регіону переліку програм, які реалізуються на місцевому та загальнодержавному рівнях, з відповідним розподілом джерел фінансування і відповідальності;
– реалізацію соціальних програм на регіональному рівні з урахуванням місцевої специфіки.

Місцеве самоврядування мусить стати реальним фундаментом народовладдя. Шлях до цього – максимальна передача владних та фінансових повноважень місцевим органам влади для втілення регіональних стратегій розвитку.

Ми домагатимемось того, щоб забезпечувалися рівні сприятливі умови для саморозвитку і самореалізації кожного регіону України, кожної територіальної громади. Водночас ми визнаємо право державної влади вживати жорстких заходів щодо регіональних властей у разі порушення ними Конституції, законів України, прав і свобод громадян.

IІІ. ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Головним завданням Партії регіонів у соціально-економічній сфері є розбудова сучасної економічно розвинутої соціально орієнтованої держави, яка забезпечує постійне зростання добробуту своїх громадян. У країні мають органічно поєднуватися політика прискореного економічного зростання з ефективною соціальною політикою. Збільшення особистих доходів громадян забезпечується відповідно до рівня росту валового внутрішнього продукту. Це дасть можливість не лише підвищити купівельну спроможність наших співвітчизників, але й дасть їм змогу збільшувати свої заощадження, а держава гарантуватиме не тільки збереження капіталів українців, але й їхнє примноження.

Партія регіонів забезпечить реальне підвищення добробуту народу та примноження багатства держави, випереджаючий ріст соціальних стандартів над показниками інфляції.

Головними напрямами досягнення цієї мети є:
– забезпечення високих темпів економічного зростання;
– розбудова потужної конкурентоспроможної економіки;
– створення сприятливих умов для розвитку підприємства та підприємницької ініціативи;
– проведення ефективної бюджетної політики;
– підвищення добробуту громадян, соціальних стандартів якості життя, становлення середнього класу та подолання бідності;
– відродження українського села та розбудова конкурентоспроможного агропромислового комплексу;
– проведення збалансованої та виваженої зовнішньоекономічної політики; проведення структурних реформ.

Лише вільний прояв приватної ініціативи, чесна конкуренція в ринкових відносинах, гарантія захисту прав власності спроможні забезпечити стале економічне зростання. Для цього наша партія створюватиме сприятливі умови для ведення бізнесу та інвестування, що дасть можливість оновити застарілі виробничі потужності і створити нові сучасні виробництва.

Ключовим напрямом державної економічної політики повинна стати реальна підтримка малого і середнього бізнесу, що сприятиме формуванню в українському суспільстві домінанти ініціативних людей, які забезпечуватимуть економічне зростання, створення робочих місць, соціальну стабільність і насиченість ринку.

З метою успішного розвитку приватного підприємництва ми пропонуємо:
– розробку і реалізацію ефективних державних і регіональних програм соціальної підтримки громадян, які мають намір займатися підприємницькою діяльністю (зокрема шляхом пільгового кредитування);
– відкриття при органах місцевого самоврядування інформаційно-консультаційних центрів для представників малого бізнесу. Такі центри слід укомплектовувати кваліфікованими фахівцями, які б надавали підприємцям юридичні консультації, допомогу у проведенні маркетингових досліджень, пошуку приміщень і необхідного устаткування для організації та ведення бізнесу. Відповідні послуги для підприємців-початківців повинні надаватися безоплатно;
– максимальне спрощення порядку реєстрації суб’єктів підприємницької діяльності. В населених пунктах необхідно створити розгалужену мережу адміністративних установ, що працюють за принципом "єдиного вікна" і надають в найкоротші терміни повний спектр комплексних управлінських послуг, пов’язаних з реєстрацією юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців;
– забезпечення лібералізації дозвільних процедур у сфері господарювання, недопущення необґрунтованого збільшення переліку видів підприємницької діяльності, що підлягають ліцензуванню. При цьому основний обсяг повноважень у сфері ліцензування підприємницької діяльності повинен переміститися з центрального рівня на рівень регіональних органів, що дасть змогу зекономити час і кошти суб’єктів господарювання;
– збереження чинної системи спрощеного оподаткування для суб’єктів малого бізнесу та встановлення для новоствореного сімейного бізнесу податкових канікул;
– розроблення і впровадження системи спрощеного оподаткування для середнього бізнесу;
– спрощення доступу малого і середнього бізнесу до кредитних ресурсів;
– значне скорочення кількості перевірок діяльності суб’єктів підприємництва; недопущення дублювання функцій у системі органів контролю;
– стимулювання лізингових операцій з придбання основних фондів малими й середніми підприємствами.

Нарівні із створенням умов для малого і середнього бізнесу Партія регіонів виступає за розвиток в Україні національних фінансово-промислових груп, спроможних гідно конкурувати на міжнародних ринках. Ми домагатимемося:
– непорушних гарантій власності й відмови від практики реприватизації;
– створення законодавчих умов, які унеможливлять рейдерство як системний фактор, що дестабілізує український ринок;
– державного сприяння суб’єктам господарювання у виході на міжнародні ринки і забезпечення захисту інтересів українських корпорацій за кордоном;
– удосконалення антимонопольного законодавства.

Вплив держави на економічні процеси повинен змінитись: від бюрократичного контролю за господарською діяльністю слід переходити до стимулювання економічної ініціативи.

Партія використає всі можливості для входження України до економічно розвинутих країн світу. Для цього ми мусимо сповна використовувати й розвивати наш унікальний людський, науково-технологічний, промисловий та аграрний потенціал.

