Функції комісії

Комісія молодіжної політики, спорту та оздоровлення

Основні функції та напрямки діяльності:

1. Бере участь у формуванні та реалізації програм соціально-економічного і культурного розвитку міста, цільових програм у сфері молодіжної політики, спорту та оздоровлення.

2. Розглядає проект програми соціально-економічного та культурного розвитку міста, цільові програми у сфері молодіжної політики, спорту і оздоровлення.

3. Розглядає проект міського бюджету та ініціює внесення змін до нього у межах своєї компетенції.

4. Розглядає звіт про виконання міського бюджету у частині своєї компетенції.

5. Делегує своїх представників для участі у комісіях, конкурсах, тендерах, направлених на реалізацію програм та проектів у сфері молодіжної політики, спорту та оздоровлення.

6. Здійснює контроль за дотриманням умов договорів, укладених міською радою та її виконавчими органами, комунальними і державними підприємствами, що стосуються питань молодіжної політики, спорту та оздоровлення.

7. Розглядає питання щодо управління та контролю за використанням закладів фізкультури і спорту; оздоровчих закладів; закладів, що функціонують у сфері молодіжної політики, які належать територіальній громаді або передані їй.

8. Здійснює контроль за належним медичним обслуговуванням та харчуванням у закладах фізкультури і спорту; оздоровчих закладах, які належать територіальній громаді або передані їй.

9. Сприяє роботі громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері фізкультури і спорту, роботі з молоддю.

10. Сприяє вирішенню гострих соціальних проблем молоді (профорієнтація та працевлаштування, розвиток підприємницької ініціативи молоді, попередження правопорушень і злочинності, забезпечення житлом тощо).

11. Подає пропозиції щодо покращання умов для занять фізичною культурою і спортом для населення за місцем проживання та у місцях масового відпочинку.

12. Сприяє розвитку всіх видів фізичної культури і спорту, реалізації програми молодіжної політики.

13. Здійснює контроль за організацією роботи щодо запобігання бездоглядності неповнолітніх.

14. Ініціює питання про надання неповнолітнім, учням, студентам права на безкоштовне і пільгове користування об’єктами культури, фізкультури, спорту та оздоровлення, а також про порядок компенсації цим закладам вартості послуг, наданих безкоштовно або на пільгових умовах.

15. Розглядає питання у 10-денний термін після рекомендацій конкурсної комісії і попередньо погоджує кандидатури на керівні посади виконавчих органів ради та комунальних підприємств, які функціонують у сфері молодіжної політики, спорту та оздоровлення, подає висновки, пропозиції і рекомендації.

16. Заслуховує інформацію та звіти посадових осіб виконавчих органів ради і комунальних підприємств про їхню діяльність у сфері молодіжної політики, спорту та оздоровлення; подає висновки, пропозиції і рекомендації.

17. Здійснює контроль та перевіряє діяльність підзвітних і підконтрольних раді підприємств, установ і організацій та їх посадових осіб з приводу додержання ними вимог законодавства України у сфері молодіжної політики, спорту та оздоровлення; подає висновки, пропозиції і рекомендації за наслідками таких перевірок.