Функції комісії

Комісія культури, промоцій, ЗМІ та туризму 

Основні функції та напрямки діяльності 

1. Розглядає рішення про організацію територій і об’єктів, що підлягають під особливу охорону.

2. Вносить пропозиції щодо оголошення або не оголошення об’єктів такими, які мають культурну цінність, є пам’ятками історії або культури, які охороняються законом;

3. Розглядає Положення про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади.

4. Розглядає відповідно до закону питання про мову, якою користується у своїй роботі рада, її виконавчі органи та яка використовується в офіційних оголошеннях.

5. Розглядає питання щодо управління закладами культури, які належать територіальним громадам або передані їм.

6. Ініціює питання про надання професійним творчим працівникам на пільгових умовах у користування приміщень під майстерні, студії та лабораторії, необхідні для їх творчої діяльності.

7. Сприяє розвитку культури, відродженню осередків традиційної народної творчості, національно-культурних традицій населення, художніх промислів та ремесел.

8. Сприяє роботі творчих спілок, національно-культурних товариств, асоціацій, інших громадських та неприбуткових організацій, які діють у сфері культури.

9. Ініціює питання про надання неповнолітнім, студентам, пенсіонерам та інвалідам права на безкоштовне і пільгове користування об’єктами культури, а також визначає порядок компенсації цим закладам вартості послуг, наданих безкоштовно або на пільгових умовах.

10. Здійснює контроль за охороною пам’яток історії та культури, збереженням та використанням культурного надбання.

11. Розглядає та приймає проекти від міжнародних, іноземних, приватних, неурядових і громадських організацій щодо питань, які відносяться до компетенції комісії.

12. Подає пропозиції на розгляд постійної комісії фінансів та планування бюджету щодо фінансування цих проектів з бюджету.

13. Бере участь у розробці та формуванні стратегії, необхідної для промоції Львова, визначає пріоритетні напрямки розвитку, планування проведення культурних заходів у Львові.

14. Займається пошуком альтернативних джерел фінансування всіх підзвітних комісії напрямків роботи.

15. Проектує та готує звернення, що стосуються компетенції комісії, ініціює звернення до профільних комітетів Верховної Ради України щодо прийняття відповідних рішень для вирішення питань місцевого рівня, які місто не може вирішити самостійно.

16. Сприяє розвитку ЗМІ, реагує на силові методи впливу на ЗМІ, виступає на захист свободи слова та дотримання демократичних норм, прийнятих Конституцією України та конвенцією про права людини ООН.

17. Ініціює альтернативні методи фінансування незалежних, некомерційних ЗМІ.

18. Ініціює утворення груп, комісій, асоціацій тощо щодо покращання умов роботи ЗМІ на Львівщині, веде переговори та листуванння з міжнародними і неурядовими організаціями.

19. Ініціює проведення заходів, які сприяють зростанню популярності Львова серед мешканців та гостей міста, а також у інших містах та країнах світу.

20. Проводить моніторинг усіх дій та використаних ресурсів, спрямованих на розвиток туризму, як окремої прибуткової інфраструктури міста.

21. Організовує взаємодію та співпрацю між тур-операторами України та представниками із закордону.

22. Напрацьовує норми та правила, що відповідають міжнародним стандартам у сфері промоцій та туризму.

23. Погоджує проекти промо-матеріалів, рекламної та медіа продукції, що готуються виконавчими органами ради.

24. Розглядає питання у 10-денний термін після рекомендацій конкурсної комісії і попередньо погоджує кандидатури на керівні посади виконавчих органів ради з питань культури, промоцій і туризму.