У бюджетній політиці Партія регіонів обстоює:
– спрямування бюджетних ресурсів на підвищення рівня життя громадян та якості надання соціальних послуг;
– посилення інноваційно-інвестиційної складової бюджетної політики;
– поліпшення рівня збалансованості і прозорості бюджету, досягнення якісно нового рівня стратегічного бюджетного планування, визначення середньострокової податково-бюджетної стратегії, узгодженої з середньостроковими пріоритетами соціально-економічного розвитку держави та її регіонів;
– забезпечення максимальної зорієнтованості бюджетної політики на підтримку переоснащення і модернізації національної економіки, будівництво магістральних шляхів, створення сучасної інфраструктури;
– зменшення диспропорції в соціально-економічному розвитку окремих регіонів шляхом удосконалення системи бюджетних відносин, а також розподілу функцій та повноважень між центральним та місцевими бюджетами;
– стимулювання депресивних регіонів та створення умов для зацікавленості місцевих бюджетів у зростанні власних доходів;
– орієнтацію бюджетних коштів на досягнення результатів відповідно до обсягу та якості наданих державних послуг. Бюджетні надходження повинні використовуватись не для збільшення витрат на утримання чиновників чи бюджетних установ, а на підвищення якості послуг для населення;
– підвищення контролю за цільовим і ефективним використанням коштів та зовнішніх і внутрішніх запозичень;
– забезпечення ефективного функціонування системи державних закупівель, державного замовлення та державного матеріального резерву.

У податковій політиці ми виступаємо за:
– створення в Україні найбільш сприятливих умов серед країн Східної Європи для бізнесу;
– прийняття Податкового кодексу, який забезпечить в Україні справедливу систему оподаткування, його адаптацію до норм законодавства Європейського Союзу та встановить прозорі та зрозумілі механізми взаємодії держави і платників податків;
– стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності та запровадження енергозберігаючих заходів;
– значне зменшення рівня фіскального навантаження на економіку шляхом скорочення видів податків та зниження ставок по окремих з них;
– зниження рівня фіскального навантаження на фонд оплати праці та запровадження єдиного соціального внеску;
– стимулювання розвитку підприємництва шляхом удосконалення системи оподаткування та упорядкування правил і процедур проведення податкових перевірок та їх значне скорочення;
– оптимізацію системи платежів за використання природних ресурсів та екологічних зборів;
– звільнення від оподаткування частини доходу фізичних осіб, яка спрямовується на навчання, охорону здоров’я, будівництво житла та інші соціальні витрати;
– розширення повноважень місцевих органів виконавчої влади щодо податкового стимулювання.

У промисловій політиці Партія регіонів пропонує:
– розробку і прийняття довгострокової Національної промислової стратегії;
– створення сприятливих умов для розвитку вітчизняного виробництва, впровадження високих наукоємних конкурентоспроможних технологій, зменшення залежності від імпортних поставок шляхом впровадження політики імпортозаміщення промислової продукції кінцевого споживання;
– здійснення структурної перебудови і підвищення ефективності функціонування військово-промислового комплексу, ракетно-космічної, важкої, авіаційної, суднобудівної промисловості, транспортного та сільськогосподарського машинобудування;
– збільшення частки наукоємної конкурентоспроможної продукції у промисловому виробництві, стимулювання прискореного оновлення основних фондів та запровадження нових технологій;
– забезпечення виконання галузевих програм виробництва високоякісної конкурентоспроможної продукції, вдосконалення галузевої структури виробництва, збільшення в експорті питомої ваги продукції з високим ступенем переробки;
– розширення ринку збуту продукції вітчизняних промислових підприємств, посилення коопераційних зв'язків та активізацію міжнародного співробітництва, державне стимулювання експорту промислової продукції, насамперед наукоємної.

У науково-технічній та інноваційній політиці ми виступаємо за:
– впровадження механізму державного замовлення на реалізацію пріоритетних інноваційних проектів, підвищення інноваційної активності малого і середнього підприємництва;
– концентрацію фінансово-економічних та інтелектуальних ресурсів держави на провідних напрямах науково-технічного оновлення виробництва шляхом розроблення та реалізації середньострокових галузевих і регіональних пріоритетів інноваційної діяльності;
– розвиток інноваційної інфраструктури, зокрема технологічних і наукових парків, технополісів тощо;
– активізацію регіональної інноваційної політики на базі регіональних пріоритетів інноваційної діяльності;
– побудову в Україні економіки знань.

В аграрній політиці Партія регіонів домагатиметься:
– забезпечення розвитку високоефективного, прибуткового сільськогосподарського виробництва та розв’язання на цій основі проблем соціальної інфраструктури села;
– удосконалення соціально-правового устрою в агропромисловому комплексі та завершення земельної реформи;
– реалізації розробленої Партією регіонів стратегії соціального розвитку села та Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року, затвердженої Урядом В.Ф. Януковича 19 вересня 2007 року;
– створення електронного загальнодержавного кадастру землі та відповідної земельно-інформаційної бази даних;
– проведення моніторингу земельних ресурсів, великомасштабного й докладного обстеження ґрунтів, розроблення та прийняття Законів України «Про використання та охорону ґрунтів», «Про консервацію земель», «Про агрохімічну паспортизацію угідь»;
– розбудови інфраструктури аграрного ринку.

В енергетичній політиці ми обстоюємо:
– запровадження дієвої політики енергозбереження;
– недопущення неконтрольованого зростання цін на енергоносії, диверсифікації джерел енергозабезпечення;
– вдосконалення порядку надання державної підтримки підприємствам вугільної промисловості виходячи з потреб запровадження економічного стимулювання підприємств цієї галузі незалежно від форми власності; вжиття невідкладних заходів для підвищення престижності шахтарської праці, поліпшення соціального захисту та медико-санітарного обслуговування працівників вугільної галузі;
– нарощування обсягів виробництва електроенергії на атомних електростанціях, підвищення безпеки їхньої роботи;
– послаблення залежності України від постачання імпортних газу і нафти та збільшення обсягів їх власного видобутку;
– запровадження комплексного підходу до реструктуризації неперспективних та збиткових вугледобувних підприємств з урахуванням рівня соціально-економічного розвитку територій, на яких вони розташовані;
– розширення використання нетрадиційних та відновлювальних джерел енергії.

У транспортній політиці Партія регіонів реалізуватиме:
– розробку і прийняття довгострокової Національної транспортної стратегії та програм розвитку авіаційного, залізничного, автомобільного, морського, річкового та місцевого транспорту;
– підвищення технічного рівня та безпечної експлуатації автомобільних доріг і мостів, розбудову міжнародних транспортних коридорів;
– оновлення переважно на основі використання продукції вітчизняної промисловості основних фондів і технічне переоснащення морських портів та судноплавних компаній, залізниць, аеропортів та авіакомпаній незалежно від форми власності;
– розвиток і вдосконалення мережі регулярного транспортного сполучення, підвищення якості та надійності пасажирських перевезень, виконання заходів щодо автотранспортного обслуговування населення у сільський місцевості та продовження впровадження швидкісного руху пасажирських поїздів;
– посилення на всіх видах транспорту державного контролю за виконанням суб’єктами господарювання правил перевезень вантажів і пасажирів;
– доступність для використання громадянами України усіх видів транспорту.

У будівельній, житловій і комунальній політиці ми ініціюватимемо:
– впровадження комплексу заходів, спрямованих на зниження вартості будівництва житла;
– забезпечення будівництва соціального житла на засадах співфінансування з місцевих бюджетів для соціально незахищених верств населення, інвалідів та учасників Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій, учителів, лікарів, інших працівників бюджетної сфери;
– невідкладне виконання заходів з реалізації регіональних програм реконструкції житлових будинків перших масових серій;
– встановлення цін на комунальні послуги відповідно до реального рівня доходів громадян та компенсацію малозабезпеченим громадянам підвищення вартості комунальних послуг;
– приведення розрахунків населення за житлово-комунальні послуги у відповідність з якістю наданих послуг, зниження їхньої ресурсовитратності та покращення якості;
– поступове і коректне застосування механізмів конкуренції на ринку соціальних послуг;
– забезпечення прозорості і справедливості в системі формування комунальних тарифів.

ІV. ПРІОРИТЕТИ СОЦІАЛЬНОГО РОЗВИТКУ

Соціальна політика Партії регіонів ґрунтується на реальних можливостях економіки, на точних економічних розрахунках, впровадженні найкращого світового досвіду в розв’язанні соціальних проблем.

Ми проголошуємо: Партія регіонів забезпечить громадянам України гідне життя і стабільний соціальний добробут.

Вперше в українській політиці ми пропонуємо принципово нову державну стратегію надання соціальних гарантій громадянам упродовж усього життя, що стане запорукою соціального успіху і виходу на нові цивілізаційні обрії.

Успішна людина – успішна країна!

Головними соціальними пріоритетами для нас є:
– сприяння захисту соціальних прав громадян, закріплених у Конституції України;
– забезпечення мінімальної зарплати і пенсії, не нижчих від реального прожиткового мінімуму;
– індексація заробітної плати, пенсій відповідно до зростання споживчих цін;
– повернення громадянам заощаджень, заморожених в Ощадбанку, з нарахуванням накопичених банківських відсотків, насамперед – пенсіонерам, ветеранам, інвалідам та громадянам похилого віку;
– найсуворіший контроль за виконанням статей бюджету, пов'язаних із забезпеченням соціального захисту громадян;
– захист споживача від неякісних товарів, несумлінної конкуренції та монопольних цін. Кожен випадок продажу неякісного товару повинен розглядатись як надзвичайна подія і винні мають понести покарання;
– вдосконалення митно-тарифної політики, законодавчої бази щодо захисту прав вітчизняного споживача, забезпечення експортно-імпортної збалансованості торговельного обігу з урахуванням вступу України до СОТ;
– забезпечення державної підтримки соціально найвразливіших верств населення: пенсіонерів, інвалідів, багатодітних сімей та одиноких матерів;
– введення спеціального податку на розкіш, кошти від якого мають йти виключно на потреби найнезахищеніших верств населення.

Кожному пенсіонеру гарантуємо пенсію, що відповідає стажу, кваліфікації та умовам праці. Підтримаємо пенсіонерів, що працюють, шляхом виплати і пенсії, і зарплати.

З цією метою ми забезпечимо:
– постійний контроль за процесом створення в Україні дієвої трирівневої пенсійної системи: поєднання солідарної і накопичувальної систем та добровільного пенсійного страхування;
– встановлення розміру пенсій залежно від трудового внеску;
– запровадження в Україні системи дієвого контролю за своєчасним здійсненням виплати пенсій і соціальної допомоги, посилення відповідальності за затримку цих виплат та несвоєчасне здійснення відрахувань до державних цільових фондів;
– ефективний контроль за недержавними формами пенсійного обслуговування;
– створення умов для реалізації страхових принципів у пенсійному забезпеченні;
– сприяти звільненню пенсіонерів, які працюють, від усіх видів податків.

Кожен пенсіонер має бути впевненим, що держава зробить усе необхідне для забезпечення йому гідних умов життя.

Щаслива родина – успішна країна!

У питаннях підтримки сім’ї та молоді Партія регіонів ставить перед собою такі завдання:
– реалізація загальнонаціональної програми системної і довгострокової підтримки української родини, програми з підтримки материнства і дитинства;
– запровадження багаторівневої системи дієвої допомоги багатодітним сім’ям та сім’ям, що виховують неповнолітніх дітей і дітей-інвалідів;
– забезпечення не менш як 50 % держзамовлення на підготовку спеціалістів у вищих навчальних закладах;
– виконання прийнятих за ініціативи фракції Партії регіонів у Верховній Раді України нормативних актів щодо надання молодим спеціалістам гарантованого першого робочого місця;
– розширення практики надання пільгових житлових кредитів молодим сім’ям, щоб кожна молода родина мала змогу придбати власне житло;
– законодавче забезпечення отримання молодою родиною муніципального житла у довгострокову оренду, зокрема за кошти, залучені від земельних аукціонів.

Основними напрямами молодіжної політики є:
– залучення максимальної кількості молодих людей до освітнього процесу, створення економічних умов і стимулів, що сприяють доступності і престижності освіти (середньої, середньої спеціальної та вищої), а також радикальне підвищення її якості;
– залучення молоді до активних занять спортом, пропаганда здорового способу життя;
– запобігання алкоголізму і наркоманії серед молоді, підтримка програм зменшення шкоди і ресоціалізації активних споживачів алкоголю і наркотичних засобів; відмова від репресивних заходів щодо людей з наркотичною залежністю;
– підтримка регіональних і національних організацій, що залучатимуть молодь до політичного і громадського життя громад, регіонів і країни;
– надання регіональної і державної підтримки програмам учнівських і студентських обмінів.

Державну політику у справі підтримки інституту сім’ї треба націлити на сприяння економічній стабільності родин із залученням суспільства та представників бізнесу. Для цього ми пропонуємо такі кроки:
– реалізувати державні й місцеві програми надання соціального житла для неповних сімей і тих, що виховують дітей-інвалідів, багатодітних родин та інших соціально незахищених верств населення;
– підтримати програми часткової зайнятості молодих батьків та батьків, які виховують дітей-інвалідів, на підприємствах державної та приватної форми власності.

Сьогоднішня державна політика, спрямована на підтримку материнства і дитинства, не може обмежуватися лише грошовими виплатами при народженні дитини. Позитивно оцінюючи факт збільшення доходів українських сімей, ми вважаємо, що роль держави і місцевих громад мусить бути значно активнішою. Зокрема, вкрай необхідно:
– забезпечити доступність інноваційних медичних послуг, що поліпшують здоров’я матерів і дітей, а також залучити їх до профілактичних заходів;
– реорганізувати соціальні служби і служби у справах неповнолітніх для надання послуг і створення дієвих механізмів захисту дітей з неблагополучних сімей, розвивати систему ювенальної юстиції.

Велика кількість українських сімей розпалася внаслідок безробіття і економічної кризи 90-х років. Неповні сім’ї, діти без батьківського догляду залишились в Україні. Тому ми плануємо розгорнути цілеспрямовану діяльність з повернення українських "заробітчан" на батьківщину. Возз’єднання сімей і збільшення числа робітників дасть змогу розв’язати в довгостроковій перспективі проблеми багатьох регіонів України.

Партія регіонів цілеспрямовано працюватиме в інтересах зміцнення економічної й соціальної стабільності української сім’ї.

У сфері охорони здоров’я Партія регіонів обстоює:
– пріоритет охорони здоров’я в державній політиці;
– перегляд моделі управління, організації та фінансування системи охорони здоров’я з перенесенням акцентів на контроль якості та професійну підзвітність;
– заміну норм, що визначають розподіл бюджетних ресурсів на основі якісних показників, нормативними положеннями на основі показників якості і попиту;
– передачу органам місцевого самоврядування повноважень щодо оптимізації медичної інфраструктури на місцях, розробки та фінансування місцевої політики охорони здоров’я і стимулювання якості в обслуговуванні;
– реалізацію національних цільових програм боротьби з туберкульозом та ВІЛ/СНІДом, спрямованих на лікування хворих і профілактику епідемій серед населення;
– подальше реформування системи охорони здоров'я з метою забезпечення громадянам свободи вибору медичних послуг, їх гарантовану якість і доступність усіх базових видів медичної допомоги;
– забезпечення тривалості життя в Україні не нижче рівня розвинутих країн Європи;
– гнучке поєднання безкоштовної та страхової форми медичного обслуговування;
– поетапне запровадження обов'язкового державного медичного страхування незахищених верств населення, дітей, інвалідів та пенсіонерів;
– дієве сприяння з боку держави вітчизняному виробнику медичних препаратів та обладнання, створення умов для оптимізації цін на лікарські засоби і медичну апаратуру в Україні, підтримання конкурентоспроможності української фармакологічної індустрії. Якісні ліки повинні бути доступними для всіх українців.

Партія регіонів ставить за мету домогтися політичними методами поліпшення умов праці, підвищення особистого доходу працюючих громадян, відкриття нових робочих місць, збільшення дохідності малого та середнього бізнесу і підвищення рівня життя працездатного населення України.

Зокрема, у сфері зайнятості Партія регіонів вважає за доцільне:
– підготувати та реалізувати перспективну загальнонаціональну програму створення нових робочих місць та забезпечення повної зайнятості населення;
– домагатися належного державного субсидіювання щодо створення робочих місць, модернізації підприємств, організації суспільних робіт із забезпеченням економіки сучасною інфраструктурою, яка дасть перспективу для працевлаштування громадян;
– створити дієві механізми моніторингу виконання умов колективних договорів, укладених між трудовими колективами та підприємствами. Це має супроводжуватися створенням умов для ефективної взаємодії профспілок і спілок роботодавців, спрямованої на забезпечення балансу інтересів найманих працівників та підприємців;
– посилити систему контролю за дотриманням трудового законодавства України в усіх секторах і галузях – як на регіональному, так і національному рівні;
– формувати регіональні та загальнодержавні інформаційні бази даних щодо попиту і пропозицій на ринку праці;
– всебічно розвивати регіональні програми з професійної перепідготовки кадрів;
– створити дієву законодавчу базу, спрямовану на захист прав працівників як у приватному, так і в державному секторі;
– здійснювати державний контроль за дотриманням норм безпеки праці та охорони здоров’я на підприємствах усіх форм власності.

Ми цілеспрямовано домагатимемося того, щоб працююча людина могла самостійно забезпечити достойне життя собі та своїй родині.

V. ОСВІТА, КУЛЬТУРА І ДУХОВНІСТЬ

Партія регіонів впевнена, що освіта і наука є не тільки традиційними сферами виховання людини і турботи про суспільство, але й сферою формування людського капіталу, який відіграє стратегічну роль у конкурентоспроможності економіки України. Ми – та політична сила, яка готова взяти на себе відповідальність за створення у країні гнучкої, спрямованої на потреби людини, суспільства і економіки, відкритої для інновацій науково-освітньої системи.

Україні необхідна сучасна, гнучка й доступна система освіти. Освітня політика країни повинна відповідати таким вимогам:
– держава зобов’язана створити можливість одержання якісної освіти для кожної людини незалежно від її економічного становища, віку, статі та місця проживання;
– вітчизняна освіта повинна відповідати світовим стандартам і вимогам, що дасть можливість українським фахівцям достойно конкурувати на міжнародних ринках праці;
– держава повинна забезпечити підтримку навчання кращої нашої молоді в найбільш авторитетних учбових закладах світу для отримання сучасного рівня освіти та використання своїх знань для розвитку нашої держави;
– система освіти повинна враховувати стрімкі темпи змін, що відбуваються у країні і світі, допомагаючи українським громадянам соціалізуватися на принципах толерантності і відкритості, а також адаптуватися до нових викликів і можливостей.

Система освіти України повинна спрямовуватися на виховання і підготовку людини, активного члена своєї територіальної громади й суспільства, відповідального громадянина й успішного професіонала. Ця система повинна виховати нове покоління політиків і управлінців для територіальних громад, бізнесу, суспільства, охорони здоров’я, науки, мистецтва. Метою української освіти має стати надання знань, навичок і компетенцій, необхідних для відповідальних громадян, які знають свої права й обов’язки, здатні до успішної економічної діяльності і солідарних дій, поважають себе й представників інших рас, етносів, віросповідань і культур.

Для побудови системи освіти, яка б відповідала сучасним викликам, Партія регіонів пропонує наступне:
– перегляд нормативних вимог до формування бюджетів навчальних закладів з метою їх збільшення;
– делегування на рівень районів і міст достатніх повноважень в управлінні інфраструктурою освіти, а також вирішення кадрових питань;
– впровадження системи об’єктивного контролю якості освітніх послуг на всіх рівнях.

Освітній рівень і професіоналізм українців впливають на конкурентоспроможність нашої економіки у сучасному глобальному світі. Для досягнення високої якості підготовки наших спеціалістів основою системи загальної освіти повинен стати принцип "освіта протягом всього життя". Нова система освіти повинна включати в себе дошкільні заклади, середні школи і середні професійні училища, вузи й центри післядипломної освіти. Партія регіонів сприятиме створенню послідовної національної системи освіти протягом всього життя людини, до якої входитимуть освітні заклади всіх рівнів і форм власності.

У сфері середньої освіти ми продовжимо впровадження освітніх округів як найдієвішого механізму відкриття освітніх послуг для жителів регіонів. Об’єднуючи в один комплекс дитсадки, школи, позашкільні виховні та освітні програми і клуби, округи готуватимуть підростаюче покоління українців активними й успішними громадянами, робітниками, творцями й лідерами своєї громади. Оптимізація кількості шкіл, залучення досвідчених управлінців до керівництва середніми навчальними закладами, підвищення оплати праці вчителів, надання вчителям статусу державних службовців, інформатизація, залучення до національних й окружних освітніх програм повернуть школі роль центрів загальної освіти громадян.

Партія регіонів в інтересах конкурентоспроможності української економіки готова взяти на себе відповідальність за створення в країні ефективної системи вищої освіти. Ми вважаємо за необхідне ефективно використовувати ті ресурси розвитку, які надає Україні участь в Болонському процесі. Залучення до європейської системи освіти й науки, до міжнародних дослідницьких проектів сприятиме швидшому економічному розвитку нашої країни.

Для цього необхідно здійснити оптимізацію кількості університетів та відновити систему вищої професійної освіти в Україні. Уся система вищої освіти в країні повинна складатися з трьох типів закладів: вищих учбових закладів для вузькоспрямованої професійної підготовки, загальноосвітніх університетів та дослідних університетів. Фактично це означає створення нового типу закладів – мережі сильних автономних дослідних університетів, спроможних стати фундаментом економіки знань в Україні. При цьому держава і регіони повинні будуть надавати новоутвореним університетам проектно-цільове фінансування конкретних дослідно-освітніх програм. Спеціалізація та цілі цих закладів будуть чітко розподілені для досягнення максимального ефекту для країни в цілому.

Новоутвореним університетам необхідно надати реальну автономію, засновану на адміністративній, економічній, навчально-методичній і науковій самостійності. Автономізація університетів має супроводжуватися:
– введенням трирівневої системи підготовки спеціалістів (бакалавр – магістр – доктор), стандарти якої відповідають європейському формату й відміняють бюрократичний контроль над наукою та освітою;
– відмовою від переліку спеціальностей як механізму, що перешкоджає встановленню природних зв’язків ринку й освітніх закладів.

Таким чином, будуть створені умови для вільної дослідницької, освітньої й економічної діяльності університетів та перетворення їх у конкурентоспроможних учасників ринку економіки знань.

Одночасно Міністерство освіти і науки повинно стати єдиним державним органом управління, який створює сприятливі умови для розвитку науки і освіти в Україні, а також надійним партнером для самостійних наукових й освітніх установ усіх форм власності. В інших питаннях сфера науки і вищої освіти має регулюватися угодами між самими вузами.

У співробітництві держави й університетів особливу роль повинні відігравати національні й регіональні фонди розвитку науки і освіти. Ці органи, що об’єднують і координують інтереси вузів, держави й регіонів, будуть механізмом надання засобів для фінансування участі українських спеціалістів і студентів у регіональних, національних і міжнародних науково-освітніх програмам, спрямованих на фундаментальні й прикладні дослідження.

Партія регіонів усвідомлює, що культура і духовність мають стати базовими і системоутворюючими чинниками утвердження солідарного громадянського суспільства та інтеграції регіонів, представників усіх народів і етнорегіональних груп, що проживають в Україні, в єдину політичну націю.

Одним зі своїх головних завдань Партія вважає духовну і культурну розбудову, утвердження в Україні принципу полікультурності як основи успішності сучасної держави і дієвої регіональної демократії в умовах культурної глобалізації.

Основне завдання Партії регіонів в цій сфері – надання духовній і культурній політиці стратегічного державного значення, що має на меті забезпечення високого рівня загальнокультурного розвитку країни.

Завдання українського суспільства у глобалізованому світі полягає у збереженні власної самобутності, національно-культурній самоідентифікації, у виході на світовий простір з власним духовним надбанням.

У сфері культурної політики Партія регіонів пропонує:
– створення засад пріоритетного розвитку культури, категоричне заперечення залишкового принципу у ставленні до проблем цієї галузі;
– зміну моделі фінансування науки, культури та освіти, перерозподіл коштів на користь регіональних і місцевих бюджетів у цих галузях;
– державну підтримку українських діячів культури і мистецтва, творчих колективів, державного книговидання та кіномистецтва;
– збереження, відтворення та охорону культурно-історичного середовища, пам’яток історії й мистецтва усіх історичних епох України та з урахуванням регіональних особливостей;
– реалізацію державної політики у сфері культури, яка має бути справді народною, доступною і загальнонаціональною, а не лише елітарною та столичною;
– запровадження крім системи фондів підтримки науки та мистецтв механізму підтримки цілеспрямованих національних і регіональних програм у сфері науки, мистецтва, освіти, книговидання та кіно з метою розвитку нових перспективних напрямів, які будуть платформами стратегічного розвитку регіонів і країни в цілому та створять сучасну інфраструктуру культурних, освітніх і наукових закладів;
– формування культурної політики на принципах відкритості, гуманізму, полікультурності і політкоректності, сприяння культурній рівноправності всіх національностей і регіонів з урахуванням їхньої історичної, географічної та мовної різноманітності;
– протидію нав'язуванню моноетнічної формули громадянського і державного розвитку, мовної та культурної уніфікації;
– відродження системи дитячих культурно-просвітницьких закладів, театрів, будинків творчості, системи кінопрокату, літніх дитячих таборів та культурно-оздоровчих центрів у регіонах, етичне та естетичне виховання дітей і юнацтва, всебічне сприяння розвитку дитячої творчості;
– дотримання конституційних гарантій для національних меншин, розвиток їхньої культурно-мовної автономії і співробітництва та формування загальнонаціональної мережі регіональних культурних центрів, які повинні стати осередками гармонійного розвитку культур усіх народів нашої країни;
– створення мережі регіональних Інтернет-центрів, об’єднаних в єдину національну Інтернет-мережу – Ukrainian.net, що сприятиме входженню країни до глобального інформаційного середовища.

Впровадження державної політики у сфері культури дасть змогу забезпечити входження України до сучасного європейського і світового простору на засадах полікультурності та загальноукраїнської культурної інтеграції.

Фактичні відносини держави і церкви в Україні на практиці не відповідають задекларованому в Конституції принципу світської держави. Сьогодні політичні сили й посадові особи розглядають церкву з патерналістських позицій й одночасно як складову політичних технологій, а прийшовши до влади намагаються управляти релігією через відповідні державні органи. Партія регіонів визнає укорінену в самій їх природі внутрішню автономію релігійних організацій. Ми закликаємо визнати невластивою світській державі функцію "побудови національної церкви" й відмовитися від спроб підмінити національну ідею однією з релігій. На нашу думку, політики не мають права втручатися в делікатну сферу релігійного життя. Партія регіонів виходить з того факту, що Україна – поліконфесійна держава. Релігійне різноманіття України – це культурне й духовне багатство нашого народу.

Ми – за ефективне партнерство держави й релігійних організацій, але тільки в тих сферах, де таке партнерство є природним. Державні службовці всіх рівнів у процесі виконання своїх обов’язків повинні бути релігійно нейтральними. Функція держави – створити сприятливе правове поле для розвитку духовного життя усіх і кожного, хто перебуває під її юрисдикцією.

Ми чітко бачимо сучасну концепцію відносин держави і церкви, яка враховує українські реалії, й готові втілювати її на законодавчому та управлінському рівні.

Для гармонізації міжконфесійних відносин і активізації ролі духовних цінностей у житті суспільства Партія передбачає:
– забезпечення поступового повернення всього майна релігійного призначення, що перебуває у державній і комунальній власності (за винятком окремих пам’яток культури світового значення), у власність релігійних організацій, а також створення правових механізмів для переговорного процесу між церквами відносно справедливого розподілу майна, що повертається;
– розробку правових основ співробітництва держави і церкви у сферах, де таке співробітництво природне й не суперечить принципу світської держави;
– створення правових механізмів підтримки, стимулювання (у тому числі фіскальними методами) партнерства держави з церквою у сфері виховання сиріт, перевиховання засуджених, допомоги престарілим, капеланства у Збройних Силах, а також реставрації церковних споруд та інших пам’яток релігійної архітектури й культури;
– інтегрування релігійної освіти у національну освітню систему, надавши релігійним організаціям право засновувати освітні заклади на рівні з іншими юридичними особами приватного права;
– протидію проникненню в Україну деструктивних культів.

Партія регіонів вважає всебічну підтримку спорту ефективними інвестиціями в здоров’я нації.
Для розвитку масового спорту і підтримки успіхів України на міжнародній арені ми пропонуємо активно сприяти розвитку спорту як елементу культури здорового способу життя і як перспективній економічній діяльності.

Ми виступаємо за реалізацію регіональних і національних програм відновлення розвитку спортивної інфраструктури в усіх населених пунктах України. Регіональні програми спрямовуватимуться на будівництво загальнодоступних спортивних майданчиків.

Національні програми мають бути націлені на пропаганду певних видів спорту (футбол, шахи, баскетбол та ін.), які складають фундамент міжнародного спортивного успіху України. Спільно ці дії сприятимуть відновленню спортивної інфраструктури, підтримці громадського здоров’я, розвитку Олімпійського, Паралімпійського руху і спорту вищих досягнень в Україні.

Важливо реалізовувати потенціал освітніх округів у справі організації спортивних товариств і залучення людей усіх вікових категорій до занять спортом. Партнерами у реалізації програм повинні стати як територіальні громади і органи місцевого самоврядування, так і регіональний бізнес: пропаганда здорового способу життя значно збільшує попит на користування послугами спортивних клубів. Інвестиції в масовий спорт – це інвестиції у здоров’я суспільства.

Спорт – це важлива галузь економіки. Партія регіонів має намір підтримувати державні, громадські та бізнес-ініціативи у спортивному секторі для залучення інвестицій в українській спорт. Ми пропонуємо посилити роль спортивних федерацій у розвитку спорту як бізнесу і як механізму саморегуляції сектора. Водночас роль держави має бути зведена до функції ефективного координатора у взаємовідносинах бізнесу, суспільства і міжнародних структур. Міжнародні змагання рівня чемпіонату Європи з футболу – це важливий ресурс як для створення нових робочих місць і розвитку спортивної інфраструктури, так і для підвищення міжнародного авторитету країни.

Ефективність державної координації у сфері спорту буде перевірена вже у 2012 році. Як відповідальна політична сила, що піклується про міжнародний імідж країни і можливість ефективного розвитку спортивної інфраструктури, Партія регіонів докладе максимум зусиль для сприяння співробітництву з територіальними громадами, спортивними клубами й бізнесом для забезпечення високого рівня проведення чемпіонату Європи з футболу у 2012 році.

VI. МІЖНАРОДНА БЕЗПЕКА

Партія регіонів виходитиме з того, що для України наразі не існує прямої військової загрози з боку інших країн. Основними викликами зовнішній безпеці нашої держави сьогодні є:
– відсутність договірно-правового оформлення державних кордонів по всьому зовнішньому периметру державної території та виключної морської економічної зони;
– збройні конфлікти у активній та неактивній фазах, міжетнічне протистояння, що відбуваються у безпосередній близькості від кордонів нашої держави;
– будь-які зазіхання з боку іноземних держав на природні ресурси, що знаходяться на території України та в її виключній морській економічній зоні;
– нелегальна міграція через територію нашої держави та неоформленість єдиного реадмісійного простору на заході і сході України;
– міжнародні терористичні організації, а також злочинні угруповання, що здійснюють торгівлю людьми, зброєю та наркотичними речовинами, використовуючи територію України;
– транскордонне розповсюдження екологічного забруднення та захворювань.

Україна бере активну участь у діяльності універсальних та регіональних міжнародних організацій та форумів у сфері міжнародної безпеки, передусім ООН та ОБСЄ, у міжнародних миротворчих операціях та місіях з підтримки миру і безпеки.

За останнє десятиліття відбулись кардинальні зміни в системі євроатлантичної безпеки, основою якої виступає Організація Північноатлантичного договору. Після розширення НАТО її східні кордони проходять по західному кордону України.

Україна розвиватиме всебічне співробітництво з НАТО як з найпотужнішим військово-політичним та оборонним союзом з урахуванням власних національних інтересів та основних принципів і норм міжнародного права, зафіксованих у Статуті ООН та документах ОБСЄ. Водночас Україна не може брати участь в операціях НАТО, які не санкціоновані ООН або суперечать засадам нашого стратегічного співробітництва з іншими країнами.

Партія регіонів виходить з необхідності законодавчого забезпечення на сучасному етапі позаблокового статусу України, що означає неучасть нашої держави у військово-політичних та оборонних союзах.

Зміна позаблокового статусу України можлива лише за наслідками всеукраїнського референдуму.

Партія вважає, що реформування військової сфери повинно сприяти утвердженню нової європейської оборонної ідентичності країни, забезпеченню військово-політичних умов і гарантій національної безпеки, створенню сучасних мобільних і технічно оснащених Збройних Сил України.

Партія регіонів обстоює проведення реформи в оборонній та військовій сферах за такими напрямами:
– структурна перебудова і технологічна модернізація оборонно-промислового комплексу країни;
– формування військово-промислової політики, орієнтованої на модернізацію системи озброєнь і військової техніки;
– розвиток військової науки, пріоритетне фінансування військових науково-дослідних та дослідно-конструкторських розробок, насамперед у галузі високоточної зброї;
– проведення військового обліку і визначення оптимального поєднання кількісних і якісних параметрів Збройних Сил України;
– поступовий перехід до професійної армії та контрактних форм проходження військової служби;
– створення дієвої системи соціального захисту військовослужбовців: розробка і реалізація адресних програм підтримки звільнених у запас військовослужбовців та соціальної допомоги військовим пенсіонерам.

Партія регіонів вважає за необхідне створити мережу учбових закладів типу суворовських і нахімовських училищ для підготовки перспективного кадрового резерву Збройних Сил України. Вони стануть основою ефективної системи військово-патріотичного виховання, яка формуватиме патріотизм та відданість Вітчизні.

VII. УКРАЇНА – РІВНОПРАВНИЙ І НАДІЙНИЙ МІЖНАРОДНИЙ ПАРТНЕР

Україна – європейська демократична держава, діяльність і розвиток якої ґрунтується на сучасних європейських цінностях. Стратегічний вибір України – набуття повноправного членства в Європейському Союзі з урахуванням особливостей її геополітичного положення при максимальному збереженні особливостей історичної, національної та культурної унікальності. Україна ніколи не була і не є наразі лише "новим сусідом" Євросоюзу. Наша держава є невід’ємною складовою загальноєвропейської історії та культури, стратегічним елементом європейської системи безпеки на її східному фланзі. Першочерговими завданнями України у відносинах з Європейським Союзом сьогодні має бути запровадження у двосторонніх стосунках чотирьох свобод – вільного переміщення людей, капіталів, товарів та послуг. Партія регіонів наполягатиме на якнайшвидшому запровадженні безвізового режиму з Євросоюзом.

У середньостроковій перспективі Україна повинна ефективно використати свою геостратегічну перевагу як країна, що знаходиться між потужними світовими політичними й економічними центрами, якими сьогодні є Європейський Союз, Російська Федерація та країни Південної і Східної Азії. Для цього необхідно підвищувати транзитну роль нашої держави як головного і надійного транзитера енергоресурсів, товарів та послуг до Європейського Союзу. З цією метою Україна повинна пріоритетно розвивати європейські транспортні (критські) коридори, а також транзитну транспортну інфраструктуру та створювати ефективну систему її безпеки.

Партія регіонів вважає, що Україна повинна сьогодні проводити стабільну збалансовану зовнішню політику, в якій особливо важливе місце має надаватись розвиткові стратегічного партнерства з Росією, Сполученими Штатами Америки, країнами – сусідами та учасницями СНД.

Водночас історична й культурна близькість України та Росії зумовлюють роль Росії як особливого партнера нашої держави. Розвиток економічного та культурного співробітництва з Російською Федерацією зумовлений як нашими стратегічними інтересами, так і віковічними традиціями наших народів.

Партія регіонів активно відстоюватиме упорядкування і полегшення режимів перетину кордонів громадянами України та Російської Федерації. Ми будемо продовжувати переговори з країнами – членами єдиного економічного простору щодо наповнення угод реальним соціально-економічним змістом з урахуванням національних інтересів та відповідно до норм СОТ.

Для наших громадян не повинно бути перешкод у вільному пересуванні між Росією та Україною. Наш пріоритет у відносинах із сучасною Росією: менше політики і глобальної риторики – більше конкретних спільних звершень.

Важливу роль у зміцненні міжнародного авторитету України та її ролі в світі повинні відігравати взаємовигідні відносини партнерства зі Сполученими Штатами Америки.

Україна має активно розвивати транскордонне співробітництво, передусім зі своїми західними сусідами – членами Європейського Союзу, всіляко сприяти розвиткові єврорегіонів та малого прикордонного руху. Наша держава лишатиметься ключовим посередником у процесі мирного врегулювання у Придністров’ї.

У розвитку торговельно-економічної співпраці Україна особливу увагу повинна приділяти стосункам з новими економічними лідерами Південної Америки, а також з країнами Південної і Східної Азії.

Партія регіонів наполягає на тому, що публічна дискусія з ключових питань євроінтеграції повинна розпочатися в Україні вже сьогодні, щоб у стратегічній перспективі наша країна не залишилась пасивним статистом у великому і складному європейському інтеграційному процесі.

Партія регіонів – будівничий суспільної довіри

Партія регіонів бере на себе відповідальність за проведення послідовної й відповідальної політики, спрямованої на захист громадянських прав, збереження культурного розмаїття регіонів і єдності Української держави, розбудову політики соціальної згоди і довіри.

Ми будемо розв’язувати фундаментальні завдання державного будівництва, щоб передати нашим нащадкам успішну і вільну країну. Як відповідальна Партія, ми знаємо, як має розвиватися країна. Ми готові до роботи і в уряді, і в опозиції задля її розвитку і успіху. Партія регіонів висловлює впевненість в актуальності, правильності і дієвості цієї програми, яка ґрунтується на програмній платформі і практичному досвіді.

Ми закликаємо всіх, хто поділяє наші ідеї, разом з нами забезпечити реальне втілення їх в інтересах українського народу. Ми готові співпрацювати з усіма конструктивними суспільно-політичними силами, громадськими організаціями, що поділяють наше бачення перспектив соціально-економічного розвитку України. Віримо, що положення нашої програми здобудуть підтримку громадян, територіальних громад і регіональних співтовариств.

Спільними діями ми зможемо забезпечити стабільність і добробут на українській землі, достойне життя громадян України.

НАШЕ ГАСЛО: СИЛЬНІ РЕГІОНИ – МІЦНА ДЕРЖАВА!